AIDC BLOG: JIL, CIA, Asia Foundation rancak serang Muslim Indonesia

Friday, November 21, 2008

JIL, CIA, Asia Foundation rancak serang Muslim IndonesiaJIL, CIA, Asia Foundation rancak serang Muslim Indonesia


Oleh: Thoriq
Penulis adalah mahasiswa Syari'ah Islamiyah Universitas Al Azhar Cairo Mesir

Dari segi idea besarnya, JIL (Jaringan Islam Liberal) lebih mirip menyambung lidah imperalisme Barat ke atas dunia Islam. Dari segi politiknya, ada sambungan tali temali benang merah dengan CIA. Benarkah begitu ?

Setelah beberapa tahun JIL mendeklarasikan kewujudannya -didirikan sekitar Mac 2001 (tahun akhir Gus Dur menjadi Presiden Indonesia)—kini, mulai nampak tanda-tanda keberhasilannya.

Setidak-tidaknya, fenomena baru ini sudah nampak semakin jelas - yang pada mulanya sembunyi-sembunyi — kini sudah terkesan kewujudannya. Salah satu impak penting yang timbul dari lahirnya gudang pemikiran itu adalah wujudnya suasana kurang ajar di kalangan pengikutnya dengan istilah “kekritisan berfikir”.

Suasana baru kaum terpelajar muslim itu, seakan-akan perubahan mendadak. Terutama cara mereka berfikir dan berhujah. Tiba-tiba mereka begitu bersemangat ‘mengkritik’ Al-Qur’an, menolak beberapa nash hadits-hadits shahih, serta menuduh para ulama’ sebagai kelompok konservatif.

Anak-anak muslim ‘terpelajar’ itu juga dilihat sangat aktif berbicara, berdiskusi, berseminar, berbengkel, bertemu sesama ahli untuk membahas tema-tema demokrasi, kebebasan berekspresi, sekularisasi, pluralisme, dan kesetaraan gender.

Mereka teramat sibuk bergelut dengan rujukan-rujukan liberal. Bacaan-bacaan wajib mereka, "Tahrirul Mar’ah" (emansipasi wanita) milik Qasim Amin (1), "The Spirit of Islam", ditulis oleh (Sir Sayyid)Amir Ali,(2) dan "Al Islam wa Ushul Al Hukmi"(Islam dan Dasar Pemerintahan) karya Ali Abdul Raziq.(3). Sesungguhnya buku Ali Raziq ini diciplak dari tulisan orientalis Inggeris bernama Thomas W. Arnold.

Nama-nama seperti, Sayid Ahmad Khan, Arkoun, Ali Abdul Raziq, Charles Kuzman, Fatimah Marnissi, Nasir Hamid Abu Zaid dan Fadzlur Rahman seolah-olah “kitab suci” yang melekat di otak mereka.

Dalam ketika sama, mereka mulai nampak malas menelaah Al-Qur’an, bahkan boleh jadi mereka muak jika mendengar dalil-dalil dari hadits. Yang jelas, mereka begitu percaya diri dengan identiti itu, dan begitu berbangga jika mereka disebut "liberal".

Satu persoalan penting yang kerap bermain di minda masyarakat adalah; “Apakah program-program JIL warisan daripada imperialisme barat? Apakah identiti Islam hanya 'topeng' untuk membenarkan ideologi kapitalis?.


Warisan Imperialis Barat

Secara jujur, sebenarnya, idea-idea besar JIL dapat dipahami dalam kerangka warisan imperalisme Barat ke atas Dunia Islam. Kalau kita amati tentang agenda-agenda JIL, maka kita akan menemukan perkaitan antara imperialisme barat dan agenda JIL.

Luthfi Asy-Syaukanie, salah satu aktivis JIL pernah menyebut secara jujur, empat agenda utama lahirnya Islam Liberal. Pertama, agenda politik, Kedua, agenda toleransi agama, Ketiga, agenda emansipasi wanita, dan Keempat, agenda kebebasan berekpresi (menyuarakan pendapat).

Dalam agenda politik, kaum muslimin “diarahkan” oleh JIL untuk mempercayai sekularisme, dan menolak sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Dalam agenda plurarisme, kelompok ini menyeru bahawa semua agama adalah benar, tidak boleh ada 'truth claim'. Agenda emansipasi wanita, adalah menyamaratakan secara total peranan hak lelaki dan wanita, dan agenda kebebasan berekspresi, seperti hak untuk tidak beragama, tak jauh bezanya dengan agenda politik di atas.

Semua idea-idea ini pada akhirnya, kembali kepada ideologi dan kepentingan imperialis.

Kerana itu, sukar sekali-untuk untuk tidak mengatakan - mencari akar pemikiran-pemikiran tersebut dari Islam secara murni, kecuali setelah melalui menyelewengkan teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah. Misalnya teologi pluralisme menganggap semua agama benar, sebenarnya berasal dari hasil Konsili Vatikan II 1963-1965 yang menciplak prinsip extra ecclesium nulla salus (di luar Katolik tak ada keselamatan) menjadi teologi inklusif-pluralis, yang menyatakan keselamatan mungkin berada di luar Katolik. (Islam Liberal: "Sejarah, Konsepsi dan Penyimpangannya", Adian Husaini dan Nuim Hidayat).

Selain itu, dari kerangka ideologi, idea-idea JIL dapatlah dinyatakan sebagai idea-idea kapitalisme. Luthfi Asy-Syaukanie dalam bukunya "Wajah Liberal Islam di Indonesia" (2002) telah berhasil menyajikan deskripsi dan peta idea-idea JIL.

Jika diterperincikan, kesimpulannya adalah banyak persamaan dengan ideologi kapitalisme. Tentu ada kreativiti dan modifikasi. Khususnya pencarian ayat atau hadits atau sejarah lampau yang kemudian ditafsirkan secara sewenang-wenang agar sesuai dengan kapitalisme.

Idea-idea besar kapitalisme itu antara lain; (1) sekularisme, (2) demokrasi, dan (3) kebebasan. Dukungan kepada sekularisme -pengalaman partikular Barat- nampak begitu serius melakukan penolakan terhadap bentuk sistem pemerintahan Islam (khilafah), dan penolakan terhadap syariat Islam. Tetapi mereka bersemngat menerima semua gagasan demokrasi tanpa penyelidikan kritis. Mereka cepat-cepat bersemnagt jika mengkritik Islam, tapi berpura-pura buta jika sumber-sumber itu datangnya dari Barat.

Kentalnya idea-idea pokok kapitalisme itu hingga mereka menjadikan ideologi kapitalisme sebagai standard pemikiran. Meminjam bahasa Al Jawi, idea-idea kapitalisme diterima terlebih dulu secara taken for granted dan dianggap benar secara total, tanpa diberi peluang untuk didebat (ghair qabli li an-niqasy) dan tanpa ada kesempatan untuk diubah (ghair qabli li at-taghyir). Lalu ide-ide kapitalisme itu dijadikan cara berfikir (dan hakim!) untuk menilai dan mengadili Islam.


JIL Asia Foundation dan CIA

The Asia Foundation adalah yayasan raksasa yang markas besarnya di San Fransisco. Yayasan ini memiliki 17 cawangan di seluruh Asia, termasuk Washington, D.C. Pada tahun 2003, The Asia Foundation menyumbangkan bantuan sebanyak 44 juta USD dan menderma 750 ribu buku dan risalah pendidikan yang nilainya sekitar 28 juta USD di seluruh wilayah Asia.

Sebagaimana yang dipetik dari website rasmi kerajaan AS, http://usinfo.state.gov, Oktober lalu –beberapa hari menjelang pilihanraya di Afghanistan- The Asia Foundation, menjalankan program The Mobile Theater Project, tayangan filem keliling. Dengan alasan pendidikan demokrasi -atau lebih tepat lagi sebagai propanganda demokrasi— mereka mengelilingi kampung untuk menayangkan filem yang telah ditonton seramai 430, 000 orang.

Di Indonesia, dalam Pilihanraya 2004, seperti yang diakuinya di website http://www.asiafoundation.org/, yayasan ini telah menaja JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) dengan mengambil 141,000 sukarelawan dan melakukan training kepada lebih 70 ribu orang. Mereka turut memanfaatkan radio dengan anggaran 25 juta pendengar, memanfaatkan TV yang ditonton 74 juta penintin, serta menguasai media cetak yang dibaca 3 juta orang.

Di Indonesia, yayasan ini wujud sejak tahun 1970. Mereka berselindung di balik program-program ternama; training keagamaan, studi gender, HAM (hak Asasi Manusia) dalam Islam, civic education di institusi-institusi Islam, pusat pembelaan perempuan untuk Islam (Muslim Women Advocacy), dan program-program pluralisme, seiring dengan program-program JIL.

Jika dilihat dari segi agenda dan kegiatannya selama ini, terdapat hubungan langsung antara agenda-agenda JIL dengan yayasan raksasa bernama The Asia Foundation itu.

Tidak boleh disangkal, bahawa kehidupan kelompok ini amat bergantung kepada bantuan dana dari The Asia Foundation. Dan kerana tajaan yang amat besar dari yayasan ini, maka JIL dalam waktu yang singkat boleh mendirikan Radio satelit pertama di Indonesia, Radio 68H, yang siarannya dibenarkan oleh puluhan pemancar radio di Indonesia, mampu membeli satu halaman penuh akhbar Jawa Post, bahkan mampu menayangkan iklan-iklan di televisyen dengan masa yang panjang, misalnya iklan “Islam Warna-Warni” yang akhirnya dihentikan tayangannya akibat teguran MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), bahkkan mampu menjalankan kegiata-kegiatan mereka walaupun memerlukan perbelanjaan yang besar.

Jika dikaji dari sponsor utama (The Asia Foundation) yang selama ini menjadi penaja utama pendanaan JIL, boleh disimpulkan bahawa semuanya berpusat kepada agenda The Asia Foundation. Dengan bahasa lain, JIL adalah ‘karyawan’ The Asia Foundation yang bertugas di lapangan, untuk melaksankan misi besar yayasan itu.

Yayasan ini banyak menaja kegiatan-kegiatan dalam rangka penyebaran fahaman kapitalisme dan seangkatannya. Yang paling nampak jelas penglibatan The Asia Foundation dalam membantu kumpulan PUG (Tim Pengarasutaman Gender) yang dibentuk oleh Departemen (Jabatan) Agama, yang kemudian berjaya menyusun draf Kompilasi Hukum Islam (KHI) (4) yang isi kandungannya telah menimbulkan kontroversi.

Merujuk sebuah rencana yang berjudul "CIA's Hidden History in the Philippines", , Roland G. Simbulan (Coordinator, Manila Studies Program University of the Philippines) telah menyampaikan ceramahnya di University of The Philipinnes (18 Ogos, 2000), dengan memetik tulisan seorang sosiologi Amerika, James Petras, (dari Journal of Contemporary Asia), yang menggambarkan, bagaimana operasi sulit yayasan besar dijalankan -jika tidak didukung oleh kerajaan Amerika - maka yayasan tertentu akan melaksanakannya dengan dibantu oleh agen-agen rahsia atau CIA yang terlibat secara penyamaran. Yang dimaksudkan oleh Petras, kewujudan agen-agen rahsia (CIA) untuk menghindari konflik akibat pertembungan secara langsung dengan struktur rasmi kerajaan serta menghindari tuduhan wujudnya penjajahan dan eksploitasi kapitalis.


Roland G. Simbulan juga menjelaskan bahawa yang memainkan peranan CIA yang paling ketara di Manila adalah The Asia Foundation. Pernyataan ini dianggap bukti yang sah , kerana berdasarkan pernyataan seorang anggota Jabatan Birokrasi Amerika,iaitu William Blum.

Dalam ulasan buku yang berjudul "Asia Foundation is the principal CIA front", seorang jurnalis penyiasatan majalah Times, Raymond Bonner, menulis rencana berjudul: "Waltzing with a Dictator: The Marcoses and the Making of American Policy", menyatakan bahawa “Asia Foundation adalah dibentuk oleh CIA!”.

Bukti ini semakin diperkukuhkan melalui bukti wawancara Roland G. Simbulan dengan seorang bekas pegawai penyiasat CIA yang beroperasi di Philipina pada tahun 1996, yang mengesahkan dia aktif menggunakan yayasan ini (The Asia Foundation) sebagai agen.

Bahkan secara terang-terangan pula ditulis dalam laporan tahunan The Asia Foundation, tahun 1985, yang menyebut kenyataan Victor Marchetti (salah seorang Timbalan CIA), bahawa “Asia Foundation didirikan oleh CIA dan masih mendapat subsidi dari tahun 1967” (Asia Foundation Annual Report, 1985).

Sudah jelas, bahawa The Asia Foundation memang dibentuk oleh CIA, didirikan sebagai alat untuk memperluas dan mempermudah proses imperialisme Amerika Syarikat ke atas negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik dengan cara tidak konfrantasi.

Dari susur galur itu, boleh jadi, JIL - setelah dilihat dari dasar idea yang dipopularkannya, serta rakan kongsinya - bahwa sesungguhnya asasnya tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak bersangkut-paut dengan perbezaan metode penafsiran nash, pembaharuan, pencerahan, atau sifat kritis.

Kegiatan JIL -boleh jadi - tak lain, tidak bukan merupakan aktiviti intelejen (intelligence) asing yang hendak mencengkam kuku-kuku imperialismenya di bumi umat Islam umumnya dan Indonesia khususnya. Benarkah demikian? Wallahu a’lam.


Nota :

(1) Buku "Tahriirul Mar’at" (Emansipasi Wanita), tulisan Qasim Amin (Mesir), banyak mendapat kecaman dari para ulama di Mesir, Syam dan Iraq dan telah dihukum murtad. Tidak lama kemudian dia menulis sebuah buku lagi berjudul "Al-Mar’atu Al-Jadiidatu "(Wanita Modern), maksudnya adalah menyeru wanita muslimah berubah menjadi wanita Eropah.

(2) Buku "The Spirit of Islam", (Roh Islam) tulisan Amir Ali (India) berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal selaras dengan kehendak Ratu Victoria Inggeris. Dalam buku itu, beliau merumuskan Nabi Muhammad adalah Pelopor Agung Rasionalisme.

(3) Buku "Al-Islam Wa Usul al-Hukm" (Islam dan Dasar Pemerintahan) tulisan Ali Abdul Raziq (Mesir) diterbitkan pada 1926, saat berkembangnya gerakan Islam yang cuba mempertahankan negara-negara Arab dari kuasa imperalis Barat selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah pada awal 1920-an. Menerusi buku ini, Ali Raziq merumuskan tesis bahawa tidak ada asas atau gesaan membina sebuah negara Islam (daulah Islamiah) dalam sumber utama Islam iatu Al-Quran dan Hadith. Beliau merumuskan bahawa agama dan negara wajib dipisahkan. Beliau juga mengemukakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Rasul tidak diutuskan untuk menubuhkan negara dan menjadi ketua negara.

(4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditubuhkan sejak 1991 yang berfungsi menyelaraskan hukum-hukum Islam di Indonesia. Sejak program Pengarusutamaan Gender (PUG) iaitu program untuk menyamarata hak lelaki dan perempuan diperkenalkan pada tahun 2000 (semasa pemerintahan Gus Dur) terhadap sembilan bidang sektor pembangunan negara. Salah satu sektor terbabit adalah sektor agama (hukum). Satu kumpulan yang dinamakan "Tim Pengarusutamaan Gender",Departemen Agama telah dibentuk untuk mengkaji semula KHI yang diperkenalkan sebelum ini. Satu draf KHI baru telah diperkenalkan dengan memasukkan beberapa elemen baru iaitu 'gender', 'pluralisme', 'hak asasi manusia', dan 'demokrasi'. Eelemen baru ini sebenarnya idea kapitalis yang diperjuangkan oleh The Asia Foundation dan disuntik ke dalam Departemen Agama Indonesia.

AIDC menterjemah artikel bertajuk, "JIL, CIA, Asia Foundation dan Imperialisme Barat" dari laman web swaramuslim.net. Artikel asal klik di sini


Artikel lain berkaitan

1. Muslim Moderat Halalkan Homoseksual ?

2. Pengaruh 'belajar Islam’ dari orientalis..

3. Strategi Rand Corporation, Amerika merosakkan Islam di Indonesia

4. Gus Dur perintis jambatan diplomatik Indonesia - Israel ?

5. Memahami makna 'Muslim Moderat'

6. Gus Dur kata Al-Qur’an sama kitab porno ?

7. Inti ideologi Jaringan Islam Liberal

8. Ancaman Liberalisme Islam di Indonesia

0 comments: