AIDC BLOG: 2008-11-02

Saturday, November 8, 2008

Strategi Rand Corporation, Amerika merosakkan Islam di Indonesia

Buku perancangan "Building Moderate Muslim Networks" (Pembinaan Rangkaian Muslim Moderat), diterbitkan oleh RAND Corporation dan ditaja the Smith Richardson Foundation Amerika. Foto dari kiri,Azyumardi Azra, Rektor Universiti Islam Negeri; Ulil Abshar-Abdalla, Aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal); Jusuf Wanandi, Pengarah Eksekutif Pusat Islam dan Pluralisma Antarabangsa Indonesia dan Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dalam bahagian penghargaan penyediaan buku itu RAND Corporation merakamkan ucapan terima kasih kepada enam orang wakil Indonesia iaitu Ahmad Syafii Maarif; Abdul Mu’ti; Azyumardi Azra; Ulil Abshar-Abdalla; M. Syafi’i Anwar; Jusuf Wanandi dan Rizal Sukma. Manakala wakil dari Malaysia hanya seorang iaitu Anwar Ibrahim. Kesemua tokoh Indonesia itu lebih dikenali sebagai aktivis Islam Liberal. Klik di sini


Strategi Rand Corporation, Amerika merosakkan Islam di Indonesia


Strategi yang dilakukan kelompok liberal dan para sekutunya di Indonesia untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam — termasuk Front Pembela Islam (FPI), adalah dengan dua cara utama: Strategi Izharul Islam, yakni berpura-pura sebagai sebahagian dari kelompok umat Islam Indonesia namun dari “dalam” menghancurkan Islam.

Dalam sejarah negeri ini, strategi Izharul Islam telah diperkenalkan oleh seorang orientalis Yahudi Belanda bernama Snouck Hurgronje yang berpura-pura menjadi seorang Muslim namun pada akhirnya terbukti bahawa Hurgronje merupakan musuh dalam selimut. Begitu juga dengan gerak kerja kaum liberal di Indonesia.

Bank Dunia agen Pluralisme Indonesia : Kelihatan di foto Bambang Harymurti (Editor in Chief of Tempo), Yenny Wahid (anak Gus Dur yang mengasaskan Wahid Institute sebagai badan pemikir bapanya), Paul Wolfowitz, (no 4 dari kiri) Mari Pangestu (bekas Pengarah eksekutif Center for Strategic and International Studies - CSIS) Din Syamsudin (Presiden Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia-ICMI), Erry Riyana ( Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK), dan Jusuf Wanandi (paling kanan). Jusuf Wanandi adalah Pengarah Eksekutif Pusat Islam dan Pluralisma Antarabangsa Indonesia.Strategi kedua adalah dengan memecah-belah umat Islam Indonesia (devide et Impera). Mereka memecah-belahkan umat Islam dengan pelbagai istilah iaitu kaum pembaharu dan kaum tradisional, kaum radikal dan kaum moderat, Islam liberal dan Islam Literal, bahkan menggunakan istilah Islam untuk berbaik dengan Yahudi seperti kaum Jaringan Rahmatan Alamin (maksudnya “Islam” yang berbaik-baik dengan Zionis-Yahudi seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dan kawan-kawannya) berlawan dengan Kaum Jaringan Terorisme.

Istilah ini (Jaringan Rahmatan Alami) paling keji yang digunakan secara terang-terangan oleh Gus Dur di laman web libforall.com. Klik di sini

Untuk meracuni pemikiran masyarakat maka senjata utama mereka adalah media massa, sama ada media cetak (majalah, akhbar, tabloid, dan aneka penerbitaan buku), radio, laman web dan pelbagai egroup, mahupun televisyen. Serangan media massa jaringan liberal ini secara umumnya dapat dilihat dalam memberitakan apa yang terjadi setelah peristiwa di Monas, 1 Jun 2008.

Keterangan lanjut, klik di sini


Mereka berusaha keras membentuk pemikiran masyarakat agar FPI dibubarkan kerana meresahkan masyarakat, radikal, bahkan disebut sebagai ‘barisan polis berjubah’. Di samping itu mereka menayangkan aneka liputan tentang bagaimana tertindasnya kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka sama sekali tidak memuatkan fakta bahawa AKKBB (Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan /The National Alliance for Freedom of Religion and Belief) yang sebenarnya menyalahi hukum pada hari tersebut, memprovokasi dan menentang FPI terlebih dahulu, bahkan ada peserta demonya yang membawa senjata api. Klik di sini

Padahal dapat dibayangkan, jika yang membawa senjata api itu salah seorang anggota FPI, maka dalam waktu sekejap sahaja pasti dunia antarabangsa sudah mengetahuinya, bahkan tidak mustahil Kedutaan besar Amerika akan segera menekan SBY (Presiden Indonesia) untuk menangkap sipembawa senjata itu . Dan SBY akan segera memerintahkan Ketua Polis Republik Indonesia (Kapolri,) untuk menghantar Pasukan Elit Polis (Polri Densus 88) untuk memburunya.

Apa yang dilakukan media massa pro-liberal ini sesungguhnya mengikuti arahan yang sudah ditulis oleh Cheryl Bernard dari think-tank Zionis Amerika (kelompk Neo-Con di mana salah satu pendokongnya adalah Paul Wolfowitz, si Zionis-Yahudi Gedung Putih, kawan dekat Abdurrhaman Wahid) bernama Rand Corporation dalam artikelnya yang berjudul “CIVIL DEMOCRATIC ISLAM, PARTNERS, RESOURCES, AND STRATEGIES”. Klik di sini

Intipati artikel itu adalah seperti berikut:

STRATEGI: PECAH BELAH KELOMPOK ISLAM

Langkah pertama melakukan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecenderungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi.

Pertama : Kelompok Fundamentalis: menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporari (semasa). Mereka inginkan sebuah negara berautoriti teokrasi (hukum agama) yang akan menerapkan hukum Islam yang ekstrem. Mereka bersedia menggunakan teknologi moden untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua : Kelompok Tradisionalis: ingin suatu masyarakat yang konservatif(corak lama). Mereka mencurigai modernisasi dan perubahan (inovasi).


Ketiga: Kelompok Modernis: ingin dunia Islam menjadi sebahagian modernisasi global. Mereka ingin memodenkan dan mereformasi Islam serta menyesuaikannya dengan zaman.

Keempat : Kelompok Sekularis: ingin dunia Islam dapat menerima pemisahan antara agama dan negara dengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dihadkan kepada ruang lingkup peribadi.


STRATEGI ADU DOMBA

Setelah membahagi-bahagikan umat Islam kepada empat kelompok itu, langkah berikutnya yang penting yang dicadangkan Rand Corporation adalah politik adu domba. Menyokong satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, seterusnya berlawanan antara kelompok tersebut. Usaha itu nampak jelas dari kesungguhan perlawanan antara Nahdatul Ulama (NU) yang dikenal tradisionalis dengan orgasasi masyarakat (ormas) Islam yang Barat sering sebut sebagai Fundamentalis seperti FPI (Front Pembela Islam), HTI(hizbul Tahrir Indonesia), atau MMI (Majelis Mujahidin Indonesia).

Hal ini dirancang sangat terperinci. Berikut langkah-langkahnya:

Pertama, Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis) dengan:

1. Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya mereka dengan dana yang disubsidi,

2. Mendorong mereka untuk menulis kepada audiens massa dan kaum muda,

3. Memperkenalkan pandangan-pandangan mereka dalam kurikulum pendidikan Islam,

4. Memberikan mereka suatu flatform masyarakat (NGO)

5. Menyediakan kepada mereka pemikiran dan penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dari penafsiran agama dalam persaingan mereka dengan kaum fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki laman web, dengan menyebarkan pandangan-pandangan mereka dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, institusi-institusi, serta frasarana yang lainnya.

6. Menjadikankan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan “counterculture” kepada kaum muda Islam yang sedang mencari kebenaran.

7. Mendorong kesedaran terhadap sejarah pra-Islam dan budaya non-Islam, di dalam media dan kurikulum daripada negara-negara yang relevan.

8.Membantu dalam membangun organisasi-organisasi sivil (NGO) yang independent, untuk mempromosikan kebudayaan sivil (civic culture) serta memberi ruang kepada rakyat biasa untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai proses politik dan mengutarakan pandangan-pandangan mereka.


Kedua, Support the traditionalists against the fundamentalists : Mendukung kaum tradisionalis menentang kaum fundamentalis.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain,

1. Menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis berkenaan kekerasan dan ekstrimisme yang dilakukan oleh kaum fundamentalis; mendorong perbezaan pendapat antara kaum tradisionalis dan fundamentalis.

2. Mencegah persefahaman atau perikatan antara kaum tradisionalis dan kaum fundamentalis.

3. Mendorong kerjasama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis.

4. Mendidik kaum tradisionalis dalam mempersiapkan diri mereka untuk mampu melakukan perdebatan dengan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis secara retorika seringkali lebih superior, sementara kaum tradisionalis melakukan praktik politik Islam pinggiran yang kabur. Di tempat-tempat seperti di Asia Tengah, mereka mungkin perlu untuk dilatih dalam Islam ortodoks supaya mampu mempertahankan pandangan mereka.

5. Menambah kehadiran kaum modernis pada institusi-institusi tradisionalis.

6. Melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalisme yang berbeza. Mendorong tokoh-tokoh tertentu teratrik kepada modernisme, seperti pada Mazhab Hanafi. Mendorong mereka untuk membuat isu pemikiran-pemikiran agama serta mempopularkan hal itu untuk melemahkan otoriti dari penguasa yang terpengaruh dengan Wahhabi. Hal ini berkaitan dengan tajaan. Wang dari Wahhabi diberikan untuk mendukung Mazhab Hambali yang konservatif. Begitu juga dengan pengetahuan.

7. Mendorong populariti dan penerimaan Sufisme.


Ketiga, Confront and oppose the fundamentalists: Mengkonfrontir dan menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkahnya antara lain:


1. Menentang tafsir mereka tentang Islam dan menunjukkan ketidakbenarannya.

2. Membongkar kaitan mereka dengan kelompok-kelompok dan aktiviti-aktiviti haram (illegal).

3. Mendedahkan kesan dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

4. Menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memerintah

5. Menerbitkan peanan-pesanan ini kepada kaum muda, masyarakat tradisionalis yang alim, kepada minoriti kaum muslimin di Barat, dan kepada wanita.

6. Mengelakkan beri penghormatan dan pujian akan perbuatan kekerasan dari kaum Fundamentalis, ekstrimis dan teroris. Tuduh mereka sebagai pengganggu dan pengecut serta mereka bukan sebagai pahlawan.

7. Mendorong para wartawan untuk membongkar isu-isu korupsi, kemunafikan, dan tidak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris.

8. Mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.


Keempat, Secara selektif mendukung kaum sekular:

1. Mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai musuh bersama, mematahkan perikatan kekuatan-kekuatan anti Amerika berdasarkan hal-hal seperti nasionalisme dan ideologi kiri.

2. Mendorong idea bahawa Agama dan Negara juga dapat dipisahkan dalam Islam dan menegaskan hal ini tidak membahayakan keimanan malah akan memperkuatnya. Pendekatan apapun atau kombinasi pendekatan manapun yang diambil, kami sarankan bahawa hal itu dilakukan dengan sengaja dan berhati-hati, kerana mengetahui beban simbolis dari isu-isu; kesan dari penyesuaian ini bagi tokoh-tokoh Islam lain, termasuk risiko ancaman daripada orang-orang yang sedang kita berusaha bantu; dan kesempatan tajaan-tajaan serta kesan jangka pendek yang tidak diingini.


KELEMAHAN UMAT ISLAM INDONESIA

Umat Islam Indonesia sebenarnya kuat, dan berjuang menegakkan Islam dengan ikhlas, bahkan jika perlu nyawa pun jadi taruhannya. Cuma, kelemahan yang paling besar adalah umat tauhid ini tidak memiliki media massa yang kuat, termasuk akhbar dan televisyen.

Sayangnya, sebahagian pemimpin umat ini sekarang telah ramai dijangkiti dengan penyakit wahn, yakni cinta dunia melebihi kecintaannya pada akhirat, sehingga membeli kereta sebuah mewah seperti Bentley dengan miliaran rupiah mampu, tetapi membuat sumbangan untuk kemashlahatan umat,tidak mampu. Padahal Bentley tidak boleh dibawa ke liang kubur.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan umat tauhid ini seorang pemimpin yang benar-benar menegakkan dan menghidup Islam, bukan malah hidup dengan memperalatkan umat Islam. Amien Ya Allah! (Tamat/Rizki)


AIDC menterjemah artikel eramuslim.com yang bertajuk "Membongkar Jaringan AKKBB". Artikel asal klik di sini

Artikel berkaitan

1. Gus Dur perintis jambatan diplomatik Indonesia - Israel ?

2. Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam ?

3. Gus Dur kata Al-Qur’an sama kitab porno ?

4. Inti ideologi Jaringan Islam Liberal

5. Ancaman Liberalisme Islam di Indonesia

6. Liberalisma dan Pluralisma Agama Ancaman Baru Islam di Malaysia.

7. Islam Liberal Menyerang PKR?

8. Anwar Ibrahim : Global Convivencia - John Esposito


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Kemenangan Obama Lebih Merugikan Dunia IslamKemenangan Obama Lebih Merugikan Dunia Islam


Oleh : Muhammad Yasin Jumadi, Mahasiswa Al-Azhar Mesir

Pada dasarnya, siapa sahaja yang menjadi Presiden, kaedah Amerika Serikat (AS) menghadapi negara-negara Islam akan tetap sama. Hal ini kerana strategi menangani dunia Islam tidak sepenuhnya berada di tangan presiden, tetapi melibatkan lembaga seperti Kongres AS yang didominasi Yahudi.

Boleh katakan, perbezaan antara Partai Republik dan Demokrat bagaikan perbezaan antara Partai Amal dan Partai Likud di Israel. Yakni perbezaan antara al-dzikbu wa tsa'lab (antara serigala dan serigala), cuma beza namanya saja.

Partai Republik berusaha meraih tujuan secara terang-terangan, menyatakan permusuhan dengan beberapa negara Islam, dan menggunakan kekerasan. Sedangkan Demokrat, juga menginginkan hasil seperti itu, tapi dengan cara yang lebih halus, melenakan, ibarat menitiskan racun di dalam madu.

Cara yang digunakan McCain lebih menguntungkan dunia Islam, kerana aksi terang-terangan biasanya akan membangkitkan kekuatan umat Islam yang terpendam. Kerana umat Islam menyedari diancam bahaya, sehingga mampu bangkit semula untuk mengurangi kerugian. Sedangkan Demokrat akan menjalankan kaedah yang sama, tapi secara halus, sehingga umat Islam akan terus dilenakan dan tidak mampu mempunyai alasan kuat untuk menghadapi kerugian tersebut.

Di samping itu, Obama akan tampil lebih setia terhadap Israel. Misalnya, Obama tidak pernah menghilangkan dukungannya terhadap Israel. Ia berjanji akan menambahkan dukungan terhadap Israel sebesar 30 milion dollar. Pada persidangan tahunan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Obama berjanji akan menjadikan Jerusalem (Al-Quds) sebagai ibukota Israel tanpa diganggu-gugat. Obama juga mengatakan, "Israel adalah mukjizat bagi Timur Tengah."

Selain itu,kesetiaan Obama terhadap Israel semakin jelas pada dukungannya terhadap serangan Syria, dengan alasan bela diri Israel terhadap bahaya, khususnya bahaya nuklear Syria.

Mengenai masalah Iraq, Obama berjanji akan menarik pasukan AS secara bertahap. Hal ini karena Obama sangat memahami bahawa selama ini hegemoni AS terhadap dunia semakin pudar, akibat pendudukan AS terhadap Iraq yang tidak berdasarkan justifikasi kuat, di samping AS juga rugi besar di Iraq.

Sehingga Obama memfokuskan terhadap Afghanistan, untuk kembali berusaha mendapat sokongan penuh daripada Eropah dan dunia. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Bush dan Republik selama ini, kerana Bush melakukan serangan di banyak wilayah, sehingga AS nyaris kehilangan sokongan Eropah dan keharmonisan dengan dunia.

Dalam menjalankan roda pemerintahan AS, rancangan Obama nampak lebih rapi, iaitu memfokuskan Afghanistan dan Pakistan terlebih dahulu, kemudian AS berusaha mendapatkan sokongan internasional atas campur tangan di kedua negara tersebut, kemudian barulah tiba giliran Iraq, Syria, Mesir, dan negara Islam lainnya.

Rancangan inilah yang akan dijalankan oleh AS dan Zionis untuk kembali menampakkan wajah di hadapan dunia, setelah 8 tahun mendapat cercaan pemerintahan Bush. Hanya ini yang diinginkan AS, sedangkan Obama hanyalah korban dari strategi AS yang diarahkan Zionis.

Wallâhu a'lam bi al-shawâb.

Profil penulis : Muhammad Yasin Jumadi, lahir di Banda Aceh pada 26 Agustus 1987. Saat ini sedang kuliah di Universitas Al Azhar, Fakultas Syariah wa Al Qanun (Islamic Law and Jurisprudence).

AIDC menterjemah artikel eramuslim.com. Artikel asal klik di sini


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Lelaki Muslim bernama Anwar Ibrahim dari kaca mata Barat..Lelaki Muslim bernama Anwar Ibrahim dari kaca mata Barat..


Oleh Philip Bowring


HONG KONG : Pada hari Anwar Ibrahim ditahan pada 1998, sebaik sahaja selepas dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan, dia telah menjadi simbol kezaliman politik dan penyalahgunaan kuasa eksekutif badan kehakiman. Namanya sinonim dengan fahaman liberalisme (fahaman yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi) dan pembaharuan, bukan sahaja di Malaysia.

Tetapi sekarang Anwar telah dibebaskan dan tuduhan liwat terhadapnya digugurkan, adakah dia kekal sebagai hero kepada sesiapa yang percaya kepada hak asasi manusia, persamaan kaum, kebebasan bersuara dan agama?

Adakah lelaki yang dipenjarakan selama 6 tahun akan menjadi fokus kempen masyarakat yang bertamadun, memperjuangkan hak-hak yang sama?

Atau, selepas satu jangka masa yang cepat, adakah ia akan menjadi urusan seperti biasa untuk seorang rakyat Malaysia yang terulung, ahli politik yang berkarisma?

Yang mana akan menang, sentimen idealistik Anwar atau sejarah peribadinya yang suka mengambil kesempatan?

Juga dalam rasa kegembiraan selepas pembebasan Anwar, soalan tersebut perlu ditanya, kerana Anwar sentiasa menjadi seorang lelaki yang lebih daripada satu personaliti.

Terutamanya di kalangan masyarakat minoriti, rasa simpati terhadap layanan yang diterimanya di tangan bekas pemimpin Malaysia, Mahathir bin Mohamad, digembar-gemburkan secara meluas dengan kebimbangan bahawa kepetahannya berbicara, pengetahuannya dan komitmen liberal – bukti utama apabila bercakap dengan wartawan asing – mengaburi sifatnya untuk menggunakan wajah alim yang lebih berkesan daripada mana-mana ahli politik Melayu.

Anwar menyertai politik melalui ABIM, satu gerakan belia Muslim yang bercampur di antara mereka yang warak dan berfikiran kolot dengan mereka yang mempunyai fahaman radikal sosial yang sederhana. Idealismenya yang kelihatan segar tidak lama kemudian dilembutkan dengan permintaan kemasukannya ke dalam politik kasar United Malays National Organization (UMNO), parti pemerintah Malaysia, tetapi latar belakang Anwar di dalam ABIM dan tingkah lakunya yang lembut memberikan kelebihan kepadanya dalam memperoleh pengundi Melayu yang tidak senang dengan Mahathir yang sekular dan agresif.

Sebagai Menteri Kewangan, Anwar mengamalkan politik naungan dengan penuh minat yang hampir sama mereka yang terdahulu dalam tugas ini, mewujudkan kumpulan perniagaan baru yang berkaitan dengan penyokongnya dalam UMNO. Sepanjang memegang jawatan, dia seorang yang cekap tetapi secara keras berunsur perubahan.

Sebagai Timbalan Perdana Menteri dia benar-benar mempertahankan penggunaan penahanan tanpa perbicaraan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Penahanannya berpunca daripada kebimbangan Mahathir pada kemuncak krisis ekonomi Asia ketika penyokong Anwar sedang merancang satu rampasan kuasa politik terhadapnya.

Enam tahun telah mengubah Malaysia, dan barangkali mengubah Anwar. Tetapi ke arah mana?

Pembebasannya bukan sahaja mengakibatkan perubahan sikap pemimpin atasan. Perdana Menteri Abdullah Badawi, lebih bertolak ansur, seorang lelaki yang kurang berdendam berbanding Mahathir. Tetapi perlakuan terhadap Anwar dan tindak balas terhadap kroni perniagaan telah menggabungkan suasana pandangan baru dalam Malaysia, bahawa Abdullah, dan hakim-hakim, telah secara bijak menyedarinya. Sentimen yang sama membawa kejayaan Abdullah yang dramatik dalam pilihan raya baru-baru ini (2004).

Oleh yang demikian, Anwar telah menjadi pemangkin, tetapi apa yang akan dilakukannya dengan kebebasan barunya, terutamanya sekiranya tuduhan rasuahnya digugurkan dan dia boleh kembali ke Parlimen?

Sekiranya berlaku, adakah dia akan mendedikasikannya kepada agenda pelbagai bangsa yang mana mencabar budaya politik yang berasaskan kaum dan agama?

Atau adakah Anwar ditakdirkan untuk terperangkap dalam kumpulan minoriti, kembali kepada asas pertamanya, satu populisme berasaskan idealistik tetapi Islam yang sempit?

Kepimpinan Parti Islam (PAS) yang fundamentalis mungkin menarik perhatiannya. Sekiranya berlaku, hasil akhirnya mungkin polarisasi sosial akan semakin meningkat di Malaysia?

Atau adakah Anwar sekarang mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang benar-benar liberal, termasuk dalam versi Islam dan Malaysia?

Adakah dia akan memperjuangkan hak-hak Melayu atau bukan Muslim? Adakah dia akan menamatkan sistem naungan berdasarkan kaum yang mana telah meningkatkan kekayaan Melayu tetapi dibayar dengan mengakibatkan masyarakat tersebut terlalu bergantung pada tindakan bersungguh-sungguh untuk kebaikan jangka masa panjang?

Atau adakah Anwar akhirnya akan kembali ke pangkuan UMNO, satu-satunya laluan yang pasti untuk jawatan bertaraf menteri? Dan sekiranya dia berbuat demikian, adakah dia akan komited untuk membebaskan institusi- institusi di negara ini seperti badan kehakiman dan syarikat milik negara daripada campur tangan politik dan kronisme?

Ia tidak mungkin dilakukannya Anwar, sekurang-kurangnya pada masa akan datang, untuk menjadi ahli politik seperti sebelum ini. UMNO telah bergerak ke hadapan, dan sesetengah lumpur yang dilemparkan dalam dekad yang lepas – bukan hanya sejak 1998 – telah terpalit.

Tetapi dengan kebijakannya, kepetahan berbicara dan daya tarikan, Anwar mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi keadaan dan isi politik Malaysia.

Malaysia menunggu untuk mempelajari bagaimana hukuman penjara, dan respons masyarakat awam dan luar terhadapan layanan kepadanya, telah mengubah pemikirannya sendiri.


AIDC menterjemah artikel dari International Herald Tribune bertajuk "Euphoria in Malaysia : Which Anwar Ibrahim walks free?" tulisan Philip Bowring pada 4 September 2004


Artikel lain berkaitan :

1. Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam ?

2. Rahsia tugasan Anwar - Resolusi pertemuan sulit Anwar dan Wolfowitz di Munich

3. Anwar model Islam Amerika Asia Tenggara


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Konspirasi Wolfowitz-Shaha-Anwar : SAIS, SAIC dan CIA...

Paul Wolfowitz, Shaha Ali Riza dan Anwar Ibrahim


Konspirasi Wolfowitz-Shaha-Anwar : SAIS, SAIC dan CIA..


Untuk bahagian ini , dipetik daripada satu turutan komen kami, memohon perhatian terhadap tindakan White House (Rumah Putih Amerika) yang menyembunyikan penyelewengan moral Paul Wolfowitz (menjelaskan kenapa Rumah Putih tidak mahu Lembaga Bank Dunia mengesahkan kebenaran Laporan Jawatankuasa Sementara Tatatertib ) dan kami ingin menarik perhatian kepada aspek lain terutamanya skandal World Bank (Bank Dunia) yang melibatkan Wolfowitz-Riza-Cleveland dan Anwar Ibrahim.

Fakta Pertama : Pada akhir tahun 2000, pentadbiran Johns Hopkins University telah memutuskan untuk mengambil tindakan penting terhadap Paul Wolfowitz, Dean of the School of Advanced International Studies (SAIS) di atas salah laku seksual yang tidak sepatutnya berlaku antara dekan (Wolfowitz) dengan seorang orang bawahan SAIS. Tindakan universiti terganggu apabila Wolfowitz memaklumkan kepada pentadbir universiti bahawa dia akan meninggalkan universiti itu untuk memegang jawatan (Timbalan Setiausaha Pertahanan) dalam pentadbiran Bush.

Paul Wolfowitz dan isterinya Clare SelginFakta kedua : Pada awal 2001, pentadbiran Bush sedang bersedia untuk mencalonkan Wolfowitz sebagai Pengarah CIA. Isteri Wolfowitz, Clare Selgin , telah menulis kepada Presiden Bush dan memperincikan hubungan seks di luar perkahwinan suaminya di SAIS bersama dengan Shaha Ali Riza, yang berlaku ketika Wolfowitz (Dekan SAIS) dan Riza yang bertugas di NED - National Endowment for Democracy (sebelum dia menyertai Bank sebagai pekerja pada 1999).

Wolfowitz dituduh oleh isterinya seorang kaki perempuan


Clare menegaskan suaminya mengadakan hubungan seksual dengan bukan warganegara Amerika dan dia (Wolfowitz) berusaha mencari jalan agar hubungan tersebut “tiada didedahkan.” Scooter Libby (juga seorang neocon) menyembunyikan surat itu yang boleh menyekat pelantikan Wolfowitz sebagai Pengarah CIA tetapi Pentadbiran Bush kemudiannya mencalonkan Wolfowitz untuk DOD Dep Sec (Timbalan Setiausaha Pertahanan).

Sebagai membalas dendam, Wolfowitz menceraikan Clare sebagai isterinya melalui peguam dan memaksa isterinya menandatangani perjanjian tanpa pendedahan atau melepaskan bantuan kewangan (lihat juga rujukan bidasan Wolfowitz pada 3 Mei terhadap perjanjian tanpa pendedahan). Clare Wolfowitz telah menandatanganinya.

Pada peringkat ini, menyedari tabiat peribadi Wolfowitz, Clare memilih untuk menyembunyikannya. Dalam hal yang lain, orang perseorangan (Shaha Riza) dinafikan kebenaran keselamatan negara (national security clearance) bukan disebabkan oleh aktiviti hubungan seks di luar perkahwinan, tetapi disebabkan dari kemungkinan surat layang yang berpunca dari surat “tanpa pendedahan.” Dalam kes Wolfowitz, Riza dilihat menjadi temannya dalam majlis rasmi Pentadbiran Bush sedangkan ketika itu dia masih berkahwin.


Fakta Ketiga : 2003 - Shaha Riza dapat kontrak SAIC, 2005 “pelantikan jawatan”, bukan “dipinjamkan ” Riza kepada Jabatan Negara, 2006 Riza di Foundation for the Future (Yayasan Masa Hadapan).

Dalam kes pelantikan Riza di Foundation for the Future, staf Bank Dunia perlu memfokuskan dengan lebih lebih terperinci dengan kontrak Bank Dunia $21,000 pada Mei 2006 dan kontrak secara lisan antara Anwar Ibrahim kepada Robin Cleveland pada Oktober 2006 bahawa Anwar sedang memilih Shaha Ali Riza sebagai Pengarah Foundation for the Future sedangkan dalam masa yang sama Riza masih mengekalkan pendapatan bebas cukainya berstatusG-4 di sebuah organisasi yang tidak sah (Foundation for the Future).

Surat Anwar Ibrahim kepada Robin Cleveland memohon Shaha Ali Riza dipindahkan dari Bank Dunia kepada Foundation For The FutureAnwar Ibrahim , rakan rapat Wolfowitz, menjadi Pengerusi Yayasan Masa Hadapan pada Julai 2006 apabila kontraknya sebagai Konsultan Bank Dunia (areas of governance & accountability) di Bank Dunia telah tamat.


AIDC menterjemah artikel dari laman web worldbankpresident.org bertajuk " Wolfowitz, SAIS, CIA, SAIC ". Artikel asal klik di sini.

Artikel berkaitan :

1. Di sebalik Anwar Ibrahim & Foundation For The Future

2. Yayasan Hantu : Foundation For The Future


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Anwar Ibrahim : Bakal Perdana Menteri Malaysia? - The Jerusalem PostAnwar Ibrahim : Bakal Perdana Menteri Malaysia ? - The Jerusalem Post


Oleh : Shani Ross


Parti-parti pembangkang Malaysia telah memperoleh kemenangan yang bermakna dalam pilihan raya peringkat parlimen yang diadakan pada Ahad, 8 Mac. Kejayaan mereka menunjukkan satu keinginan yang sedang meningkat untuk perubahan politik dan memajukan demokrasi di Malaysia. Keputusan pilihan raya ini bermakna parti memerintah Barisan Nasional (BN), tidak lagi mempunyai majoriti dua pertiga untuk parlimen, Ini bermaksud bahawa kuasanya telah terbatas dalam sesetengah perkara, sebagai contoh ia tidak boleh meminda atau pelantikan jawatan penting tanpa sokongan pembangkang.

Akhirnya, keputusan pilihan raya bermaksud sistem checks and balances (periksa dan seimbang) , satu prinsip yang diperlukan dalam mana-mana demokrasi yang sebenar.

Parti pembangkang terbesar, Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang telah memenangi 31 kerusi, satu kemenangan yang bererti jika dibandingkan kepada satu kerusi yang dimenanginya pada pilihan raya 2004.

Kejayaan PKR telah memberikan erti yang besar kepada kebangkitan kembali karier politik bekas Timbalan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Sebagai seorang penyokong Islam sederhana, keadilan agama dan budaya yang saksama, dan demokrasi yang bebas, populariti Anwar semakin meningkat, dengan sesetengah laporan mencadangkan bahawa pakatan pembangkang perlu memenangi pilihan raya seterusnya, dia mungkin akan berada dalam laluan sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menceburkan diri dalam karier politiknya pada 1982 dengan menyertai United Malays National Organization (UMNO), pada masa ini merupakan parti terbesar dalam Barisan Nasional (BN). UMNO dipimpin oleh Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkhidmat.

Pada 1991, Anwar telah dilantik sebagai Menteri Kewangan yang kemudiannya dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Mahathir pada 1993. Tempoh Anwar sebagai Menteri Kewangan telah digambarkan oleh kemakmuran dan kemajuan ekonomi yang tidak pernah berlaku dahulu, memberikannya sambutan yang meriah oleh rakyat di merata tempat.

Bagaimanapun, karier politiknya terhenti secara tiba-tiba apabila dia menentang hebat kepada sokongan Mahathir terhadap program untuk Bumiputera (penduduk asal). Penentangan ini membawa kepada sabitan rasuah dan liwat (hukumannya adalah 6 dan 9 tahun masing-masing, walaupun sabitan liwat telah digugurkan pada 2004).

Selain itu, sekiranya bukan kerana tuduhan jenayah ke atasnya, Anwar telah menjadi ikon untuk perkembangan politik, keadilan dan kesamarataan, dia mengekalkan banyak sokongan selama bertahun-tahun kerana usaha yang dilaksanakan oleh isterinya, Wan Azizah Ismail, individu yang mewujudkan PKR pada 1999, untuk mendesak pembebasan suaminya.

PKR juga mengekalkan pembaharuan politik Anwar (yang kemudiannya dikenali sebagai ‘reformasi’) dan agendanya bernafas. Sejak dibebaskan dari penjara, Anwar cuba untuk menggiatkan semula kempen politiknya dengan mencabar kerajaan sekarang, diketuai oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi, dengan menjadi peneraju utama isu panas, secara terperinci adalah ‘Dasar Ekonomi Baru’. Diwujudkan pada akhir 1970-an (sekarang dinamakan sebagai Dasar Wawasan Negara), dasar yang bertujuan untuk melahirkan suasana perpaduan nasional dengan mengurangkan jurang perbezaan antara etnik, namun dari segi praktikalnya ia cenderung memberikan layanan kepada Bumiputera, mewujudkan peningkatan masyarakat Melayu kelas pertengahan dan oleh yang demikian di bantah hebat oleh etnik India dan Cina yang tidak mendapat manfaatnya.

Anwar diberikan sambutan yang hebat oleh kejayaannya dalam mewujudkan perpaduan di antara parti pembangkang yang sebelum ini berpecah, yang menghasilkan kemenangan pakatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dengan jumlah keseluruhan 82 daripada 222 kerusi parlimen dalam pilihan raya baru-baru ini.

Dipertimbangkan sebagai salah seorang penceramah yang paling berkarisma di Malaysia, sokongan Anwar terhadap platform politik PKR sedang memperoleh momentum yang sangat bermakna.

Pada Februari 2008, PKR menerbitkan Manifesto Keadilan bertajuk "A New Dawn for Malaysia," (Era Baru untuk Malaysia), memperincikan wawasan parti untuk meletakkan semula Malaysia ke laluan ekonomi, politik, pendidikan dan kemakmuran budaya. Dengan kekuatan lima negeri, parti pertama menjadi penyokong utama kepada keadaan perlembagaan untuk semua, hak bumiputera dijamin sepenuhnya di samping hak bukan bumiputera dan mewujudkan politik yang tidak berasaskan kaum.

Dengan peningkatan peratusan penduduk yang tidak berpuas hati dengan status quo (keadaan sedia ada tanpa sebarang perubahan) politik, agenda pembaharuan PKR, sebagaimana yang disokong oleh Anwar, dilihat sebagai perubahan yang diingini oleh rakyat Malaysia. Larangan aktiviti politik Anwar akan berakhir pada akhir April dan sekiranya laporan tersebut benar, dia akan memenangi secara mudah pilihan raya kecil dan memegang kembali peranan di parlimen selepas isterinya dijangka mengosongkan kerusinya.

Halangan utama yang diperkatakan oleh penganalisis, sebaik sahaja Anwar secara rasmi menceburi politik semula, dia perlu secara berterusan membuktikan kemampuan politiknya dan memastikan parti-parti pembangkang yang telah berpisah sejak sekian lama mengekalkan pakatan yang berjaya dan oleh yang demikian urus tadbir yang efektif dalam melaksanakan perubahan dalam negeri-negeri yang mereka kuasai.

Apabila mereka berbuat demikian, penganalisis selanjutnya menjangka bahawa pakatan pembangkang mungkin mempunyai peluang yang cerah untuk menewaskan parti pemerintah dalam pilihan raya 2013, oleh yang demikian meletakkan Anwar sebagai perintis dan sebagai Perdana Menteri.

Shani Ross adalah Koordinator untuk Persidangan dan Program Eksekutif, International Institute for Counter-Terrorism (Institut Antarabangsa untuk Melawan Keganasan), Pusat Antara Disiplin Herzliya, Israel.


Nota - AIDC menterjemah artikel asal bertajuk "Interview with Anwar Ibrahim : Malaysia's Future Prime Minister?, diterbitkan pada 20 Mac 2008 oleh Akhbar harian Israel,The Jerusalem Post . Arikel asal klik di sini


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam?Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam ?


Anwar Ibrahim, terkenal pada tahun 70-an sebagai pejuang Islam dalam ABIM. Itu titik tolak, Anwar dikenali. Bermula dengan buku usrah, Hassan Al Banna, Syed Qutb, Fathi Yakan dan Abu Ala Al Madudi, (tahun 70-an), kemudian beralih kepada buku - buku usrah baru, Ismail Al Faruqi dan Sayyed Hussein Nasr (tahun 80 -an) dan mutakhir ini beralih kepada buku - buku orientalis, John Esposito, John Voll dan Samuel P. Huntington.

Setiap kali peralihan buku usrah yang ditelaah Anwar itu menunjukkan proses peralihan tahap-tahap perjuangan Islamnya. Menurut klasifikasi yang dicaturkan oleh John Esposito, Anwar beralih dari perjuangan Islam Fundamentalis, beralih ke Islam Moderat. Kalau disemak lagi, akhirnya Anwar terperangkap dengan jaringan ilmu para orientalis dan ahli falsafah Barat yang berusaha memprogramkan Islam mengikut versi mereka. Islam Progersif ? Islam Liberal ? Itulah petak-petak jaringan yang disediakan oleh para orientalis Barat.

Sudah tentu buku usrah Syed Qutb, bertentangan dengan buku usrah Ismail Al-Faruqi, apatah lagi buku usrah John Esposito pula mengklasifikasi Syed Qutb adalah 'Muslim Teroris', manakala Anwar adalah 'Muslim Moderat'. Klik di sini


Muslim Moderat projek Barat

Bermakna jasa orientalis seperti John Esposito dan John Voll, yang dianggap oleh Anwar sebagai 'pembela Islam' (?) adalah berjaya memecahbelahkan aktivis Islam kepada tiga kelompok besar iaitu "Muslim Fundamentalis" (golongan yang berpegang teguh prinsip asas Islam), "Muslim Demokrat"(golongan sederhana) dan "Muslim Teroris" (golongan radikal).

Dua tokoh Islam Anwar dan Gus Dur dari Asia yang dilabel John Esposito sebagai Muslim Moderat. Kedua tokoh ini juga merupakan kawan baik zionis Amerika, Paul Wolfowitz. Wolfowitz kata kedua-dua tokoh ini sangat penting dalam 'mempertajamkan' Islam kepada si arkitek perang Iraq itu.
Itulah label-label terhadap Islam yang berjaya diklasifikasikan oleh guru Anwar, John Esposito. Disebarkannya pengklasan itu kepada Barat melalui tulisan-tulisan di bukunya berjodol "Makers of Contemporary Islam" (Oxford University Press, 1998) dan "Unholy War: Terror In The Name Of Islam" (Oxford University Press, 2002). Di dalam buku-buku itu, John Esposito terlalu mengagungkan Anwar dan Gus Dur sehingga ditulis beberapa bab khusus mengenai mereka berdua. Dan kedua-duanya John klaskan sebagai Muslim Demokrat. Klik di sini

Bermakna dari semua ulama dan cendikiawan Islam di Malaysia dan Indonesia, hanya Anwar dan Gus Dur yang diminati oleh John Esposito untuk dipopularkan dalam dunia Islam. Semacam konspirasi sistematik, seolah-olah terdapat usaha untuk memperkecilkan ilmu yang dimiliki oleh Dr Haron Din, Ustaz Hadi Awang, Ustaz Nik Abd Aziz mewakili Malaysia. KH Zainuddin MZ, Habib Rizieq Shihab, K.H. Ahmad Dahlan, Buya HAMKA mewakili Indonesia. Malah Abu Bakar Bashir, seorang lagi ulama terkenal Indonesia, Amerika klasifikasi sebagai teroris.

Apakah ini bermakna John Esposito mengangkat darjat ketinggian ilmu Islam Anwar dan Gus Dur lebih tinggi daripada tokoh-tokoh yang disenaraikan di atas ?

Sudah tentu dengan perlabelan ini orientalis Barat berjaya menunjukkan masyarakat Islam berpecah belah dan Barat hanya mengagungkan tokoh-tokoh Islam yang disukainya.

Persoalannya sejak bila orientalis Barat, Amerika dan Yahudi suka kepada Islam ? Dan jika mereka terlalu cenderung membela tokoh-tokoh Islam tertentu, apakah motif tersiratnya ?

Menurut Adian Husaini, pengkaji tersohor Islam Liberal di Indonesia, menegaskan umat Islam jangan mudah terpedaya denga terma "Muslim Moderat" kerana gelaran itu diprogramkan oleh Amerika dan sekutunya.

Kena hati-hati dengan gelaran ini kerana menurut penulis itu salah satu takrif "Muslim Moderat" adalah klon Islam Amerika yang diprogramkan untuk berlawan dengan "Muslim Teroris". Maknanya Amerika dan sekutunya bukannya bodoh menghabiskan jutaan dolar semata-semata melahirkan klon yang merugikan mereka. Sudah tentu klon-klon yang bakal dilahirkan di Amerika akan bekerja untuk mencapai misi negara polis dunia itu. Klik di sini


Sebab itu, tidak menghairankan Anwar yang selalu dipuja Amerika sebagai Muslim Moderat telah menarik picu senapangnya menghala tembakannya kepada Osama ben Laden, dalam Majalah Time, 8 Oktober 2001, kerana buku usrah John Esposito bariskan Osama sebagai teroris yang paling dikehendaki Amerika. Klik di sini

Kesimpulannya jika di kalangan kita fikirkan Anwar masih lagi menadah kitab buku-buku usrah dari Pakistan (Abu Ala Al Maududi) atau Timur Tengah (Hassan Al Banna/ Syed Qutb), anggapan itu tersasar jauh kerana buku-buku telah dibuang sejak tahun 80-an lagi. Sekarang Anwar sudah menadah kitab baru, dari bapa orientalis hingga buku-buku bapa falsafah kebebasan Barat termasuk John Locke. Klik di sini


Anwar pernah diramal bakal Presiden PAS ?

Subky Latif, bekas wartawan Utusan (Sekarang aktivis PAS Wilayah Persekutuan) pernah meramalkan 'Anwar bakal menjadi Presiden PAS' dalam bukunya "Siapa Ganti Asri", Penerbitan PENA (Kuala Lumpur), 1977. Tetapi ramalan penulis itu tidak menjadi kenyataan hingga sekarang, sama seperti ramalan mengatakan Anwar akan menjadi PM pada "16 September" lalu, tetapi ramalan itu juga meleset.

Ramalan Subky pada 1977 itu berasaskan kepada pengamatannya yang Anwar amat komited dengan perjuangan "Islam is the of life" dalam ABIM dan penulis meramalkan Anwar sepatutnya mengantikan Presiden PAS, Asri Muda yang dianggap 'nasionlis Islam'. Tetapi pada tahun 1982, Anwar buat kejutan kepada pendokong gerakan Islam, bahawa beliau bukan menyertai PAS, sebaliknya menyertai UMNO yang pernah dipijak benderanya sebelum ini.


Misteri missionari Islam Anwar dalam UMNO ?

Setelah 16 tahun bersama UMNO, Anwar berjaya mendaki hireki jawatan dalam kerajaan dengan cepat, dari 1982-1983 dilantik Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri; Menteri Belia dan Sukan (1983 - 1985); Menteri Pertanian (1985 - 1986); Menteri Pendidikan (1986 - 1990); Menteri Kewangan (1990 - 1998) dan Timbalan Perdana Menteri (1993 – 1998).

Sepatutnya Anwar telah jadi PM pada 1998, sepuluh tahun yang lampau dan bukannya pada 16 September 2008. Tetapi takdir Allah, mengatasi perancangan manusia. Tepat pada 2 September 1998, Anwar dilucutkan keahlian UMNO, sekaligus gugurlah jawatan TPM dan Menteri Kewangan yang disandangnya, juga berkecai cita-citanya menjadi PM.

Walaupun pada tahun 1998, Anwar dikatakan tokoh yang paling berpengaruh, jentera dan instrumennya amat hebat termasuk IKD, ABIM, BTN, media dan team wawasan UMNO untuk melayakkannya menjadi PM, namun perancangan manusia sahaja tidak cukup untuk mengatasi ketentuan Ilahi.

Setalah dipecat UMNO, Anwar mendakwa dirinya ditendang keluar kerana projeknya mahu mengislamkan UMNO dari dalam telah dapat dihidu. Itu versi Anwar dan penyokong-penyokongnya memberitahu kepada khalayak Melayu - Islam sebagai justifikasi kenapa Anwar dipecat UMNO. Tetapi benarkah begitu ?

Apa pula justifikasi, Anwar yang pernah dijolok, 'bakal Presiden PAS', pada tahun 1977, tetapi menyertai UMNO pada tahun 1982 ? Anwar dan penyokong - penyokongnya juga dakwa kemasukannya ke dalam UMNO untuk mengislamisasikan UMNO dari dalam. Tetapi benarkah begitu ?

Semasa dalam UMNO, siapakah inner circle Anwar ? (orang paling rapat yang mampu buat keputusan). Azmin Ali sebagai Setiausaha Sulit. Ezam Mohd Nor sebagai Setiausaha Politik dan yang menjadi 'otak Anwar' adalah Setiausaha Akhbarnya, Khalid Jaafar. Bagaimana aliran kefahaman mereka tentang Islam ? Kenapa tidak dilantik mana-mana tokoh bekas Presiden ABIM yang terkenal faham Islam menduduki jawatan terpenting sebagai inner circle Anwar ?


Titik tolak dari kemasukan ke dalam UMNO dan dipecat dari UMNO adalah justifikasi yang sama iaitu untuk "proses Islamisasi dari dalam".

Persoalannya Islam jenis apa ?. Kalau UMNO yang didakwa tidak cukup Islam, tetapi beliau pula tidak menyertai PAS dan adakah ini bermaksud PAS juga tidak cukup Islam ?

Pada tahun 1999, beliau melalui isterinya Wan Azizah menubuhkan parti baru yang diberi nama Parti Keadilan Nasional (Keadilan) yang kemudiannya bergabung pula dengan Parti Rakyat Malaysia (PRM) menjadi Parti Keadilan Rakyat (PKR) pada tahun 2004.

Adakah PKR adalah 'Model Islam yang syumul', ilusi Anwar sebagaimana pernah didakwa UMNO dan PAS tidak cukup Islam ?


Antara kuasa dan Islam

Sekarang kita teliti apakah faktor sebenar kenapa Anwar tidak menyertai PAS pada tahun 1982 ?. Apakah rahsianya.

Menurut Ahmad Lutfi Othman, seorang pengkaji pemikiran Anwar, sejak tahun 1990 menulis begini;

“Sebenarnya Anwar merancang kemasukannya dalam Umno dengan begitu licin. Anwar sertai Umno ketika dia sudah pastikan ABIM tidak lagi mempunyai tokoh yang boleh mempersoalkan ‘ijtihadnya’. Anwar sengaja mengarahkan Ustaz Fadzil Noor dan pemimpin kanan ABIM yang lain sertai PAS sebelum itu bukan kerana dia rasakan waktu itu PAS satu jamaah Islam yang perlu didukung tetapi kerana dia mahu menjayakan cita-cita besarnya untuk masuk Umno ketika Dr Mahathir jadi Perdana Menteri, “hujahnya.

"Kalau Anwar yakin dengan perjuangan PAS sebagai sebuah gerakan Islam atau parti politik Islam, mengapa dia sendiri tidak menyertai PAS bersama Ustaz Fadzil? PAS amat memerlukan tokoh sepertinya ketika itu, ketika PAS kalah teruk di Kelantan. Dan Anwar sendiri yang mengarahkan kemasukan Ustaz Fadzil, Ustaz Abdul Hadi Awang, Ustaz Nakhaie Ahmad dan Syed Ibrahim ke dalam PAS. Ini tentu ada muslihatnya. Anwar memang merancang secara halus supaya bila tiba waktunya, ketika dia berhasrat menyertai Umno, ABIM tidak lagi mempunyai tokoh yang hebat yang berwibawa untuk menahannya"

“Cuba saudara bayangkan imej Anwar menyertai Umno dalam keadaan ABIM hebat menentangnya? Tetapi apa yang berlaku meskipun ABIM tidak merestuinya, ABIM seolah-olah tidak menghalangnya. Saya masih ingat, dalam ucapan dasar Presiden ABIM, Siddiq Fadil yang pertama selepas kemasukan Anwar ke dalam Umno, perkara itu tidak disentuh secara langsung. Itu satu kejayaan besar buat Anwar. “Begitu bersemangat beliau cuba meyakinkan saya"

“Cuba bayangkan,” tambahnya, “semasa Anwar bersama-sama pemimpin PAS mengatur strategi Pilihanraya Umum 1982, dia telah pun bersedia menyertai Umno secara aktif. Maksud saya, sebenarnya Anwar sendiri mengakuinya. Beliau cuma mengumumkan secara rasmi bahawa dia aktif berjuang melalui Umno pada Mac 1982. Maknanya apa ini? Bukankah seperti ular berkepala dua.”


Walaupun Ahmad Lutfi Othman menggunakan kaedah perbualan, tidak dapat dipastikan, rakan yang menyapanya itu benar-benar wujud atau penulis itu bermonolog dengan diri sendiri. Apatah lagi penulis tidak menyebut secara jelas, siapakah kawannya itu. Wujud atau tidak bukanlah suatu perkara penting, tetapi kesanggupan penulis memfokus sudut perbualan, menunjukkan karya itu hasil pemikiran penulis itu sendiri.

Apatah lagi, jika penulis itu mencatatkan semula dalam salah jodol bertajuk " Darah Anwar dalam PAS" daripada buku karyanya, "Memo Buat Bakal PM", diterbitkan oleh Penerbitan Pemuda pada tahun 1993. Bacaan lengkap klik di sini.

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, kemasukan ke dalam UMNO dirancang oleh Anwar sendiri dan bukan didorong oleh 'proses Islamisasi dalaman'. Anwar sendiri mengarahkan Ustaz Fadzil, Ustaz Abdul Hadi Awang, Ustaz Nakhaie Ahmad dan Syed Ibrahim ketika itu berada dalam ABIM masuk ke dalam PAS, bukan semata-mata untuk membantu PAS, sebaliknya untuk memastikan tiada lagi tokoh berkaliber dalam ABIM yang mempersoalkan tindakannya menyertai UMNO.

Setelah semua tokoh-tokoh ABIM yang pro PAS masuk ke dalam PAS, adakah yang tinggal semuanya akan jadi kebanyakannya pro Anwar ?

Ahmad Lutfi juga memberi contoh Dr Siddiq Fazil yang tidak mengulas apa-apa semasa muktamar ABIM sebaik sahaja Anwar sertai UMNO. Bagaimana pula dengan Kamaruddin Jaafar, Anuar Tahir dan Kamaruddin Mohd Nor, bukankah mereka juga menjadi pengikut Anwar pro UMNO ?

Bukankah kerana Anwar merosakkan ABIM daripada NGO non-partisan, menjadi NGO partisan ini menyebabkan ABIM berpecah belah kepada kumpulan serpihan termasuk ABIM Perlis dan Persatuan Ulama Malaysia (PUM) ?

Bermakna kemasukan Anwar ke dalam UMNO bukan bermotifkan persoalan Islam tetapi bertitik tolak persoalan mahu kuasa dan mahu jadi PM. Ini dinukilkan oleh Ahmad Lutfi dengan kata-kata, "dia (Anwar) mahu menjayakan cita-cita besarnya (PM ?) untuk (dengan ?) masuk Umno".

Jadi adakah adakah ini bermaksud, Ahmad Lutfi bersetuju, Anwar tidak masuk PAS pada tahun 82, kerana Anwar tidak percaya PAS mampu merealisasikan cita - cita Anwar jadi PM ?

Kalau begitu kesimpulannya, kemasukan Anwar ke dalam UMNO dan ketidakmasukan Anwar ke dalam PAS bukan bertitiktolak persoalan ISLAM, sebaliknya bermotifkan mahukan KUASA dan mahu merealisasikan cita-cita jadi PM.

Adakah ini bermaksud 'agenda Islam' hanya dijadikan senjata untuk menarik sokongan Melayu - Islam sama ada berjaya atau tidak matlamat yang pertama itu (kuasa) ?


Islamisasi dalam UMNO ?


Anwar selalu dakwa beliaulah yang membentuk Universiti Islam Antarabangsa (UIA) dan Bank Islam sebagai contoh projek Islamisasi, tetapi benarkah dakwaannya itu ?

Bukankah semua itu dilakukan dengan restu kerajaan yang memerintah yang dipimpin oleh Tun Dr Mahathir dan kalau benar sekalipun, Anwar hanyalah pelaksana dengan ihsan Tun Dr Mahathir untuk melonjakkan saham Anwar sebagai pemimpin pelapis.

Bermakna idea asas bermula dari Tun sebagai PM dan bukannya Anwar.

Kalau benar, Anwar berpegang kepada program Islamisasi, apakah Anwar lakukan di Selangor ketika PKR memerintah negeri itu ? Adakah Selangor hari ini boleh dijadi "Model Islam Contoh" berbanding dengan negeri-negeri lain ?

Tetapi di Selangor yang diperintah PKR hari ini, berlaku sebaliknya, di mana gerakan membina rumah ibadat bukan Islam lebih pesat berlaku di bawah dua exconya Dr Xavier Jayakumar dan Elizebert Wong. Klik di sini

Dr Xavier yang dianggap sebagai ketua rumah ibadat bukan Islam akan usulkan untuk menghapuskan syarat had keluasan (930 sq m) rumah ibadat bukan Islam seperti yang termaktub dalam undang-undang PBT yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Selain beliau desak cadangan penambahan peruntukan dan kerana jumlah rumah ibadat bukan Islam sebelum ini (RM3mil) tidak mencukupi.

Malah Teresa Kok,Ronnie Liu dua exco DAP pula lebih lantang mempertikaikan soal tulisan Jawi dan Azan tetapi akan tersenyum lebar Apabila Menteri Besar Selangor hadiahkan 100 juta untuk projek kandang Babi. Klik di sini

Malah Khalid Ibrahim, MB Selangor sendiri telah menubuhkan Jawatankuasa khas rumah ibadat bukan Islam yang diketuainya dan dibantu oleh tiga exco tiga ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, Dr Xavier Jayakumar (Kesihatan, Pekerja Ladang, Kemiskinan dan Kerajaan Prihatin), Teresa Kok (Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan) dan Ronnie Liu (Kerajaan Tempatan, Kajian dan Penyelidikan).Klik di sini


Mungkin kalau ditanya kepada Anwar, beliau akan kata, "saya tidak masuk campur urusan adik saya (Rusli Ibrahim) dilantik penasihat khas kepada presiden Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)". Klik di sini. Timbulnya soal kronisme Anwar kerana dibangkitkan sendiri oleh bekas anak buahnya, Ezam Mohd Nor. Klik di sini

Adakah kes KDEB ini merupakan cerminan contoh kecil apa yang Anwar lakukan semasa menjadi Menteri Kewangan dahulu ? Klik di sini

Gambaran kronisme Anwar dalam UMNO pernah dinukilkan Ahmad Lutfi Othman dalam bukunya, "Layakkah Anwar Ketuai Reformasi", 1998 dengan memetik kata-kata Mohamad Sabu :

"Ya, ini kerana Anwar masih lagi berjawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang belum berkuasa penuh tetapi suku sakatnya telah mencipta kekayaan lebih hebat..Kita boleh bertanya, misalnya adakah Kamaruddin Jaafar atau Kamaruddin Mohd Nor menjadi jutawan segera kerana dia pandai berniaga atau disebabkan sahabatnya menjadi Menteri Kewangan? "

"Begitulah juga dengan Rani Ibrahim, Marzuki Ibrahim dan Rosli Ibrahim yang naik mendadak dalam perniagaan, adakah kerana mereka pandai berniaga atau kerana saudara mereka menjadi Menteri Kewangan ? Begitu juga dengan bekas setiausaha sulit Anwar, Nasarudin Jalil dan beberapa orang lain yang dekat dengan Anwar naik begitu mendadak. Kita jangan lupa semasa hendak menjatuhkan Ghafar Baba wujud peranan seperti Quek Leng Chan dan beberapa orang jutawan yang lain dalam membiayai golongan tertentu untuk menguasai saham NST dan TV3."


Bacaan lanjut klik di sini


IKD - badan pemikir Islam Anwar ?

Anwar tidak boleh mendakwa UIA dan Bank Islam adalah hak miliknya, kerana tiada sebarang dokumen yang sah boleh membantu perkukuhkan hujahnya. Tetapi, Anwar tidak pernah dakwa Institut Kajian Dasar (IKD) adalah hak miliknya, walaupun mempunyai dokumen lengkap yang mengesahkan Anwar adalah pengasas dan ahli Lembaga Pemegang Amanah seumur hidup badan pemikirnya itu.

Semua tokoh - tokoh ABIM yang hebat - hebat dilonggokkan di IKD. Bermula dari Dr Siddiq Fadhil (Bekas Presiden ABIM) sebagai ketua panel perunding IKD; Kamaruddin Jaafar (Bekas Setiausaha Agung ABIM)sebagai Pengerusi IKD, hinggalah kepada Dr Mohamad Nur Manuty (bekas Presiden ABIM), Mustaffa Kamil Ayub (Bekas Presiden PKPIM), Anuar Tahir (bekas Setiausaha Agung ABIM) turut dilantik sebagai tenaga penggerak IKD.

Kalau dihitung dari segi tokoh -tokoh hebat ABIM ini yang bertenggek di IKD itu, sepatutnya IKD boleh diiktiraf sebagai badan pemikir Islam Anwar.

Tetapi kenapakah selepas dua tahun penubuhan IKD, pada tahun 1984, Anwar turut mengundang sponsor luar negara, sebuah yayasan Kristian dari Jerman iaitu Konrad Adenauer Foundation (KAF) ?. Klik di sini

Apa agenda Anwar menjemput KAF menjadi penaja utama IKD, tidak cukupkah dana yang diagihkan Anwar sebagai Menteri Kewangan untuk menjalankan operasi IKD ? Bukti klik di sini.

Apatah lagi yayasan Kristian Jerman itu, merupakan sekutu Amerika yang turut disuntik kewangan oleh American Jewish Committee (AJC). Klik di sini

Ketika Anwar mengundang penajaan KAF, tokoh - tokoh hebat ABIM tidak membantah, sebaliknya sebulat suara bersetuju dengan 'kesukarelaan', yayasan Kristian Jerman itu.

Kata Peter Schier, wakil KAF Malaysia, "rakan kongsi penting kami adalah IKD, (Institut Kajian Dasar). Ini adalah kumpulan pemikir untuk Anwar Ibrahim.... Tetapi, apabila dia disumbatkan ke dalam penjara, kami tidak berhajat untuk memutuskan hubungan dengan IKD..

Berdasarkan kata-kata Peter Schier ini (wawancara The Sun 2006), jelas KAF masih meneruskan tajaan meskipun Anwar sudah dipecat daripada UMNO.

Persoalannya kenapa ? Kenapa KAF masih berminat meneruskan penajaan meskipun Anwar telah dipenjarakan?

Dari penjara Sungai Buloh, Anwar mengutuskan perutusan agar IKD diterajui oleh 'otaknya' iaitu bekas Setiausaha Akhbar, Khalid Jaafar. Kata sesetengah pihak, nak kenal pemikiran Anwar, kenallah 'otak' Khalid Jaafar. Otak Khalid Jaafar adalah otak Anwar!

Kata Peter Schier lagi, "Sekarang, sejak akhir-akhir ini, mereka (IKD) lebih menganjurkan satu konsep Islam yang berfikiran terbuka. Khalid Jaafar, Pengarah IKD, menamakannya sebagai ‘kesedaran Islam’, Islam Tanwiri. Saya fikir ianya satu konsep yang sangat menarik kerana menyokong pluralisme(semua agama sama). Jadi, kami menyokong perkara tersebut. Dan juga penerbitan, terutamanya terjemahan buku - buku Islam yang berorientasikan perubahan supaya (bangsa) Melayu dapat membaca buku-buku tersebut, sebagai contoh, seperti buku ini (mengambil sebuah buku Islam yang diterjemahkan "Islam & Dasar Pemerintahan") oleh Ali (Abdul) Raziq yang berkaitan dengan hubungan di antara agama dan politik, negara dan agama"

Persoalannya adakah tumpuan Islam Tanwiri (Islam ke arah pluralisme) ini hanya dimulakan sejak Khalid Jaafar menerajui IKD ?

Sebenarnya tidak. Konsep Islam Tanwiri (versi pluralisme) telah dimulakan seawal IKD ditubuhkan, namun ketika itu pemikir-pemikir ABIM di dalam menggunakan istilah "Masyarakat Madani".

Menariknya, istilah "Masyarakat Madani" yang dicanang oleh Anwar dan IKD juga adalah istilah popular yang sering digunakan oleh Nurcholish Madjid di Indonesia dalam menjustifikasikan Islam Liberalnya.

Apakah pemikiran Anwar sama dengan pemikiran Nurcholish Madjid ?

Apa yang Dr Siddiq Fadzil dan Kamaruddin Jaafar, bekas orang kuat ABIM suntik pendekatan Islam semasa menerajui IKD ?

Benar IKD telah mengkaji pemikiran Ismail Al Faruqi dan Muhamad Iqbal, tetapi dalam masa yang sama, IKD juga aktif mengkaji pemikiran Jose Rizal (Kristian) dan Rabindranath Tagore(Hindu). Klik di sini

Bekas Presiden Filipina Fidel V Ramos bersama Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, pada Disember 1994 dalam program anjuran IKD. IKD merupakan badan pemikir Anwar, bukan setakat menkaji pemikiran Ismail Al Faruqi dan Iqbal, tetapi juga mengkaji pemikiran tokoh Kristian, Jose Rizal (tengah-tengah foto itu adalah patung Jose Rizal)Malah bukan setakat itu sahaja, Anwar dan IKD turut membuat hipotesis baru (fatwa?) bahawa inti ajaran Islam hampir sama dengan pengajaran Confucianism seperti yang diusahakan penerbitan oleh Anwar dalam bukunya "Islam and Confucianism". Apa maksud itu ? Bukankah maksud pluralisme mahu menyamaratakan Islam dengan semua agama lain ? Klik di sini

Malah kalau diukur dari neraca klasifikasi John Esposito di mana kedudukan Ismail Al Faruqi dan Iqbal yang menjadi model kajian Islam IKD ? Muslim Moderat ?

Kenapa Anwar dan IKD tidak kaji pemikiran Abu Ala Al Maududi, Hassan Al Banna, Syed Qutb ? Apa klasifikasi John Esposito terhadap mereka ? Muslim Fundamentalis ?

Kenapa IKD tidak kaji pemikiran Osama ben Laden, Ayatollah Khomeini (Iran) atau Sheikh Ahmad Yassin (Hamas) ? Apa klasifikasi John Esposito ? Muslim Teroris ?

Dan yang paling menghairankan kalau benar-benar Anwar dan pemikir ABIM mahu mengkaji Islam di IKD, kenapa perlu guna dana yang diragui sumbernya, sebuah yayasan Kristian dari Jerman?

Takkanlah nak mengkaji Islam pun kena guna duit dari Yayasan Kristian dan Yahudi ?


AIDC
4 November 2008
http://aidc-editor.blogspot.com
aidceditor@yahoo.com


Artikel lain yang berkaitan :

1. Menafsir lawatan John L. Esposito ke rumah Anwar

2. Meraikan Dr. A Hamid dan Dr. Jamal..tersingkap episod Anwar IIIT

3. Rahsia tugasan Anwar - Resolusi pertemuan sulit Anwar dan Wolfowitz di Munich

4. Anwar model Islam Amerika Asia Tenggara

5. Anwar Ibrahim : Masa Depan Demokrasi Muslim

6. Anwar beritahu Amerika Osama Laden pengganas Islam

7. Rakan-rakan Pakatan berusaha memahami Anwar Baru - Muslim Moderate..

8. Dunia Muslim-Barat berpecah dalam fikiran Anwar

9. Anwar Ibrahim aktif dailog antara agama

10. Masih berbisakah tangan Anwar dalam PAS ?Sila klik untuk baca selanjutnya...

Gus Dur perintis jambatan diplomatik Indonesia - Israel?

Gus Dur menghadiri dailog antara agama 2008 anjuran Australia Council of Christians and Jews (CCJ) dan The Victorian Council. Dari kiri CCJ chairman Bill Clancy, The Rt Rev Dr Peter Hollingworth, Abdurrahman Wahid, Dr Paul Barton dan Justice Howard Nathan. sumber foto klik di sini


Gus Dur perintis jambatan diplomatik Indonesia - Israel ?


Website harian Israel, "Jerusalem Post" pada Jumaat (8 Disember 20017) telah menerbitkan satu berita berjodol “Indonesian Peace Delegation Meet With Peres” (Delegasi Perdamaian dari Indonesia Temui Shimon Peres, Presiden Israel).

Kelima tokoh Indonesia tersebut berasal dari Yayasan LibForAll, sebuah yayasan swasta yang berasal dari Amerika Syarikat yang bertujuan untuk memerangi Islam Kafaah dan mempromosikan Islam yang bersekutu dengan Zionis-Israel.


Foto atas Gur Dus bersama Rabbi Merbin Hier, Presiden Shimon Wiesenthal Center (SWC). Gambar bawah Gur Dur sedang mencium “Medal of Valor” iaitu medal keberanian dari Shimon Wiesenthal Center, sebuah badan pro zionisme, Amerika, pada 6 Mei 2008. Acara penganugerahan tersebut telah dilakukan dalam sebuah acara makan malam istimewa yang dihadiri ramai tokoh Zionis Amerika dan Israel, termasuk aktor pro-Zionis Will Smith (The Bad Boys Movie), di Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., Beverly Hills, Los Angeles. Sila klik di sini
.Abdurrahman Wahid menjadi penaung yayasan LibForAll dan anggotanya antara lain adalah Yeni Wahid, Abdul Munir Mulkhan, Ahmad Dani (Kumpulan Dewa19), serta sederet aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal).

Holland Taylor, CEO LibForAll (kiri), bersama Once vokalis Dewa (tengah) dan Ahmad Dhani (kanan), sedang menyusun lirik ke dalam bahasa Inggeris untuk lagu Laskar Cinta ("Warriors of Love"). Once adalah seorang Kristen manakala Ahmad Dhani adalah Muslim pro-Israel.


Perjalanan wakil Indonesia ke Tanah Palestin yang diduduki Israel diatur dengan kerjasama Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan Amerika yang menjadi pendukung utama Zionisme.


Berita ini ditulis oleh Greer Fay Cashman. Di awal artikelnya Cashman menulis, “Walaupun tidak ada hubungan diplomatik secara formal antara Israel dan Indonesia, tetapi lima orang anggota Delegasi Perdamaian Indonesia menemui Presiden Israel Shimon Peres, Jum’at (8/12) di Jerusalem. ”


Pendokong Islam Liberal Indonesia melawat Israel : Dr. Syafiq Mughni (Muhammadiyah) dan Abdul A'la (Nahdatul Ulama). sumber foto klik di sini
Lima orang itu dianggap oleh Jerusalem Post sebagai mewakili dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, iaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang mempunyai keahlian seramai 70 juta rakyat Indonesia, daripada 195 juta rakyat Muslim Indonesia.

Di depan kelima-lima wakil Indonesia itu, Peres sempat mengatakan bahawa kedatangan mereka akan menimbulkan spekulasi di Indonesia, kerana selain daripada Israel tidak mempunyai hubungan rasmi dengan Indonesia, sudah pasti setiap kunjungan wakil Islam ke Israel menjadi berita kontroversi.


Delegasi wakil Indonesia


C. Holland Taylor, pimpinan dari yayasan LibForAll yang sangat pro-Zionis, menyatakan kepada Peres bahwa Abdurrahman Wahid baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan menolak dan menentang HAMAS dalam persoalan di Palestin.

Taylor juga berkata, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia menolak HAMAS.

Jpost menulis lagi, “Syfiq Mugni (Syafiq Mugni?), tokoh Muhammadiyah, berbincang dengan Peres yang sedang memakai kippa (topi khas Yahudi) dengan tulisan "shalom" dalam bahasa Ibrani dan Latin. Peres begitu gembira dengan kedatangan wakil Indonesia yang turut menyatakan pendirian menyerang HAMAS serta mendukung Zionis-Israel, sehingga Peres menanggalkan kippa yang dipakainya itu dan memakaikan pula ke kepala tetamunya itu".

Pertemuan itu dipenuhi dengan berbagai-bagai topik perbincangan antara lain mencakupi bidang ekonomi, politik, regional, dan peringatan 60 tahun tertubuhnya Israel di Tanah Palestin.

Syafiq Mugni berkata kepada Peres, “Kita berharap suatu ketika nanti, Muslim di Indonesia boleh bersikap lebih toleran dan mengutamakan demokrasi. Hal ini mampu dilakukan melalui sistem pendidikan, untuk mengubah mental Muslim di Indonesia agar boleh bersikap lebih terbuka. ”

Maksud kenyataan itu sangat jelas, iaitu menggesa Muslim Indonesia agar dapat menerima Zionis-Israel sebagai sekutu, sama seperti dirinya dan kawan-kawannya dari LibForAll.

Ulama NU yang disebut dengan nama Abul A'la (boleh jadi nama-nama ini merupakan nama alias), menyokong pendapat Mugni dengan mengesahkan bahawa di Indonesia mempunyai segolongan Muslim Teroris. “Namun hal itu (Muslim Teroris) tidak mencerminkan keseluruhan Muslim di Indonesia. Kami akan segera melawan kumpulan itu dengan mempromosikan Islam yang penuh kedamaian. Kami tidak boleh hidup tanpa kedamaian. ”

Kelima-lima wakil Indonesia itu juga turut menyatakan bahawa mereka telah berusaha berbincang dengan Kumpulan Mahmud Abbas (Fattah) yang pro Israel agar menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Palestin, Israel, dan kumpulan mereka sendiri.

“Kami mendoakan itu, ” ujar Mugni.

Peres turut memberitahu bahawa dalam bulan Jun lalu, di Bali telah dianjurkan satu persidangan besar yang menentang sikap Iran atas penafiannya terhadap peristiwa Holocaust (pembunuhan Yahudi beramai-ramai oleh Nazi) yang turut dihadiri oleh Gus Dur, dan beberapa tokoh agama lain termasuk dari Israel.


Rabbi Daniel Landes (kanan),Pengarah the Institute of Jewish Studies di Jerusalem, sedang memberi ceramah sambil diperhatikan oleh bekas Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (tengah). Di sebelah kiri adalah pemimpin agama India, Sri Sri Ravi Shankar menghadiri persidangan "religious summit" anjuran Wahid Institute (think tank Gus Dur) , di pulau Bali, 12 Jun 2007. Dalam program itu Gus Dur mengecam Mahmud Ahmadinejad, Presiden Iran yang mengatakan peristiwa Holocaust hanya propaganda Yahudi. Gus Dur yang berpengaruh dalam Nahdatul Ulama Indonesia mengesahkan peristiwa Holocaust benar-benar wujud. Klik di sini dan di sini
Pada Oktober lalu, kata Peres lagi, tujuh orang delegasi wartawan dari Indonesia telah datang ke Israel untuk bertemu dengannya.

Kelima-lima wakil Indonesia anggota LibForAll itu semasa berada di wilayah pendudukan Zionis-Israel telah ditemani oleh Dean Rabbi Abraham dari Wiesenthal Center dan C. Holland Taylor, CEO LibForAll.

Setelah bertemu Peres, mereka juga mengikuti program merayakan ritual Yahudi Hanukka, iaitu menikmati tarian di Kiryat Shmona, mengunjungi Betlehem dan juga Masjid Al-Aqsha di Jerusalem. Selain itu, mereka juga mengunjungi sebuah sekolah di Sderot dan memantau wilayah sempadan Gaza dari jauh.


Sorotan Media Islam Dunia

Kunjungan lima wakil tali barut Zionis dari Indonesia ke Shimon Peres itu menjadi berita hangat di beberapa media Islam dunia.

Dalam artikelnya berjudul “Normalisasi Memalukan Indonesia” (8/12), media ‘Friend of al-Aqsha’ yang diterbitkan oleh Muslim London dan diedar di luar Ibu kota Inggeris, Khalid Amayreh menulis, kunjungan lima wakil Indonesia ke wilayah pendudukan Israel di Palestian sangat memalukan kerana Indonesia merupakan negeri Muslim majoriti terbesar di dunia.

“Dengan kunjungan lima wakil Indonesia itu, Dunia Islam mendapat kerugian, dan hal ini sesungguhnya menguntungkan Zionis — baik Olmert mahupun Abbas. Ini benar-benar menampar muka kita semua. Benar-benar memalukan!” demikian Al-Aqsha.


Tokoh dan Politikus Islam Indonesia sibuk dengan Jawatan


Sayangnya, pada ketika musuh-musuh Islam di Indonesia tidak putus-putus memerangi agama Allah itu, dengan dana yang sangat besar musuh Islam mampu menjadikan Muslim Indonesia menjadi sekutu kepada Zionis (lihat www. Libforall. Org, di situ jelas menunjukkan projek memprogramkan umat Islam Indonesia menjadi sekutu Zionis), para tokoh dan politikus Islam masih lagi sibuk dengan merebut kerusi, pangkat, pemilihan dan sebagainya.

Dan seperti juga politikus sekular, setelah berjaya menduduki di kerusi yang nyaman kerana berjaya “menjual” Islam, mereka akan jadi lupa daratan dan menjadi lebih cinta (setengah mati) kepada kenikmatan dunia berbanding mencintai akhirat.

Mereka bukannya berjuang untuk umat, tetapi mereka lebih khusyuk berjuang kepada diri dan keluarganya. Umat hanya dijadikan perkakas untuk berdemonstrasi. Itu sahaja yang dilakukan oleh mereka.


Nota : AIDC menterjemah artikel bertajuk "Lima Anggota LibForAll Indonesia Temui Shimon Peres di Yerusalem", terbitan swaramuslim.net. Artikel asal klik di sini


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Anwar Ibrahim menjawab isu liwat dan homoseksual di DatelineAnwar Ibrahim menjawab isu liwat dan homoseksual di dateline


Selasa, 8 Julai, 2008

Pemimpin Pembangkang Malaysia Anwar Ibrahim berbicara secara mendalam bersama Mark Davis dari Dateline mengenai tuduhan liwat ke atasnya

Pemimpin pembangkang Malaysia bersedia untuk berhadapan dengan tuduhan liwat yang terbaru – tuduhan yang sama yang mana telah menyaksikan dia dipukul dan dipenjarakan sedekad yang lalu. Pada 1998, tuduhan tersebut direka oleh polis di bawah arahan kerajaan ketika populariti Anwar mengatasi popularitinya. Pemimpin Pakatan Rakyat berkata pada masa sekarang, apa yang berbeza dia akan berjuang untuk setiap halangan yang bakal dihadapinya.

Satu temu ramah secara terperinci bersama Dateline, Anwar merungkai secara mendalam kes terhadapnya, menolaknya sebagai satu pembohongan yang nyata dan menyatakan dia menjangkakan lambat laun proses akan membuktikan dia bersalah. Dia menceritakan secara panjang-lebar tentang ingatannya terhadap individu yang menuduhnya, yang mana dia berkata individu tersebut merupakan seorang sukarelawan dalam kempen pilihan rayanya yang telah menyusup masuk untuk memburukkan namanya.

Tetapi menurut Anwar, individu yang menuduhnya mungkin telah dipaksa untuk bertindak ke atasnya.

Ditanya sama ada pengalamannya telah memungkinkan komuniti gay Malaysia yang diharamkan menyelami perasaannya, Anwar menekankan bahawa dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi dia berkata negara tidak mempunyai hak untuk masuk campur dalam orientasi (hala tuju) seksual warganegara mereka.

TRANSKRIP

Sedekad yang lalu Anwar Ibrahim merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan dilabelkan sebagai pemimpin masa depan negara. Tetapi selepas persengketaan dengan partinya sendiri dia telah diheret daripada jawatan tertinggi, dikenakan tuduhan lihat, dipukul dengan teruk semasa berada dalam siasatan dan berada dalam perbicaraan yang telah dipolitikkan dengan hebat, dipenjarakan selama 6 tahun.

Dengan larangan ke atas aktiviti politiknya ditarik balik pada April, Anwar telah kembali semula dengan gaya Lazarus, secara terbuka mengumumkan dia mempunyai bilangan untuk menggulingkan kerajaan pada pertengahan September.

Tetapi keadaan menjadi buruk sejak beberapa hari yang lepas, seorang lelaki yang berusia 23 tahun, pekerja sukarelawan lelaki di pejabatnya telah membuat laporan polis dengan tuduhan Anwar telah menderanya secara seksual. Selepas bersembunyi selama 2 hari di Kedutaan Turki, Anwar telah muncul untuk berjuang, menuduh satu lagi konspirasi kerajaan untuk memusnahkannya secara politik. Mark Davis baru sahaja kembali daripada menemu ramah Anwar di Kuala Lumpur dalam temu ramah yang pertama secara terperinci sejak tuduhan tersebut dibuat.

MARK DAVIS : Jadi, terima kasih kerana sudi meluangkan masa , tuan, saya yakin ia merupakan benda yang sangat berharga pada ketika ini. Apakah status tuduhan buat masa ini sekarang? Adakah anda telah disoal siasat?

ANWAR IBRAHIM : Kami tidak bersubahat tentang laporan polis. Kami tidak tahu statusnya. Saya diberitahu bahawa saya telah dipanggil tetapi penyiasatan tersebut tidak seperti dengan tindakan gangguan, ugutan dan memukul seperti pada ’98. Jadi ini amat mententeramkan.

Semestinya ini merupakan detik yang dahsyat untuk anda meskipun, sudah tentu, merujuk apa yang telah berlaku kepada anda kali terakhir. Di mana anda berada dan apa yang terjadi apabila anda menerima berita mengenai tuduhan ini?

Kami bersama 31 Ahli Parlimen dari Keadilan, Parti Keadilan, dan mendapat ura-ura mengenai perkara ini. Jadi kemudiannya pemimpin dan keluarga berkumpul dan pada ketika itu mereka takut dan bimbangkan keselamatan saya, dan mendesak saya mesti meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Kepada saya, perlindungan politik atau keluar dari negara ini terkeluar dari soalan. Saya enggan berbuat demikian. Tetapi keselamatan peribadi untuk beberapa hari mungkin perlu sekiranya merujuk kepada apa yang berlaku sebelum ini. Saya dipukul hampir mati pada 1998 dan rakan-rakan dan keluarga saya tidak mahu saya menyerah diri kecuali terdapat jaminan mutlak perkara tersebut tidak berlaku.

Adakah anda mempertimbangkan untuk lari dari Malaysia sekarang sekiranya anda ditahan?

Tidak. Kerana saya komited untuk berjuang dalam pertarungan ini, ini adalah masanya untuk saya bertanding dalam pilihan raya. Inilah masanya di mana kerajaan berada pada keadaan paling lemah dalam erti kata politik yang kacau bilau dalam parti memerintah di mana terdapat isu ekonomi, kenaikan harga, salah urus tadbir, jadi mereka terpaksa menggunakan sesuatu untuk memesongkan perhatian.

Tetapi secara peribadi, bagaimana anda menerangkan perkara ini kepada isteri anda, anak-anak anda, apabila berita ini tersebar? Semestinya ia amat sukar untuk dilakukan.

Secara jujur, daripada saat kami menerima SMS, isteri saya berkata, “Oh, tidak sekali lagi” dan anak-anak saya, dengan segera – kesemua mereka muncul dan mengatakan “Lihat papa, ini sangat teruk.” Mereka tidak meminta sebarang penjelasan daripada saya. Dan ini benar-benar hebat. Saya mempunyai keluarga yang sangat bagus.

Tetapi ia mesti membebankan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan anda sekali lagi dan , sudah tentu, anda mesti mempertimbangkan perkara ini. Maksud saya, mungkin hukuman penjara sekiranya perkara ini diteruskan. Anda mungkin akan menghadapi hukuman penjara sekali lagi.

Saya tidak percaya mereka mempunyai sebarang kes untuk disokong kecuali kenyataan individu yang menuduh saya. Tidak, saya tidak percaya akan terdapat bukti forensik yang boleh dipercayai atau alibi, atau apa-apa yang berkaitan dengannya. Tiada soalan yang mana mereka boleh memilikinya kecuali mereka mewujudkan bukti dan saya akan mencabar dan berjuang dalam apa jua keadaan.

Tetapi ini tidak semestinya satu konspirasi kerajaan tetapi anda membuat tuduhan tersebut pada peringkat awal. Kenapa anda melakukannya? Kenapa anda tidak mengambilnya sebagai satu tuduhan yang mana anda perlu berhadapan dengannya secara merit?

Saya ada bukti. Individu tersebut diketahui telah berjumpa Timbalan Perdana Menteri di pejabatnya dan di rumahnya bersama isteri dan seorang pegawai khasnya. Ini yang saya fikir – merupakan bukti, yang mana kita akan kemukakan.

Ia, sudah tentu, tuduhan yang serius. Ia tidak kelihatan seperti tuduhan hubungan seksual, ia satu tuduhan penderaan seksual. Ia tidak sepatutnya untuk tuduhan seperti itu disiasat oleh polis dan untuk disabitkan sekiranya bukti menunjukkan demikian?

Sekiranya ia dikendalikan secara profesional dalam satu penyiasatan, saya tidak ada masalah. Tidak ada cara untuk mereka mengemukakan sebarang bukti untuk menyokongnya. Ia direka, ditipu, dikonspirasi oleh kumpulan ini. Itulah sebab kenapa saya sangat jelas. Saya tidak menyarankan perlunya ada siasatan. Mereka boleh teruskan. Tetapi lihat bagaimana media memainkan isu ini. Media dikawal oleh kerajaan. Dan mereka menebarkan fitnah melalui kesemua cara.

Ya. Dalam kes ini – Pada petang Khamis, adakah anda berada bersama lelaki muda ini? Adakah anda bekerja bersama? Bagaimana keadaan malam itu?

Saya ada kesemua fakta yang dibuktikan, semua alibi, atau apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah berada bersamanya secara tertutup, di mana-mana tempat. Lebih daripada itu, pegawai saya berkata – tunggu, biar mereka wujudkan kes tersebut. Tetapi ianya cukup untuk saya mengatakan bahawa saya tidak pernah bersendirian dengannya.


Kondominium yang disebutkan adalah di Damansara Heights. Adakah anda di sana pada tengah hari atau petang?

Masalahnya di sini, pegawai saya menasihati saya – jangan sentuh dalam apa-apa perkara dalam siasatan kerana ia mungkin sukar dalam keadaan apabila menjadi Defendan. Cukup untuk saya katakan bahawa saya tidak pernah bersendirian dengannya.


Saya agak ini akan menentukan sama ada kejadian tersebut mungkin berlaku – juga berlaku. Maksud saya, sekiranya anda secara jelas mengatakan. “Tidak, saya tidak berada di kondominium itu.”

Biar saya katakan ianya tidak sedikit pun mungkin, ianya mustahil untuk kita berdua bersama pada bila-bila masa.

Pada tarikh 26 ?

Ya. Pada 26.


Anda kenal lelaki ini (Saiful Bukhari). Apa yang anda fikir tentangnya?

Sopan. Baik. Tetapi sangat bercita-cita besar, tidak tetap pendirian. Sangat tidak selamat, dan sentiasa gugup. Tetapi saya tidak rasa ada sesuatu yang sangat teruk dan salah dengan lelaki ini.


Jadi pada dasarnya, saya fikir anda memanggil lelaki sebagai penipu?

Dia sudah semestinya, tanpa ragu-ragu, seorang penipu. Kebimbangan saya adalah sama ada dia melakukannya secara sukarela, atau dalam keadaan fikiran yang jelas.


Sepanjang hidup anda, anda telah dilabelkan “Bakal Perdana Menteri.” Anda fikir ia tetap akan menjadi kenyataan?

Ia mungkin punca segala masalah ini. Mereka mengatakan, “Anwar, anda perlu membuang label tersebut dan mungkin ia akan meninggalkan anda seorang diri. Anda biarkan label itu dan kemudiannya kesemua jenis serangan dan konspirasi terhadap anda.”

Sebagai contoh, perkara mudah seperti pergi ke Kedutaan Turki menjadi isu besar bahawa saya berbohong – tiada siapa mahu menyerang saya. Ini adalah negara yang menghormati kedaulatan undang-undang.

Saya kata, “Lihat, saya melalui kesemua proses yang mengakibatkan saya hampir mati pada 1998.” Jadi, ia adalah sebab kenapa yakin bahawa keseluruhan permainan ini, ini adalah cara politik untuk satu bahagian – dan , sudah tentu, dinikmati oleh yang selebihnya, kerana ia satu cara yang paling senang untuk saya dikeluarkan dari sistem ini.

Sekarang sekiranya saya mahu menyelamatkan diri saya dan memiliki hidup yang baik, bersara, dan perunding utama dengan bayaran ceramah yang tinggi, saya perlu melupakan ini.


Anda tentu sudah mempertimbangkan perkara ini. Anda sudah tentu menghadapi keadaan yang ekstrem semasa dipenjarakan, dipukul, anda semestinya sudah cukup mempertimbangkan, bersara, keluar daripadanya.

Ya, saya telah pertimbangkan. Tetapi anda akan tinggal di hotel yang terbaik di dunia dan makanan mewah. Apa lagi yang anda mahukan? Anda mahu hidup dalam keadaan tersebut sepanjang hidup anda? Tetapi bagaimana komitmen anda sendiri terhadap orang-orang anda? Bagaimana dengan keadaan demokrasi di Malaysia dan kedaulatan undang-undang, kebebasan badan kehakiman, media yang bebas, yang anda telah bicarakan sepanjang hidup anda?


Ya.

Saya tidak bersedia untuk melupakannya.


Hidup anda sebelum ini dimusnahkan oleh kesemua jenis tuduhan. Adakah ini memberikan anda rasa simpati terhadap gay di Malaysia yang menderita tuduhan yang sama disebabkan kelakuan seksual mereka?

Saya seorang Muslim. Saya mengamalkan ajaran Islam. Saya tidak terima – saya menerima hubungan yang sepatutnya dengan lelaki dan wanita dan kehidupan berkeluarga. Ianya bukan urusan kita untuk mengetuk setiap pintu dan memeriksa orientasi setiap orang dan menyebarkan fitnah atau prejudis terhadap orang ramai. Ini adalah anda wujudkan perbezaan. Apa yang berlaku sekarang adalah menggunakan ini untuk cuba dan membunuh orang secara politik atau memalukan orang, untuk menebarkan fitnah. Dan sudah tentu ini salah.


Sekiranya anda menjadi Perdana Menteri, adakah anda berusaha untuk mengkaji semula undang-undang anti-homoseksual Malaysia?

Apa-apa yang digambarkan oleh masyarakat awam yang menyebabkan gangguan kepada kepercayaan masyarakat sudah tentu perlu dibendung. Tetapi ia bukan urusan kita untuk membuat dan menetapkan dan menguatkuasakan kehidupan orang ramai – kepercayaan mereka dan orientasi mereka, sekiranya dilakukan tanpa mengganggu norma-norma kemasyarakatan.


Soalan terakhir saya – saya percaya Kevin Rudd akan datang ke Malaysia pada minggu ini. Dia tidak akan berjumpa anda. Adakah anda berusaha untuk mengadakan sebarang perbincangan dengannya?

Tidak buat masa sekarang. Tetapi saya tidak pasti sekiranya kita boleh cuba berhubung – apabila dia melawat Malaysia.


Anda mempunyai sebarang hubungan dengannya?

Ya, pada mulanya, pada 98 dia berumur 35 tahun.


35 tahun. Dia sangat menyokong anda pada ketika itu. Tetapi dia kelihatan agak senyap pada ketika ini.

Ya.

Anda kecewa dengan perkara tersebut?

Tidak terlalu kecewa. Orang ramai mengambil berat tentang hubungan diplomatik ini. Mungkin mereka akan mengatakan, “Tunggu sehingga apa yang terjadi” kadangkala di negara-negara, mereka tunggu sehingga anda dipukul dan kemudiannya mereka memberikan rasa simpati tetapi untuk sekarang, saya fikir saya membiarkannya- (ketawa)

Sementara anda masih belum dicederakan, dia tidak perlu memberikan sebarang komen. Terima kasih di atas masa anda, tuan.


Kamera
KYME ROSS HALLION

Bunyi
ANDREW NICHOLSON

Editor Temu ramah
ANGUS FORBES

Produser Temu ramah /Penyelidik
JANE WORTHINGTON


AIDC menterjemah artikel asal bertajuk "Interview with Anwar Ibrahim ", diterbitkan pada 8 Julai 2008 oleh Dateline. Aerikel asal klik di sini


Sila klik untuk baca selanjutnya...