AIDC BLOG: 2009-04-12

Saturday, April 18, 2009

Anwar Ibrahim & Projek Islam Liberal Malaysia?
Oleh : AIDC

Islam Liberal mungkin masih baru di Malaysia. Tetapi bukan perkara baru di Indonesia dan Turki. Di Indonesia, hampir berpuluh-puluh buku diterbitkan mendedahkan, membongkar dan menentang Islam Liberal, namun begitu, semakin dibongkar, semakin kencang pengaruhnya semakin menular dan merosakkan umat Islam di negara itu. Klik di sini


Mengapa arusnya sangat kencang ? Bukan kerana faktor karisma Gus Dur, bukan kerana Nurcholish Madjid atau Dr Azyumardi Azra atau Ulil Abshar Abdalla (sekadar sebut beberapa tokoh).

Tetapi faktor utamanya kerana lembaga besar yang sedang mengepam sumber kewangan yang juga sangat besar. Lembaga itu berpaksi di Jabatan Negara, Amerika Syarikat, mengepam dana melalui lembaga bernama Asia Foundation, RAND Corporation, CIA dan USAID disalur kepada institusi tempatan bernama JIL (Jaringan Islam Liberal). Dana yang besar itu akan menambahkan lagi karisma Gus Dur, Nicholish Majdid atau Ulil Abshar Abdalla. Klik di sini dan di sini dan di sini

Dana yang besar itu akan menjadikan Gus Dur aktif dengan Wahid Institute, Nicholish Madjid berjaya dengan Universiti Paramadina dan Ulil Abshar Abdalla pula ghairah dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Tanpa dana dari luar, semua institusi yang diketuai oleh tokoh-tokoh Islam Liberal itu tidak akan membuahkan apa-apa hasil.

Dr. Greg Barton, pengkaji Islam Liberal yang merupakan profesor di Monash University, Australia, menghabiskan sebahagian hidupnya untuk meneliti perkembangan Islam Liberal Indonesia. Tesis PhDnya pun berkaitan dengan pembangunan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia.

Maknanya dia bukan sekadar pengkaji, tetapi juga pendokong dan pendorong kerana satelit Islam Liberal berpusat di Universiti Harvard,(The Pluralisme Project), klik di sini dipancar ke Asia melalui Universiti Monash dan disalurkan ke negara-negara yang menjadi sasarannya.


Menurut Dr Greg Barton, kehebatan Islam Liberal bukan sekadar pada namanya "Liberal", tetapi lebih hebat kerana Islam Liberal berjaya memusnahkan akar-akar Islam termasuk persoalan akidah dan syariah. Islam Liberal akan meruntuhkan tembok sacral Al Quran melalui methodologi dekonstruksi (kritik teks) dan memusnahkan akar syariah dengan methodologi ijtihad (penafsiran) terbuka. Klik di sini dan Klik di sini

Paling menarik, Indonesia yang diancam hebat dengan virus Islam Liberal inilah yang dinobatkan Anwar sebagai "Model Terbaik Dunia Muslim". Ironis pemikiran Anwar, beliau tidak menyorot tentang bahaya Islam Liberal, seperti yang dilihat oleh kebanyakan pencinta gerakan Islam lain, sebaliknya, beliau melihat kemunculan Islam Liberal itu sebahagian proses 'reformasi' dan 'transformasi', ke arah 'demokrasi Islam' yang beliau angkat sebagai 'model terbaik' di dunia muslim.

Anwar Ibrahim bersama Dr Greg BartonAdakah Anwar Ibrahim juga pendokong Islam Liberal ?

Abu Saif al Mahshari, Setiausaha Persatuan Ulama Malaysia (PUM), Pulau Pinang dalam kertas kerjanya menyenaraikan beberapa tokoh pemula yang menjadi rujukan Islam Liberal iaitu John Locke, Immanuel Kant dan Voltaire. Tokoh - tokoh ini dipanggil 'Religious Enlightenment' (Pencerahan agama). Kemudian dikuti oleh Adam Smith dan diperbaharuhi oleh Charles Kurzman dan lain-lain. Klik di sini

Umumnya Anwar amat menitikberatkan tentang frasa, kosa kata dan nama tokoh yang bakal disebut dalam ucapan atau tulisannya. Anwar amat peka, setiap pemilihan kosa kata atau nama tokoh akan memberi kesan mendalam kepada khalayaknya.

Misalnya dalam program Dialog Asian Renaissance (anjuran IKD di Tasik Kenyir, Terengganu 2007) membahas semula gagasan pembaharuan berasaskan John Locke dan Russeau. Klik di sini dan di sini

Ketika berucap di Forum New York Democracy Forum, Amerika Syarikat (Disember 2005) dan the Assembly of the World Movementfor Democracy di Istanbul, Turki (April 2006)juga memetik falsafah tokoh John Locke.

Dalam ucapan itu Anwar mengakui demokrasi dan kebebasan berasaskan pemikiran John Locke, yang mempengaruhi penggubalan undang-undang Amerika, tetapi menurut Anwar keinginan manusia kepada kebebasan dan demokrasi juga sesuai di dunia Muslim. Klik di sini

Anwar menulis dalam Journal of Democracy (Oktober 2007) bertajuk "Anwar Ibrahim on freedom, democracy and the rule of law ". Dalam tulisannya Anwar memetik pendapat John Locke yang membenarkan individu menentang kerajaan sekiranya kerajaan menyekat hak kebebasan asasi. Dalam tulisan itu Anwar secara jujur mengakui gembira bersekutu bersama NED, sebuah Yayasan Demokrasi tajaan Amerika. Klik di sini

John Locke adalah seorang ahli falsafah Barat, beragama Kristian, dikenali sebagai ahli falsafah Liberalisme moden abad ke-17.

Menurut Locke, konsep liberalisme bermaksud mewujudkan Negara Liberal, iaitu pembahagian di antara hak individu dan hak pemerintah. Konsep Liberalisme ini dipanjangkan kepada agama menjadi Liberalisme agama yang sekarang ini lebih dikenali sebagai Pluralisme Agama (persamaan antara agama). Klik di sini

Begitu juga dengan pemikiran Adam Smith. Anwar sering menggunakan hujah tokoh falsafah barat ini ketika berucap atau menulis berkaitan dengan ekonomi dan agama.

Ketika berforum dengan Emma Rothchild [keluarga Rothchild pemilik akhbar Liberation, Perancis ?] dalam 'Wacana Empat Tokoh di Florence, Italy', 2007, Anwar menggesa umat Islam agar memberi perhatian kepada pemikiran 'Adam Smith' yang telah diketengahkan oleh Emma Rothchild.

Adam Smith adalah bapa pencerahan Scotland (Scottish Enlightenment) yang dianggap pelopor ekonomi moden yang bertunjangkan sistem pasaran bebas dan kapitalisme. Adam Smith mengamalkan fahaman "Deisme" iaitu satu fahaman mempercayai kekuatan diri sendiri (akal) serta menolak konsep alam ghaib, wahyu, dan mukjizat.

Menariknya dalam forum itu, Anwar bersetuju dengan gesaan Muhammad Iqbal (salah seorang tokoh Islam Liberal) agar umat Islam membuka pintu ijtihad yang seakan-akan telah ditutup dan dengan pembukaan semula pintu ijtihad Anwar berpendapat umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Klik di sini


Tokoh kontemporari yang menjadi rujukan kumpulan Islam Liberal adalah Charles Kuzman, Professor Sosiologi di University of North Carolina, US. Klik di sini .

Antara bukunya yang paling popular adalah 'Liberal Islam: A Source-Book', merumuskan konsep Liberal Islam adalah peniruan daripada konsep 'Western liberalism' yang memperjuangkan pemisahan kuasa antara gereja dengan kerajaan, demokrasi, hak kebebasan wanita dan kumpulan minoriti, kebebasan berfikir serta kemajuan ketamadunan manusia. Klik di sini


Di dalam pengumpulan data yang dibuat oleh Charles Kurzman berkenaan tokoh-tokoh Islam Liberal, dia turut menyenaraikan nama Anwar Ibrahim (Malaysia) sebagai salah seorang pendokongnya, sebaris dengan Abdurrahman Wahid (Indonesia), Asghar Ali Engineer (India) dan Fethullah Gülen (Turki). Klik di sini dan di sini

Sementara itu tokoh-tokoh Islam Liberal lain yang turut disenaraikan antaranya; S.M. Zafar (Pakistan); Rachid Ghannouchi (Tunisia), Benazir Bhutto (Pakistan), Fatima Mernissi (Morocco), Chandra Muzaffar (Malaysia), Ali Shari`ati (Iran), Mohamed Arkoun (Algeria-France), Abdulkarim Soroush (Iran), Muhammad Iqbal (India), Nurcholish Madjid (Indonesia) dan lain-lain.

Manakala badan-badan yang memperjuangkan Islam Liberal, Charles senaraikan antaranya; CSID (Center for the Study of Islam and Democracy, USA; ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia), Indonesia; IIIT (International Institute for Islamic Thought), USA dan Malaysia; ICIP (International Center for Islam and Pluralism), Indonesia; MFI (Minaret of Freedom Institute), USA; Muslim WakeUp!, USA dan lain-lain. Klik di sini

Lebih menarik lagi, sebahagian besar senarai badan yang disenaraikan oleh Charles itu mempunyai kaitan rapat dengan Anwar Ibrahim. Misalnya, Anwar merupakan antara pengasas IIIT USA dan pengasas IIIT di Malaysia. Anwar juga penggerak utama dalam CSID yang beliau telah dianugerahkan sebagai 'Muslim Moderat' 2005. Klik di sini

Anwar Ibrahim menerima gelaran "Muslim Moderat of The Year Award 2005" daripada CSID, di Amerika Syarikat. Dari kiri Antony Sullivan, (Naib Pengerusi CSID), Radwan Masmoudi (Presiden CSID), Anwar Ibrahim dan yang tidak bertudung ialah Asma Afsaruddin (Pengerusi CSID). Semasa Anwar menerima anugerah ini turut disaksikan oleh Andrew S. Natsios (USAID), Lorne Craner (IRI) dan Carl Gershman (NED). CSID sebuah organisasi berpengakalan di Washington DC yang ditaja oleh agensi Amerika Syarikat yang bermotifkan demokrasi iaitu USAID, NED, IRI dan NDIKenapa Anwar terlibat aktif dengan Lembaga Pluralisme Amerika ?

Sepanjang dua tahun Anwar menetap di Amerika Syarikat, beliau banyak terlibat dengan lembaga - lembaga kerajaan Amerika khususnya berkaitan dengan pluralisme.


CMCU- Center for Muslim-Christian Understanding

Anwar menjadi pensyarah jemputan di Center for Muslim-Christian Understanding (CMCU), Universiti Georgetown di bawah seliaan profesor Kristian yang dipanggil 'father' oleh penganut Kristian iaitu John Esposito. Klik di sini, di sini dan di sini.

Menariknya CMCU, tempat Anwar menjadi pensyarah pelawat itu turut disenaraikan mendapat tajaan Projek Pluralisme Amerika Syarikat dari Universiti Harvard. Klik di sini


CSID - Center for the Study of Islam and Democracy

Anwar juga terlibat aktif dalam CSID (Center for the Study of Islam and Democracy). Selain badan ini dianggap sebagai missionari Islam Liberal oleh Charles Kurzman, John Esposito, 'guru' Anwar merupakan antara pengasas awal dan pemain di sebalik tabir badan itu.

Malah, sebelum CSID menganugerahi, gelaran 'Muslim Moderat' pada tahun 2005, John Esposito telah terlebih dahulu memberi gelaran sama kepada Anwar pada tahun 2001, dalam bukunya 'Makers of Contemporary Islam'. Klik di sini

Begitu juga dengan terma " Democracy Islam" yang menjadi tema utama perbincangan CSID hari ini, sebenarnya diambil daripada rumusan buku karya John Esposito bertajuk "Islam and Democracy" yang ditulis pada tahun 1996.


Carl Gershman (dua dari kanan), seorang Yahudi berfahaman Zionis, memegang jawatan Presiden NED adalah salah satu penaja program ceramah Anwar dan CSID

Menariknya, Anwar terlibat dalam badan berlabel Islam bernama CSID dan tema utama pun berbau Islam iaitu Islam dan Demokrasi, tetapi penaja utama CSID adalah seorang Yahudi, Carl Gershman, Pengerusi NED (National Endowment for Democracy). Klik di sini dan di sini

Jadi Islam jenis apakah yang cuba dikembangkan oleh CSID ke seluruh dunia Islam itu ?

Menurut Radwan Masmoudi, Presiden CSID, Islam tajaan CSID adalah 'Islam sebenar' yang diistilahkan sebagai 'Islam Moderat'.

Apa hujah "Muslim Moderat" mengenai Mahkamah Syariah dan poligami ? Adakah sama hujah mereka dengan apa yang difahami oleh seluruh muslim atau mempunyai hujah lain ?

Radwan berhujah, Mahkamah Syariah yang dipraktikkan di dunia Islam hari ini bukan bersumberkan Al Quran, tetapi berasaskan pendapat manusia. Menurutnya lagi poligami juga bukan berasaskan Al Quran, kerana Al Quran hanya menganjurkan umatnya mengamalkan monogami seperti yang dianjurkan oleh Kristian. Malah lebih radikal lagi, Radwan berpendapat Al Quran perlu ditafsir semula mengikut versi masa kini, selaras dengan kemodenan. Klik di sini

Apakah ini bermakna seseorang tokoh yang dianugerahi 'Muslim Moderat' oleh CSID seperti Abdulkarim Soroush (Iran), Saad Edin Ibrahim (Mesir) dan Anwar Ibrahim (Malaysia) juga berfikiran seperti Radwan Masmoudi, sebagai tokoh pembaharu agama ?

Radwan Masmoudi sebagai Presiden CSID. Badannya menerima dana Amerika yang kebanyakannya dikontrol oleh Yahudi. CSID pula memilih tokoh-tokoh yang 'sealiran' dengan mereka untuk diberi anugerah. Sila kaji pemikiran Radwan Masmoudi untuk memahami apa itu 'Muslim Moderat' :Jika beginilah pemikiran Radwan yang mengetuai CSID, sudah tentu nada seperti ini pernah didengar di Malaysia apabila diperjuangkan oleh Sister In Islam, satu NGO Islam Liberal Islam Malaysia.


MFI -Minaret of Freedom Institute

Anwar juga terlibat dalam MFI (Minaret of Freedom Institute). Anwar pernah menyampaikan ceramah yang bertajuk "The Importance of Free Markets in Islam and to Muslims” dalam program 'Minaret of Freedom Institute Eighth Annual Dinner'anjuran Minaret Of Freedom Institute (MFI) di the Bethesda Park Clarion Hotel, Bethesda, MD pada 23 Oktober 2005. Klik di sini


Turut hadir dalam program itu adalah Dr. Imad-ad-Dean Ahmad (Presiden MFI); Aly Abuzakouk (Naib Presiden MFI) dan Atilla Yayla (Insitute for Liberal Thinking, Turki)

Anwar bersama pendokong Minaret of Freedom Institute (MFI), sebuah organisasi untuk kebebasan Islam di Amerika Syarikat. Dari kiri Anwar Ibrahim, Aly Ramadan Abuzakouk (Naib Presiden MFI) dan Atilla Yayla of The Insitute for Liberal Thinking, Turki.

The Minaret of Freedom Institute adalah sebuah pertubuhan yang mendukung kebebasan Islam (pembaharu agama) yang diasaskan pada tahun 1993, berpengkalan di Bethesda, Maryland, Amerika Syarikat. Pengasasnya adalah Imad-ad-Dean Ahmad.

Imad ad Dean, Presiden MFI menunjukkan buku karangannya bertajuk " Islam and The Discovery of Freedom"


Imad ad Dean adalah tokoh pembaharu Islam di Amerika. Dia berjuang melalui badannya untuk meliberalkan Islam berasaskan tema "kebebasan" (Freedom). Golongan yang menyokongnya terdiri daripada gabungan Islam Liberal seluruh dunia, termasuk Atilla Yayla dari The Insitute for Liberal Thinking, Turki.

MFI sedang dikembangkan di seluruh dunia muslim termasuk Indonesia dan Malaysia yang memperjuangkan "Kebebasan", "keadilan" dan "demokrasi"

Imad ad Dean juga merupakan antara Muslim pertama yang menyertai deklarasi Amerika membincangkan hak Israel di Jerusalem. Dalam "First Conference on Jerusalem" in Beirut “ Imad ad Dean telah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Klik di sini.


IIIT - The International Institute of Islamic Thought


IIIT ditubuhkan pada tahun 1981 oleh Anwar bersama rakan-rakannya (almarhum Ismail Al Faruqi, Dr Jamal Berjinzi, Abdul Hamid Sulaiman dan Dr Taha Jabir al-’Ulwani), di Herdon, Virginia, Amerika Syarikat telah menjalankan misi pluralisme dengan bekerjasama dengan beberapa yayasan Kristian termasuk ICRD (International Center for Religion and Diplomacy).

Kerana sumbangan IIIT dalam menggerakkan pluralisme, aktivisnya, Dr Jamal Berzinji (Naib Presiden IIIT) telah diberi anugerah 'Faith in Action Award 2007' oleh pihak ICRD. Anwar turut hadir dalam program itu. Klik di sini


Dr Douglas Johnston Presiden ICRD (no 2 dari kiri) bersama dengan Dr Jamal Barzinji (no 3 dari kanan) dan Anwar Ibrahim (no 2 dari kanan) dalam program 'Faith in Action Award' pada 7 Jun 2007.


Dr Taha Jabir al-Ulwani (Presiden IIIT), juga turut berkerjasama dengan yayasan Kristian di Amerika. Kerjasama itu di antara Universiti Cardoba Amerika (kepunyaan Dr Taha Jabir al Ulwani) dengan Washington Theological Consortium (WTC) untuk mempromosi persefahaman antara agama. Klik di sini

Bersama dengan John Esposito, Dr Taha merupakan pengasas CSID pada tahun 1999 di Washington, D.C. Klik di sini

Menurut Prof. Madya Dr. Idris bin Zakaria dalam kertas kerja bertajuk "ANCAMAN DAN TENTANGAN TERHADAP ISLAM dan MUSLIM; TUMPUAN KES: Liberalisma / Pluralisma", beliau merumuskan dua agensi Amerika yang berperanan menggerakkan Islam Liberal iaitu Rand Corporation dan Institut Brooking, Washington. Klik di sini


RAND Corporation

Berkenaan dengan RAND Corporation, nama Anwar juga turut disebut sebagai individu Muslim yang terlibat dalam memberi input dalam menyediakan kerangka besar satu pelan bertindak kepada kerajaan Amerika untuk melawan teroris Islam, bertajuk "Building Moderate Muslim Networks" (Membina Rangkaian-rangkaian Muslim Moderat).

Laporan terbitan RAND Corporation itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana sumbangan ideanya. Ketika itu, Anwar sedang mengajar di Universiti Georgetown, Amerika.

Selain nama Anwar, beberapa nama tokoh Islam Liberal lain juga turut disenaraikan termasuk Azyumardi Azra (Indonesia), Ulil Abshar-Abdalla (Indonesia), Abdurrahman Wahid (Indonesia), Radwan Masmoudi(CSID) dan lain-lain.

Menariknya dalam laporan RAND Corporatin itu, turut memuatkan deklarasi 'kumpulan Murtad Islam' yang terdiri daripada Salman Rushdie, Taslima Nasreen, Ayaan Hirsi Ali,Ibn Warraq, Irshad Manji, Mehdi Mozaffari, Maryam Namazie dan lain-lain.

Deklarasi kumpulan murtad itu bertajuk "Manifesto: Together Facing the New Totalitarianism"

Salman Rushdie penulis buku menghina Al Quran dan Nabi Muhamad SAW bertajuk "The Satanic Verses"


Lebih menarik lagi, Anwar sebelum ini pernah memuji Salman Rusdie pengarang buku "The Satanic Versus" sebagai 'profound writer'(penulis berpengetahuan mendalam), dalam majalah ASIAWEEK, 11 November 1993, sedangkan ketika itu seluruh umat Islam mengecamnya termasuk tawaran bunuh oleh Ayatollah Khomeini ke atas penulis murtad itu. Klik di sini dan di sini

Laporan RAND Corporation itu disunting oleh Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz dan Peter Sickle, diterbitkan pada tahun 2007, dengan tajaan Smith Richardson Foundation. Klik di sini Klik di sini dan di sini dan di sini


Institut Brookings

Anwar mempunyai kaitan secara langsung dengan Institut Brookings kerana beliau adalah salah seorang Kumpulan Penasihat Antarabangsa institut itu. Klik di sini dan di sini.

Brookings Intitution adalah sebuah badan pemikir Amerika yang diasaskan oleh Robert Brookings. Presiden institut itu sekarang ini adalah Strobe Talbott , bekas Timbalan Setiausaha Negara semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton.

Penaja utama institut ini adalah beberapa yayasan kewangan Yahudi yang terkemuka di Amerika iaitu John M. Olin Foundation, F. M. Kirby Foundation,Walton Family Foundation dan Smith Richardson Foundation. Klik di sini

Untuk menambahkan kepentingan Israel di Timur Tengah, pada tahun 2002, seorang korporat Yahudi terkemuka di Amerika bernama Haim Saban telah menyuntik wang sebanyak $13 million kepada Brookings Institution dengan penubuhan unit penyelidikan khas yang dinama the Saban Center for Middle East Policy.

Martin Indyk, seorang berbangsa Yahudi, bekas duta Amerika ke Israel dan tokoh aktif dalam AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) telah dilantik sebagai Pengarah Saban Center for Middle East Policy, Institut Brookings.

Salah satu program utama Institut Brookings dan Saban Center for Middle East Policy adalah "US AND Muslim World Forum" yang pernah diadakan di Doha, Qatar. Anwar merupakan salah seorang penceramahnya. Klik di sini

Dalam forum US dan Dunia Islam 2009, di Doha baru-baru ini, Anwar memuji Presiden Obama sebagai Presiden Amerika yang komited dengan nilai kebebasan dan demokrasi. Dalam ucapan itu, Anwar bersedia menawarkan diri untuk menyahut seruan Presiden Obama melaksanakan demokrasi di Malaysia dan Timur Tengah. Klik di sini, di sini dan di sini

Lebih radikal lagi, Anwar seru semua pemimpin dunia Islam wajib mengikut polisi Presiden Obama. Kenyataan Anwar ini dilaporkan oleh akhbar THE PENINSULA. Klik di sini.

Melihat kegelojohan Anwar memuji Presiden Obama ini, seorang penulis muda terkenal, Faisal Tehrani menggelar ucapan Anwar di Doha, sebagai 'besar sudu dari kuah'. Klik di sini


Ucapan Anwar di Doha 2009, di depan Madeline Albright, berbau hamis pluralisme dalam memuji Presiden Amerika, Barack Obama.


Lebih menyerlah lagi pemikiran Anwar apabila beliau turut menandatangani surat terbuka kepada Presiden Obama yang disediakan oleh Radwan Masmoudi (CSID) supaya Presiden Obama menumpukan Demokrasi di Timur Tengah.

Selain Anwar, tokoh-tokoh yang dilabel Islam Liberal turut menandatanganinya termasuk Zainah Anwar (Sister In Islam), Aly Abuzaakouk (MFI), Imad-ad-Dean Ahmad (MFI, Dr Jamal Barzinji (IIIT), Saad Eddin Ibrahim dan lain-lain. Klik di sini

Menurut kandungan surat terbuka yang dihantar pada 10 Mac 2009 itu, Demokrasi di Timur Tengah, bukan setakat melibatkan pilihan raya, tetapi yang lebih utama adalah menyebar propanganda pluralisme dan liberalisme di Timur Tengah.

Dalam bahasa mudah makna "demokrasi Timur Tengah" mengikut acuan kelompok ini adalah menyebarkan fahaman "Islam Liberal" atau pluralisme di Timur Tengah dan seluruh dunia Islam.


Gerak geri badan pemikir Anwar amat mencurigakan ?
Kegiatan badan pemikir Anwar di Malaysia yang dinamakan Institut Kajian Dasar (IKD), saat-saat mutakhir ini amat mencurigakan.

Seperti di Indonesia, ancaman Islam Liberal berpengaruh dengan tajaan dana asing yang banyak melalui Asia Foundation, begitu juga di Malaysia, beberapa yayasan asing khususnya yayasan Kristian memainkan peranan menaja IKD.

Yayasan Kristian yang dimaksudkan itu adalah Konrad Adenauer Foundation (KAF) dan Friedrich Naumann Foudation (FNF) yang kedua-dua dari Jerman.

Khalid Jaafar (bekas Setiausaha Akhbar Anwar), yang memegang jawatan sebagai Pengarah IKD amat bersungguh-sungguh menerbitkan buku-buku yang diklasifikasikan sebagai 'pencerahan' dan 'Islam Liberal'.

IKD dengan tajaan KAF telah menerbitkan semula buku 'Apa itu Pencerahan - Immanuel Kant (2007). Klik di sini yang sebelum ini tokoh "Kant" dianggap sebagai perintis awal Islam Liberal.

Kesungguhan IKD menterjemah Islam Liberal di Malaysia semakin menyerlah dengan penerbitan semula kitab lama karya Ali Abd. Raziq (Mesir) yang telah diharamkan bertajuk ‘Al-Islam wa Ushul Al-Hukm’(Cairo : Cetakan pertama 1342/1925).

Buku yang diharamkan oleh ulama Mesir itu diterbitkan semula oleh IKD dengan tajaan KAF pada tahun 2004 yang diterjemahkan ke Bahasa Melayu dengan tajuk " Islam dan Dasar Pemerintahan"

Ali Abd. Raziq, penulis Mesir hidup sezaman dengan Mustafa Kamal Artatuk di Turki dan tujuan penulisan serta penerbitan buku itu sebagai justifikasi membenarkan sistem "sekular" Mustafa Kamil Artatuk yang diamalkan di Turki.

Menurut Ali Abd Raziq di dalam bukunya itu, Al Quran dan Al-Hadith tidak pernah menganjurkan untuk membina sebuah negara Islam (daulah Islamiah). Islam dan dasar pemerintahan adalah dua indentiti yang berbeza (sekular).

Konsep Ali Abd Raziq ini sama seperti yang diketengahkan oleh Thomas Jefferson (Presiden Amerika ketiga) apabila melaksanakan sistem sekular dengan pengasingan antara pengaruh gereja dengan pemerintahan.

Akibat gagasan idea songsang Ali Abd. Raziq yang selaras dengan pemikiran barat, Majlis Ulama Mesir menfatwa buku itu telah menyeleweng, pengarangnya telah dilucutkan ijazah dan bukunya telah diharamkan. Klik di sini

Kesan fatwa Majlis Ulama Mesir itu amat besar. Ali Raziq diharamkan dari memakai gelaran ‘ulama Al-Azhar’. Peruntukan 101, Kanun Al-Azhar Bil. 10 (tahun 1911), memperincikan bahawa setiap ulama yang dilucutkan gelaran ulama oleh Majlis Tertinggi Ulama, namanya “akan dipadam dari rekod Al-Azhar dan institusi-institusi lain, dan beliau dibuang dari segala pekerjaannya, dan dipotong pendapatannya tidak kira dari mana sumbernya, dan dicabut kelayakannya untuk membuat apa jua pekerjaan umum sama ada bersangkutan agama atau tidak.”

Tetapi apabila badan pemikir Anwar berusaha menggali semula serta merombak fatwa yang pernah dikenakan, apakah maksudnya ? Atas nama 'wacana pemikiran', 'polemik' dan 'demokrasi' apa motifnya menerbitkan buku yang pernah diharamkan oleh ulamak Mesir. Lebih mencurigakan, di belakang penerbitan semula itu adalah Yayasan Kristian.

Apa motifnya KAF membelanjakan ribuan ringgit, mengupah bekas pelajar Jordan, Mustaqeem Mahmood Radhi (penulis IKD), menterjemah dan menerbitkan semula ke dalam Bahasa Melayu kepada rakyat Malaysia ?

Mustaqeem Mahmood Radhi adalah panel pemikir IKD yang merupakan instrumen paling penting Anwar. Ketika Khalid Jaafar menjadi Ketua Pengarang Suara Keadilan, Mustaqeem merupakan salah seorang penulis utama, akhbar tabloid PKR itu.

Lebih serius lagi, KAF menggalak, menaja dan membantu sepenuhnya Mustaqeem menerbitkan buku-buku 'pluralisme' menggunakan sebuah badan pemikir lain yang dinamakan MEGC (Middle Eastern Graduate Center).

Antara bukunya adalah 'Islam dan Pluralisme' dan 'bercakap dengan Tuhan' yang menganjurkan persefahaman antara agama dan menganggap semua agama di dunia ini adalah sama.

Buku-buku MEGC diharamkan oleh KDN kerana bertentangan dengan Islam.Klik di sini

Manakala Anwar yang dianggap sebagai 'godfather' yang bersembunyi di sebalik tabir dengan penerbitan buku-buku pluralisme itu telah mengecam kerajaan yang dianggapnya bertindak jumud dan bebal kerana mengharamkan buku-buku itu. Klik di sini

Apa maksud Anwar tindakan yang 'jumud' dan 'bebal' sedangkan pihak JAKIM sendiri memfatwakan buku-buku sebagai haram ?

Sebenar kaedah menerbitkan buku-buku atau bahan bacaan merupakan kaedah utama Anwar dalam menyebarkan 'perang idea'.

Ini diakui sendiri oleh Anwar ketika menjawab soalan peserta dalam 'Forum Masa depan Demokrasi Muslim' anjuran NED, di New York pada 2005.

Peserta bertanya apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Anwar untuk menyebarkan 'demokrasi' di dunia Islam ?

Anwar menjawab, padanya langkah paling utama adalah menterjemah dan menerbitkan semula karya-karya tokoh agung. Anwar menyebut bahawa untuk menyebarkan 'demokrasi' di dunia Islam, beliau telah mencadangkan kepada NED (National Endowment for Democracy) supaya menterjemah dan menerbitkan semula buku karya Thomas Jefferson.

Thomas Jefferson adalah Presiden ketiga Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem sekular di Amerika yang mengasingkan peranan gereja dan pemerintah.

Jefferson dianggap sebagai 'bapa demokrasi' Amerika, sekaligus 'bapa pembaharu agama' kerana memperkenalkan sistem liberalisme dan pluralisme mengiktiraf agama Yahudi dan Kristian sebagai tunggak utama dan juga mengiktiraf agama-agama lain sebagai sampingan.
Menurut Peter Schier, wakil KAF di Malaysia, mereka menaja IKD kerana tertarik dengan pemikiran Khalid Jaafar yang membawa Islam baru dinamakan "Islam Tanwiri"

Kata wakil KAF "sejak akhir-akhir ini, mereka (IKD) lebih menganjurkan satu konsep Islam yang berfikiran terbuka. Khalid Jaafar, Pengarah IKD, menamakannya sebagai ‘kesedaran Islam’, Islam Tanwiri. Saya fikir ianya satu konsep yang sangat menarik kerana menyokong pluralisme(semua agama sama). Jadi, kami menyokong perkara tersebut. Dan juga penerbitan, terutamanya terjemahan buku - buku Islam yang berorientasikan perubahan supaya (bangsa) Melayu dapat membaca buku-buku tersebut, sebagai contoh, seperti buku ini (mengambil sebuah buku Islam yang diterjemahkan "Islam & Dasar Pemerintahan") oleh Ali (Abdul) Raziq yang berkaitan dengan hubungan di antara agama dan politik, negara dan agama" (wawancara The Sun 2006) Klik di sini

Satu lagi penaja utama Anwar adalah Friedrich Naumann Foundation (FNF). FNF secara jelas membantu Anwar dan kompenan yang berkaitan dengan Anwar termasuk PKR dan AIC (AnwarIbrahimClub) berasaskan faktor 'Liberalisme'.

FNF pernah memberi tajaan utama kepada dailog antara agama yang dianjurkan Anwar. Klik di sini

Malah dalam persidangan FNF di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim dan Zainah Anwar (SIS) merupakan antara tetamu kehormat. Persidangan yang membincangkan stategi menyebarkan ideologi 'liberalisme' ke seluruh dunia Islam itu turut dihadiri oleh Dr. Irmgard Schwaetzer Ahli Lembaga Pengarah FNF, Jerman dan Hubertus Von Welck , Pengarah Serantau FNF Untuk Timur Dan Asia Tenggara. Klik di sini


Dari kiri, Dr. Irmgard Schwaetzer, Anwar Ibrahim, Hubertus Von Welck dalam persidangan tahunan FNF di Kuala Lumpur. Dr. Irmgard Schwaetzer adalah Ahli Lembaga Pengarah FNF, Jerman. Hubertus Von Welck adalah Pengarah Serantau FNF Untuk Timur Dan Asia Tenggara

Zainah Anwar, Sister In Islam (SIS) bersama Hubertus von Welck (tengah) Pengarah Serantau FNF Untuk Timur Dan Asia Tenggara. FNF menaja Zainah dan SIS untuk perjuangkan pluralisme agama di Malaysia


Dari pihak lain pula, badan pemikir Anwar, IKD menggerakkan kumpulan 'pencerahan' yang dinamakan Jalan Telawi. Ketua kumpulan ini adalah Khalid Jaafar yang sekarang ini turut memegang jawatan Pengerusi PKR Melaka.

Kumpulan Jalan Telawi adalah sub projek kepada IKD yang digerakkan oleh beberapa anak muda aktivis PKR seperti Hasmi Hashim. Hasmi, pernah bertanding jawatan Ketua AMK PKR tetapi tewas. Klik di sini


Kumpulan pencerahan lain, yang membawa modus operandi hampir sama dinamakan The Reading Group (RG). Kumpulan ini menggabungkan tiga negara; Malaysia, Indonesia dan Singapura untuk memartabatkan pemikiran Islam Liberal di negara masing-masing. Klik di sini

Adakah semua 'permainan' ini terselindung tangan Anwar yang menyorok identitinya kerana bimbang kredibiliti sebagai ahli politik tercalar ?


Kesimpulan

Jika benar Anwar Ibrahim pendokong Islam Liberal dan jika benar Anwar sedang menggerakkan missinori Projek Islam di Malaysia, adakah usaha ini akan berjaya ?

Jika ditanya kepada saya, soalan itu, saya cukup yakin Anwar pasti berjaya.

Kenapa saya yakin ? Sebab Anwar adalah seorang karismatik, pada era 70-an mendakwa dirinya berjaya meniupkan 'gelombang kebangkitan Islam' hingga menewaskan gelombang sosialis jatuh terbenam.

Kalau dulu, Anwar berjaya membenam sosialis, sekarang ini akan berjaya dalam usahanya menggerakkan 'missionari baru' kerana kumpulan sosialis yang pernah dibenamnya tahun 70-an dulu (termasuk Dr Syed Husin Ali dan Hishamudin Rais), sekarang ini menjadi penyokong kuatnya.

Lagipun tokoh yang banyak membantu misionari Anwar meniupkan gelombang Islam tahun 70-an masih hidup, termasuk Kamaruddin Jaafar.

Dan kerana karismatik Anwar juga, beliau cepat-cepat di'tangkap' oleh Paul Wolfowitz, Carl Gershman, Al Gore yang amat berpengaruh di Amerika.

Bukan setakat berpengaruh, malah mereka juga berkuasa memberi dana yang besar kepada Anwar melalui USAID, NED, IRI atau apa-apa badan atas nama 'demokrasi'.

Itulah kehebatan Anwar Ibrahim yang Allah telah anugerahi kepadanya.


AIDC
18 April 2009
Artikel lain berkaitan :

. Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam ?

. Anwar pemuka Projek Islam Liberal Malaysia

. Anwar Ibrahim : Renaisance, Reformasi dan Pencerahan

. Anwar Ibrahim dakwa Malaysia halang pluralisme agama

. Anwar Ibrahim bergabung Jaringan Islam Liberal memoderatkan Malaysia dan Indonesia

. Negara Islam mesti ikut polisi Presiden Obama kata Anwar Ibrahim

. Anwar Ibrahim dan Muslim Moderat desak Presiden Obama laksana demokrasi di dunia Islam

. Anwar Ibrahim : Global Convivencia - John Esposito

. Majlis Gereja Malaysia bantu parti kebebasan beragama

. Majlis Perundingan Antara Agama Pulau Pinang misi Harapan baru Anwar Ibrahim

. Anwar Ibrahim bapa pendokong Pluralisme Asia Tenggara

. Mengapa Majlis Gereja suka berdialog antara agama dengan Anwar Ibrahim ?

. Anwar Ibrahim desak kalimah ‘Allah’ patut dibenar kepada Kristian

. Hati-hati dengan slogan Harapan Baru, Anwar Ibrahim

. “Kita mesti galakkan IFC dan debat terbuka” kata Anwar Ibrahim

. Muslim Moderat Halalkan Homoseksual ?

. Masyarakat Convivencia : Idea Anwar Ibrahim atau Yayasan Kristian ?

. Anwar cadang pindaan akta untuk mudahkan murtad ?


. Muslim Moderat Halalkan Homoseksual ?

. Pengaruh 'belajar Islam’ dari orientalis..

. Memahami makna 'Muslim Moderat'

. Islam Liberal Menyerang PKR?

. Asal usul, misi dan agenda Islam Liberal

. Sejauh mana Islam Liberal berjaya diterap di Malaysia sepertimana di Indonesia ?

. Anwar Ibrahim disanjung oleh Majlis Gereja


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Thursday, April 16, 2009

Apa agenda International Crisis Group?Oleh Jan Oberg, Pengarah, The Transnational Foundation for Peace and Future Research

2005 merupakan ulang tahun ke-10 International Crisis Group (ICG). “International Crisis Group adalah organisasi bebas, tanpa keuntungan, berbilang negara, dengan lebih daripada 100 orang staf yang berada di lima benua, melaksanakan tugas melalui analisis lapangan dan sokongan di peringkat atasan untuk mengelakkan dan menyelesaikan konflik berdarah ” – dinyatakan pada laman webnya.* Ia terlibat dalam lebih kurang 50 konflik.


Dalam satu siaran media pada 13 April 2005, ICG menggambarkan dirinya – dengan rasa rendah diri yang terbatas – sebagai “diperhatikan secara meluas di seluruh dunia sebagai organisasi yang utama di dunia, menyalurkan sumber maklumat yang bukan daripada kerajaan, dan menganalisis serta menasihati kerajaan dan organisasi antarabangsa mengenai isu konflik.”

Seseorang dengan rendah diri akan bertanya, di atas lingkungan apa? Adalah benar bahawa media arus perdana sentiasa menyifatkan ICG sebagai berprestij atau amat dihormati. Mereka yang tidak biasa dengan politik atau konflik mungkin akan mencari nama dan bahagian perhubungan awam sesebuah organisasi, dan untuk perkara ini, ICG sudah tentu merupakan yang utama di dunia, walaupun sebenarnya hampir kesemua nama-nama di peringkat atasan “pernah memegang jawatan tersebut”.

Bagaimanapun, profesional dalam analisis konflik - resolusi dan keputusan perdamaian mungkin mencari sebab untuk mempersoalkan imej ICG terhadap promosi kepada diri mereka.

Dalam perkara berkaitan, fokusnya adalah mengenai status umum dan perkaitannya dan juga penyelidikan/ hasil intelektual terhadap beberapa konflik – oleh itu, ini tidak termasuk bahawa ICG mungkin dapat melakukan yang lebih baik di tempat-tempat lain.


ICG bukan kerajaan? Bebas?

Ketika melayari laman web International Crisis Group, ia mendedahkan bahawa 40% dana kumpulan itu datang daripada kerajaan-kerajaan berikut :

1. Agence Intergouvernementale de la francophonie
2. Australia
3. Austria
4. Belgium
5. Kanada
6. Republik Czech
7. Belanda
8. Finland
9. Perancis
10. Jerman
11. Ireland
12. Jepun
13. New Zealand
14. Luxembourg
15. Taiwan
16. Denmark
17. Norway
18. Sweden
19. Switzerland
20. Turki
21. Amerika Syarikat
22. Britain

Tidakkah fakta di atas sesuatu yang sukar untuk dipercayai kerana siapa yang membayar dialah yang berhak (membuat penentuan) ? Adakah ICG akan terus membuat perkara yang sama, sekiranya terdapat laporan yang mengkritik dasar-dasar kerajaan – secara khususnya kerajaan Barat dan “pengurusan” konflik mereka?

ICG juga dibiayai oleh pelbagai yayasan (meliputi 43%) ;

1. Rockefeller
2. Ford
3. MacArthur
4. US Institute for Peace (ditubuhkan oleh Ronal Reagan)
5. Carnegie
6. Sarlo
7. Jewish Community Endowment Fund (Dana Pembiayaan Masyarakat Yahudi)
8. Hewlett
9. Penderma sektor swasta (16 %)

Secara ringkasnya, yayasan Amerika berorientasikan dasar, tiada satu pun membelanjakan sebahagian daripada geran berjuta-juta dolar untuk menghasilkan satu asas, katakan, untuk keamanan menggunakan cara damai, tanpa keganasan.

Tiada di kalangan mereka yang mempromosikan kenapa berlaku penyelesaian konflik yang ganas dan kononnya campur tangan bantuan kemanusiaan – sebagai contoh, Kosovo – yang gagal sejak berakhirnya Perang Dingin – apatah lagi kritikan digalakkan hanya kepada penganut fahaman ketenteraan yang berkuasa serta dasar unilateral pada tahun-tahun kebelakangan ini.

Tetapi, bayangkan dunia yang ideal, dari tahun ke tahun, lebih banyak daripada kerajaan yang jadi pemimpin tanpa sebarang syarat dan sebagainya. Adakah mereka yang tiada sebarang kaitan dengan ICG ?

Tidak sama sekali. Antara ahli lembaganya adalah ;

1. Gareth Evans ,Presiden & Chief Executive Officer (CEO) atau Ketua Pegawai Eksekutif ICG & bekas Menteri Luar Australia

2. Lord Patten of Barnes, Pengerusi Bersama ICG & bekas Pesuruhjaya Eropah untuk Hubungan Luar

3. Morton Abramowitz, bekas Penolong Setiausaha Negara A.S. dan Duta A.S. ke Turki

4. Stephen Solarz, bekas Ahli Kongres A.S.

5. George Soros

6. Kenneth Adelman, Duta A.S.

7. Wesley Clark dari A.S., bekas Komander NATO yang mengetuai kemusnahan Yugoslavia pada 1999

8. Zbigniew Brzezinski, bekas Penasihat Keselamatan Negara kepada Presiden

9. Ruth Dreifuss, bekas Presiden Switzerland

10. Leslie H. Gelb dari A.S., bekas Presiden Council on Foreign Relations (Majlis Hubungan Luar)

11. Bronislaw Geremek, bekas Menteri Hubungan Luar Poland

12. Lena Hjelm-Wallén, bekas Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hubungan Luar Sweden

13. James C.F. Huang, Timbalan Setiausaha Agung kepada Presiden Taiwan

14. Fidel V. Ramos, bekas Presiden Filipina

15. Lord Robertson of Port Ellen, bekas Timbalan Setiausaha Agung NATO & bekas Setiausaha Pertahanan, Britain

16. Salim A. Salim, bekas Perdana Menteri Tanzania & bekas Setiausaha Agung
Organisation of African Unity (Pertubuhan Perpaduan Afrika)

17. Pär Stenback, bekas Menteri Hubungan Luar Finland

18. Thorvald Stoltenberg, bekas Menteri Hubungan Luar Norway

19. Ernesto Zedillo, bekas Presiden Mexico

20. Martti Ahtisaari, bekas Presiden Finland,

21. George J. Mitchell, bekas Ketua Majoriti Senat AS.

22. Uffe Ellemann-Jensen, bekas Menteri Hubungan Luar Denmark

23. Mark Eyskens, bekas Perdana Menteri Belgium


Dalam berlaku adil, terdapat juga beberapa ahli perniagaan, seorang penulis novel dan seorang profesor (dalam senarai tersebut). Tetapi , seseorang itu tidak dapat menerima :

1. Kehadiran bekas ahli politik dan diplomat

2. Kewujudan sebenar mereka yang berada dalam bidang akademik dengan latihan profesional berkenaan konflik lapangan dan kerja-kerja aman

3. Darjah pertindihan di antara kerajaan yang membiayai ICG dan kerajaan yang ahli lembaga ICG menganggotainya

Washington Office of The Crisis Group (Pejabat ICG Washington) hanya mengandungi rakyat Amerika yang – tidak seorang pun terkecuali – mempunyai latar belakang dalam kerajaan A.S. – Peace Corps (Pasukan Khidmat Bakti), Jabatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, United States Agency for International Development (USAID). Dalam beberapa kes, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dicatatkan.

Sekiranya ICG benar-benar tidak berkaitan dengan kerajaan – atau lebih kepada hampir berkaitan dengan kerajaan – ia akan bekerja dengan masyarakat bertamadun dan akan memberikan amaran awal, pencegahan konflik serta cadangan dasar daripada peringkat bawahan, dengan bekerjasama dengan kumpulan tempatan di rantau yang mengalami konflik.

ICG tidak pernah mempunyai mereka yang berkecuali, perubahan dasar elit, yang telah dinyatakan dalam Laporan Tahunannya:

“Kebanyakan sokongan ICG yang berjaya dilakukan di belakang pintu. Pejabat sokongan kami yang utama adalah di Brussels, Washington DC dan New York [Sila ambil perhatian tentang pilihan yang dibuat di kalangan 191 ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN)] secara berterusan memastikan ICG mendapat akses dan pengaruh di peringkat tertinggi kerajaan A.S. dan negara Eropah, PBB, European Union (EU) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO); pejabat kami di Moscow memperbaiki akses kami kepada penggubal dasar Rusia ; dan pejabat kami di London secara berterusan memperkukuhkan profil tinggi ICG dan pengaruhnya di Britain. Kesemua pejabat ICG, kedua-duanya dalam sokongan dan lapangan, menerima kerjasama baik daripada ahli politik kanan dan pelawat rasmi.”

Di tempat lain, istilah memuji diri sendiri dinyatakan seperti berikut;

“ICG pada hari ini – dengan 110 orang staf sepenuh masa bertebaran merentasi 25 lokasi di lima benua, bekerja di sekitar 50 tempat yang berpotensi dan juga yang menghadapi konflik, dengan bajet operasi tahunan berjumlah hampir $12 juta – secara universalnya dianggap bukan sahaja pemain yang serius dalam perdebatan dasar yang adil dalam setiap pencegahan konflik utama tetapi sebagai organisasi yang utama di dunia, menyalurkan sumber maklumat dan menganalisis serta menasihati kerajaan serta organisasi antarabangsa mengenai isu konflik.”

Pintu ditutup, dan interaksi rapat dengan golongan elit yang mempunyai hubung kait secara formal dan tidak formal dengan kuasa ! Kuasa apa?

Kuasa sering kali dikaitkan dengan kerajaan, seperti A.S. , Britain – tetapi juga Australia, Jepun dan Denmark – mereka sering kali memilih untuk tidak berbuat sesuatu tentang konflik walaupun mereka mampu, tetapi kemudiannya memilih untuk menjadikan konflik semakin buruk dengan mengimport senjata api dan menunjukkan imej “baik” melawan “jahat” dengan melakukan pengeboman dan penjajahan – kuasa yang tidak mempedulikan tentang sejarah, falsafah, kosa kata, cara atau potensi untuk menggunakan kaedah tanpa keganasan, tetapi, sebaliknya, meningkatkan galakan keganasan sebagai satu bahagian yang melengkapi “pencegahan” konflik versi mereka di seluruh dunia – kuasa yang hampir sama dengan struktur ICG dan operasi mereka di seluruh dunia.


Penyelidikan atau ulasan?

“ Staf ICG menguruskan organisasi, membangunkan cadangan dasar untuk pertimbangan Lembaga dan menyebarkan analisis ICG. Mereka adalah profesional dengan pengalaman yang luas dengan sokongan undang-undang, politik, sektor swasta, bantuan kemanusiaan, mengawal keamanan dan hak asasi manusia, ” seperti yang ditulis dalam laman web ICG.

Jadi, bagaimana dengan realiti, adakah “pendekatan ICG adalah kepakaran dalam penyelidikan lapangan” ?

Presiden ICG merupakan seorang pensyarah universiti dalam bidang undang-undang dan merupakan peguam pada tahun 1970-1978, tetapi selepas itu dia merupakan seorang ahli politik dan banyak menghasilkan penulisan. Bagaimana pula dengan lembaga penasihat?

Seseorang akan percaya dengan lembaga tersebut jika mempunyai golongan profesional. Tetapi penyumbang yang menderma lebih daripada USD 25,000 setahun akan ditawarkan keahlian International Advisory Board (Lembaga Penasihat Antarabangsa), jadi lembaga penasihat tersebut, dilihat, adalah mereka yang hanya mendermakan wang tetapi tidak semestinya pakar, katakan, di dalam analisis konflik atau – penyelesaian, mengawal keamanan, dialog dan rundingan, atau amaran awal.

Ringkasan kelayakan dan pengalaman staf ICG, dicurigai kerana mereka tidak menyertakan kelayakan akademik.

Tentang Nicholas Whyte, memiliki Philosophy Doctor (PhD) dan pengarah untuk Program Eropah, dinyatakan bahawa dia merupakan Trifun Kostovski Research Fellow (Felo Penyelidikan Trifun Kostovski).

Anda mungkin tertanya-tanya siapakah Trifun Kostovski? Dia merupakan seorang Ahli Parlimen di Macedonia, pengasas Kometal Trade Gmbh, disokong sebagai Datuk Bandar Skopje oleh pembangkang – yang juga merupakan ahli lembaga ICG.

Terdapat segolongan yang menunggu dengan penuh keghairahan tentang laporan penyelidikan bebas kemerdekaan Macedoni pada masa akan datang yang akan diterbitkan oleh Whyte.

Adakah anda akan membaca artikel ini, sekiranya ia tidak berguna kepada anda? Sila dapatkan artikel yang lebih berkualiti pada masa akan datang.

Ibu pejabat di Brussels mempunyai 4 orang staf dengan dinyatakan sebagai berkaitan dengan penyelidikan. Kita dimaklumkan bahawa salah seorang pengarah dan penyelidik mempunyai Bachelor of Arts (B.A.) atau Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Master of Arts (M.A.) atau Ijazah Sarjana Sastera dan telah bekerja sebagai peguam komersil.

Seorang lagi bekerja di kedutaan dan memiliki B.A. dan M.A. Seorang lagi dalam menyiapkan PhD selepas latihan praktikal di Suruhanjaya EU. Dan seorang lagi telah menjadi pelatih di Suruhanjaya EU dan memiliki M.A. dalam pengajian antarabangsa.


Ini menunjukkan pertentangan dengan imej penyelidikan, tiada seorang pun yang melaksanakan penyelidikan di ibu pejabat mereka telah mencapai peringkat PhD.

Bagaimana dengan staf ICG di seluruh dunia?

Seorang “penganalisis kanan” mengenai Afrika Tengah merupakan bekas pegawai dalam Tentera Darat Australia dan “secara perlahan-lahan mendapatkan PhD”. Sesetengah pengarah projek dan penganalisis wilayah, dinyatakan memiliki PhD. Tidak kesemuanya.

Hanya yang disenaraikan di bawah Macedonia, tiada ringkasan kelayakan dan pengalaman yang disiarkan. Beberapa ringkasan kelayakan dan pengalaman telah diteliti, tetapi diakui tidak semua, di mana kami menemui seorang sahaja yang mempunyai PhD dalam pengajian konflik. Diharapkan akan lebih banyak (mereka yang berkelayakan) menyertai ICG.

Laporan umum ICG tidak dilihat berdasarkan kepada sebarang teori yang konsisten atau rangka kerja konseptual yang berkaitan dengan analisis konflik, amaran awal atau sekolah hubungan antarabangsa/sistem antarabangsa.

Ketika laporan ICG yang sudah tentu tanpa maklumat dan pengetahuan, kebanyakannya masih kekal sebagai peringkat ulasan dan mengumpulkan bersama data daripada temu bual dengan wakil-wakil mereka yang memegang kuasa sebelum ini, seperti ahli politik dan sumber akhbar.

CrisisWatch adalah buletin bulanan 12 muka surat “yang diterbitkan untuk pembaca yang sibuk....dengan kemas kini ringkas mengenai keadaan sebenar di semua situasi penting berkaitan konflik atau konflik yang berpotensi akan berlaku di seluruh dunia.”

Ianya berdasarkan pangkalan data Crisis Watch dan Conflict History (Sejarah Konflik), dari sebuah negara ke negara yang lain. Namun, bagi bekas Yugoslavia (sebagai contoh), tiada pangkalan data sejarah untuk keseluruhan entiti dan oleh yang demikian, kemungkinan tiada pemahaman mengenai perkaitan di rantau tersebut.

Untuk Serbia dan Kosovo, kurang difokuskan kerana semata-mata melibatkan kewartawanan dan kedua-duanya mengandungi beberapa kesilapan fakta dan tafsiran dan juga kurangnya pendekatan konflik-teori yang sistematik.

Oleh yang demikian, ianya menjadikan mustahil untuk perbandingan di seluruh negara. Dengan cara tersebut, tidak wujud sebarang pangkalan data sejarah untuk Bosnia-Herzegovina dan Croatia.

Dalam kesemua pangkalan data ini – secara realitinya penerangan yang terlalu ringkas – seperti Iraq, seseorang boleh mengetahui bahawa tidak terdapat sebarang maklumat yang melaporkan minat Barat, sejarah dan tanggungjawab kontemporari bersama untuk konflik, pengurusan konflik tidak produktif atau kawalan keamanan yang gagal.

Sesiapa yang telah terlibat selama beberapa tahun/dekad dengan konflik yang rumit akan tertanya-tanya adakah mungkin ICG menyatakan sesuatu secara mendalam atau analitikal tentang 50 konflik – amaran awal, pengurusan konflik dan mengawal keamanan - dalam terlalu banyak perbezaan budaya, walaupun dengan 100 orang pakar yang sangat berkelayakan dan memiliki pengalaman profesional.

Ianya berbaloi untuk berbincang sama ada kekurangan yang disebutkan di atas bersesuaian dengan ciri-ciri sebuah “organisasi utama dunia dalam pencegahan konflik.”

Diharapkan terdapat lebih ramai profesional yang berada di belakang ICG, dan hanya satu ICG yang sebenar, sebagai contoh laman web, yang tidak meletakkan keadilan kepada kehebatan ICG.


Pencegahan Konflik ? : Tidak!

Sebahagian daripada logo ICG adalah : Bekerja untuk mengelakkan konflik di seluruh dunia. Ini, secara ringkasnya, memberikan anda tahap keintelektualan dan visi. Di mana – bolehkah dalam mana-mana kehidupan, keluarga, tempat kerja, tempat atau negara yang tidak menghadapi konflik, sebagai contoh, tiada perbezaan, pandangan berbeza, tiada persetujuan, pertikaian, tidak muncul pandangan dunia yang berbeza, norma-norma dan visi masa depan?

Bolehkah mana-mana individu atau pembangunan tamadun membangun tanpa konflik? Sudah tentu tidak. Mencegah konflik, secara literalnya bermaksud menjadikan hidup semakin miskin.

Tanpa konflik, demokrasi tidak diperlukan, kemungkinan tiada kebebasan. Ia akan menjadi dunia Orwellian (dunia diktator). Konflik berlaku. Konflik wujud. “Pencegahan Konflik” secara intelektualnya mengarut.

Apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk mencegah, mengurangkan, dan diakui pada jangka masa panjang, menghapuskan keganasan dan perang sebagai cara yang sah untuk berhadapan dengan perbezaan yang tidak dapat dielakkan dan konflik.

Pada masa ICG berbuat demikian dengan berjaya – dalam erti kata perhubungan awam, dana, berasaskan kepada masyarakat bertamadun dan untuk tanpa keganasan – seperti kerja yang seakan-akan tugas kerajaan iaitu kerja-kerja “pengurusan” konflik, di mana dunia dan masa sudah tentu akan berubah.

Akhirnya, Lord Patten of Barnes, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah ICG menulis di dalam siaran media sempena Ulang tahun ICG ;

“Apa yang dilakukan oleh ICG adalah memenuhi keperluan penggubal dasar di dalam kerajaan negara untuk cadangan yang lebih praktikal dan analisis yang lebih bijak serta jujur untuk mencegah bencana, atau setidak-tidaknya mengurangkan kesannya. Kita sentiasa mendapati diri kita mengatakan sesuatu yang ingin diperbincangkan oleh kerajaan tetapi mendapatinya terlalu sukar”

Ayat terakhir mungkin akan mendedahkan lebih sedikit apa yang diinginkan oleh Lord Patten. Tetapi, walaupun berlaku krisis intelektual dalam Kumpulannya (ICG), bayaran yang lumayan diberikan untuk berkata demikian.

Media senang memetik sinaran neon di hadapan bangunan yang bersinar mungkin akan terkejut dengan apa yang kadang kala ditemui, atau tidak ditemui, di belakang mereka.

Ketepatan politik dianugerahkan di dalam masa meningkatnya pemerintahan kuku besi. ICG adalah organisasi yang hampir sama dengan kerajaan yang menonjolkan dirinya sebagai bukan kerajaan di dalam lapangan “pencegahan” konflik dan mengawal keamanan.

Ini adalah masanya untuk mengasingkan biri-biri daripada kambing.


AIDC menterjemah artikel Hartford, Jan Oberg. 2005. The International Crisis Group: Who Pays the Piper?. Artikel asal klik di sini


Sila klik untuk baca selanjutnya...

Monday, April 13, 2009

Bagaimana George Soros bantu kemenangan Barrack ObamaOleh Ed Lasky

Bank Wachovia, satu institusi utama (di Amerika) telah dilihat mengalami kemerosotan nilai saham yang teruk dan persoalan sama ada bank tersebut dapat terus bertahan menimbulkan persoalan, memandangkan krisis kewangan negara semakin bercelaru. [Kemas kini : sebaik sahaja penerbitan artikel ini, Citigroup telah bersetuju untuk membeli operasi perbankan Wachovia dalam satu urus niaga yang dipermudahkan oleh FDIC]

Yang sangat diabaikan dalam krisis ini adalah peranan utama yang dimainkan oleh Herbert dan Marion Sandler, pengasas Golden West Financial (GDW), salah satu institusi kewangan yang mempunyai simpanan dan pinjaman terbesar di negara ini.

Wachovia membeli GDW dengan harga $24 bilion dolar pada 2006. Ini merupakan penggabungan dan urus niaga perolehan yang terburuk sepanjang masa kepada pembeli, dan masa terbaik yang luar biasa kepada penjual.

Pada dasarnya, Wachovia membeli bom kewangan yang sedang berdetik, meletup pada tahun ini, yang akan membawa kepada kejatuhan bekas gergasi kewangan yang lain dan lebih meranapkan Wall Street. [Kemas kini : lihat ulasan ini daripada Bloomberg mengenai peranan GDW dalam membawa kepada kejatuhan Wachovia]

Bagaimana perkara ini berlaku dan siapakah pasangan Sandlers?

Herbert dan Marion Sandler, masing- masing merupakan peguam New York dan penganalisis Wall Street, membeli satu institusi kewangan kecil yang melibatkan simpanan dan pinjaman pada 1963 dan daripada itu mereka menubuhkan GDW – salah satu institusi kewangan terbesar yang melibatkan simpanan dan pinjaman di Amerika.

Perniagaan syarikat ini berdasarkan kepada Adjustable Rate Mortgage (ARM) atau Kadar Gadaian Boleh ubah. Kesemua ini digadaikan pada kadar yang rendah di mana ia akan meningkat naik seperti meningkatnya kadar faedah.

Produk kewangan ini biasanya secara agresif dijual kepada pembeli rumah yang tidak berpengalaman, di mana mereka ini tidak memahami risiko kewangan besar yang mereka ambil, atau mereka menganggap harga kediaman akan melambung untuk memberikan keuntungan kepada mereka apabila mereka menjual rumah tersebut. Pembeli rumah ini menjadi sasaran kepada pemiutang yang menjajakan gadaian, di mana gadaian perlu dicapkan dengan tengkorak dan tulang bersilang, memandangkan ini merupakan jenis gadaian yang berbahaya dan mudah menggoda pembeli.

Cara perniagaan seperti ini merupakan sebab utama kesukaran Wachovia pada masa ini.

Pasangan Sandlers mengetahui bahawa perniagaan mereka jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang lain. Bukan sahaja mereka adalah pengasas dan pemilik utama, tetapi mereka juga terkenal menguruskan syarikat tersebut sebagai pasukan suami isteri pada tahun-tahun sebelum ini.

Jadi kenapa mereka menjualnya pada masa yang tepat? Adakah mereka melihat sebarang tulisan di dinding, menyedari risiko besar yang wujud di dalam gadaian tersebut, yang dimulakan oleh mereka di seluruh pasaran hartanah yang terlampau panas dalam sejarah negara?

Mereka tidak bercakap, tetapi apabila mereka tiada yang bijak, jarang dikatakan ia adalah masa terbaik untuk bertaruh terhadap mereka. Walau bagaimanapun, Wachovia bertaruh 24 bilion dolar dan kerugian untuk jangka masa panjang.

Kejatuhan tersebut pada awalnya disebabkan oleh pembelian GDW, yang menjadi beban di sekitar leher Wachovia tidak lama selepas pembelian tersebut. “Wachovia mendapati dirinya berada dalam Kaedah ARM” merupakan tajuk utama satu artikel terbaru di Wall Street Journal. Peratusan terbesar ARM Wachovia tersebut bertujuan untuk melemaskan peminjam dengan rekod kredit yang buruk. Hampir kesemua ini “diwarisi daripada perolehan masa buruk Golden West” pada akhir ledakan perumahan pada 2006.

Pasangan Sandlers telah mula melabur berbilion dolar secara politik, mengikut George Soros, ketua kepada banyak kumpulan berhaluan kiri dan penyokong utama calon Presiden Barack Obama.

Soros telah mewujudkan sebuah empayar yang kononnya kumpulan 527, dianggap sebagai kumpulan aktivis politik bebas yang mempunyai pengaruh di dalam Parti Demokratik.

Kesemua 527 kumpulan ini termasuklah Center for American Progress (Pusat untuk Kemajuan Amerika), MoveOn.Org, Human Rights Watch, Media Matters dan banyak daripada kumpulan yang sealiran dengannya.

Kumpulan organisasi politik ini juga termasuklah International Crisis Group (ICG), yang staf dasar luarnya mungkin akan menganggotai permulaan Jabatan Negara di dalam pentadbiran Obama.

Eli Pariser, yang mengetuai MoveOn.Org, berbangga dengan peranan kumpulannya dalam Parti Demokratik :

“Sekarang ia adalah parti kami : kami membelinya, kami memilikinya, dan kami akan mengambilnya semula.”

Mereka telah melakukannya, dalam tindakan yang meluas.

Empat penderma terbesar kepada 527 kumpulan ini dalam pusingan terakhir pilihan raya Presiden (2004) adalah Soros, Peter Lewis (daripada Progressive Insurance), Steven Bing, serta Herbert dan Marion Sandler.

Secara terkumpul, mereka menyumbang 78 bilion dolar kepada 527 kumpulan berhaluan kiri. Ini hanya pada tahun 2004. Mereka mula bercita-cita tinggi beberapa tahun yang lepas.

Soros, Lewis, dan pasangan Sandlers membentuk kumpulan utama aktivis jutawan ahli parti demokrat yang telah membentuk satu kumpulan yang dipanggil The Democracy Alliance (Pakatan Demokratik).

Mereka mengetahui bahawa mereka boleh membesarkan kuasa mereka dengan bekerja secara serentak dan mempergunakan penderma kaya yang lain untuk melanjutkan agenda mereka [artikel Boston Globe, “Follow the money” merupakan asas yang baik tentang bagaimana wang dan 527 kumpulan telah bersama-sama memberikan impak yang besar terhadap politik di Amerika]

The Democracy Alliance merupakan jalan utama untuk mencapai matlamat mereka. Data keahlian mereka yang semakin meningkat mengandungi senarai jutawan-jutawan yang secara kolektifnya diharap dapat memberikan 500 juta dolar setiap tahun untuk lebih menggalakkan lagi agenda sayap kiri. Data sebahagian daripada keahlian The Democracy Alliance boleh didapati di sini.

Setengah bilion dolar setahun boleh membeli pengaruh yang sangat besar.

Pasangan Sandler sudah tentu mengetahui sedikit sebanyak tentang pengaruh daripada pengalaman mereka berkaitan simpanan dan pinjaman.

Antara yang mendapat manfaat daripada sumbangan mereka : Air America (Penerbangan Amerika), ACORN [kumpulan yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dan sangat lama dengan Barack Obama, dan juga mempunyai sejarah dalam terlibat dengan penipuan pengundi], Citizens for Responsibility and Ethics (Warganegara untuk Tanggungjawab dan Etika) di Washington [kumpulan detektif persendirian yang memfokuskan kepada kesalahan dan kelemahan peribadi ahli Parti Republikan], Media Matters [kumpulan pemantau media yang terlibat mengkritik ahli parti terhadap tokoh media dan artikel yang dianggap menyokong Republikan]. Senarai tersebut berterusan.

Mereka bukan sahaja mahu Parti Demokrat dipilih, tetapi mereka juga mahu mengaturkan semula secara tetap politik A.S. dan menukar masyarakat dan budaya Amerika mengikut haluan sayap kiri.

Salah satu langkah yang diambil oleh pasangan Sandlers adalah mengadakan ProPublica dengan derma sebanyak 10 juta dolar, satu jumlah tambahan secara tahunan yang dijanjikan oleh mereka.

Ini adalah kumpulan yang terlibat dalam menyiasat penulisan dan akan memberikan “penemuan” mereka kepada media yang lebih berpengaruh untuk kesan yang lebih hebat tanpa sebarang kos.

American Thinker adalah di antara media terawal yang menyatakan kebimbangan terhadap ProPublica dan pendekatan yang diambil berdasarkan ideologi pasangan pengasas tersebut.

Jane Mayer dari New Yorker juga menggambarkan pasangan Sandlers adalah ahli parti yang keterlaluan. Penerbitan yang lain juga berkongsi kebimbangan kami tentang ProPublica.

Investor's Business Daily mengulas di dalam rencana editor:

Bolehkan pasangan jutawan sayap kiri benar-benar jujur dalam mewujudkan satu pusat untuk menyiasat laporan media yang “tidak berkaitan dengan mana-mana parti politik”, “tidak mempunyai ideologi” ? Atau adakah pasangan tersebut membayar lebih untuk membawa agenda media ke haluan kiri?

Satu masalah : Pasangan Sandlers menaja kedua-dua sayap kiri dan Parti Demokratik. Sebenarnya, mereka menduduki tempat teratas dalam senarai penderma. Pada 204, mereka menyumbangkan $2.5 juta kepada MoveOn.org, atau sama banyak dengan sekutu penderma mereka, George Soros.

Bersama Soros dan jutawan lain, Peter Lewis, pasangan Sandlers menaja beberapa pemain penting yang sekarang dikenali sebagai “progresif” kiri. Pada 2003, ketiga-tiga pihak ini telah menaja satu pertiga daripada kumpulan pemikir Center for American Progress, yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Hillary Clinton.

Sekarang, sekiranya perniagaan ini dipanggil secara “progresif” tanpa keuntungan, seperti projek lain, ianya tidak akan menjadi berita. Tetapi mengikut pengerusinya Herbert Sandler, dan dakwaan Steiger bahawa ProPublica akan beroperasi berdasarkan kepada “standard yang ketat terhadap keadilan dan sikap tidak berat sebelah media”, terdapat sebab untuk berasa hairan sekiranya ini bukan pertaruhan terbaru untuk membawa agenda politik ke haluan kiri di bawah penyamaran media.

“Kami memandang serius fungsi kritikal perniagaan dan kerajaan, dua pusat kuasa terbesar, dari keselamatan produk sehinggalah penipuan kewangan, daripada kecacatan sistem keadilan jenayah kita sehingga kepada amalan yang akan menjejaskan pilihan raya yang adil,” kata laman webnya.Saya sudah tentu terkejut sekiranya kesalahan yang dilakukan oleh ACORN akan disiasat oleh ProPublica, di atas menjejaskan pilihan raya yang adil.

Tidak memeranjatkan, ProPublica telah menunjukkan penulisan yang mempunyai agenda merupakan asas kewujudannya. Salah satu daripada hasil “penulisan siasatannya” adalah serangan terhadap industri minyak dan gas untuk membangunkan Marcellus Shale (satu kawasan rizab gas asli di Timur Laut Amerika), ProRepublica melaporkan bahawa membangunkan sumber tenaga domestik ini akan memusnahkan alam sekitar dan mereka menyokong agar sumber ini tidak dibangunkan.

Mungkin pasangan Sandler membantu sekutu politik mereka, George Soros, seorang pengurus perlindungan nilai yang menguruskan dana luar pantai di mana pelaburnya mungkin termasuk pedagang dalam industri petroleum yang paling kaya dan anti-Amerika.

Dilindungi daripada penelitian oleh operasi luar pantai, nama-nama pelabur Soros dirahsiakan dengan rapi. Tetapi mungkin beberapa orang daripada mereka memandang dengan rasa sangsi terhadap pembangunan sumber tenaga milik kita yang dipercepatkan.

Kita mungkin akan kurang pergantungan kepada kekayaan petrodollar (unit matawang andaian yang didapati daripada pengeksportan petroleum) di luar negara, dan harga minyak dan gas akan menjadi lemah, sekiranya sumber tenaga domestik seperti Marcellus Shale dibangunkan.

Ketika pasangan Sandlers mendapat 2.4 bilion dolar di atas penjualan Golden West Financial kepada Bank Wachovia, majikan (termasuk bekas pekerja mereka) serta pemegang saham Wachovia, termasuk mereka yang telah melaburkan wang persaraan dan dana kolej anak-anak dalam bentuk saham dan bon, tidak mendapat keuntungan seperti itu.

Cawangan Wachovia ditutup disebabkan oleh langkah mengurangkan kos juga akan menderita. Tetapi yang paling menderita adalah pemilik rumah yang membeli rumah melalui gadaian di mana mereka sepatutnya tidak ditawarkan dengan produk tersebut, oleh pemiutang yang lebih sofistikated daripada mereka.

Dan di sini saya fikir, ahli Parti Demokrat sepatutnya melindungi rakyat biasa.

Setakat yang saya tahu, pasangan Sandlers tidak menawarkan untuk melaburkan semula keuntungan mereka ke dalam Wachovia untuk membantu memulihkannya.

Ianya lebih menyeronokkan untuk mengambil berbilion dolar yang mengakibatkan kemiskinan dan menggunakannya untuk menaja “konspirasi sayap kiri” yang semakin meluas.

Awasi pasangan Sandlers sekiranya Barack Obama menjadi Presiden. Seperti yang telah saya tulis, mereka tahu tentang pengaruh.

Ed Lasky adalah editor berita American Thinker


AIDC menterjemah artikel American Thinker Blog, Ed Lasky . 2008. How allies of George Soros helped bring down Wachovia Bank. Artikel asal klik di siniSila klik untuk baca selanjutnya...Tak perlu menunggu lebih lama, sampai empat tahun untuk membuktikan Hillary Rodham Clinton, tidak lebih hanyalah ‘copy paste’ dari Condoleeza Rice. Tak akan ada apa-apa perubahan dasar luar, yang akan dilakukan Setiausaha Negara AS, Hillary Clinton. Hillary ini sama dengan Condoleeza Rice, Setiausaha Negara AS pada zaman Presiden Bush. Tak ada perbezaan antara Setiausaha Negara AS dari Republik dan Demokrat. Keduanya, mempunyai pandangan yang sama, kerana siapapun yang berada di Gedung Putih, pasti akan mengabdi kepada Israel.

Bandingkan, selama pemerintahan Presiden George Walker Bush dengan visinya terhadap solusi konflik di Palestin, berbentuk dua negara ’Palestin-Israel’ yang akan hidup berdampingan secara damai, akhirnya hanya sebuah utopia sahaja.

Dan, selama pemerintahan Presiden Bush, Condoleeza Rice, tak kurang dari 24 kali melakukan kunjungan ke Jerusalem dan Ramallah, dua wilayah yang sekarang ini, diduduki atau dijajah Israel.

Kunjungan itu tak dapat merealisasikan apapun yang menjadi visi Presiden Bush, sampai ke akhir pemerintahannya .

Pada akhirnya, cerita yang pernah dibuat Bush tentang visinya, menciptakan dua negara “Palestin dan Israel’, yang hidup berdampingan secara damai, tak lain adalah pembohongan besar.

Hakikatnya AS, tak memiliki kekuatan yang dapat memaksa Israel, melaksanakan visi dari pemerintahan Presiden Bush, dan semuanya itu hanyalah sia-sia, dan membazir masa, sehingga berganti presiden berikutnya.

Kemudian, pada masa pemerintahan berikutnya, tentu akan diulang kembali ‘cerita’ yang mirip sebuah khayalan, dan memperbodohkan rakyat Arab, sehingga seluruh tanah Palestin diduduki dan dikuasai Israel.

Dan, pembohongan itu diulangi sekali lagi oleh mantan Senator dari New York, Hillary Clinton, yang menjual ‘dagangan’ tentang dua negara ‘Palestin-Israel’ tetapi di kalangan para pemimpin dan rakyat Israel, gagasan itu sudah ditolak dan dianggap telah mati.

Bagi para pemimpin Israel, yang sekarang ini dikuasai parti-parti sayap kanan, visi dua negara ‘Palestin-Israel’, sudah tidak termasuk dalam kamus politik.

Kemenangan kelompok sayap kanan adalah fakta jelas menolak segala bentuk rundingan dengan berbagai-bagai kelompok di Palestin. Dan, selama ini Washington selalu tunduk dengan regim Zionis-Israel, tak pernah iktiraf aspirasi rakyat Palestin.


Ketika regim Zionis-Israel melakukan agresif ketenteraan di Gaza, tak ada seorang pun dari para pemimpin AS yang memberikan kritikan. Presiden Bush yang menjelang akhir kekuasaannya, turut mendukung serangan ketenteraan Israel ke Gaza itu, dan Obama, hanya menyatakan memahami serangan Israel ke Gaza, bertujuan untuk menghalang serangan roket Hamas ke wilayah Israel - Sderot.

Zionis-Israel telah membunuh ribuan rakyat Palestin, dah menghancurkan segala harta benda di wilayah itu, kemudian AS dan masyarakat internasional sibuk membela Israel, di samping memujuk dunia Arab dan rakyat Palestin, dengan gula-gula bantuan. Sesudah itu, segala cerita kesengsaraan dan serangan kejam dianggap selesai.

Sekarang ini, ketika pemerintah Israel melakukan pengusiran terhadap ribuan penduduk Arab yang tinggal di Jerusalem, tak ada kritikan yang dibuat pemerintah AS.

Zionis-Israel semakin merancakkan pembangunan penempatan baru di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem yang sebelum ini penduduknya telah diusir oleh Israel.

Jika AS serius dan mempunyai komitmen mendukung idea dua negara, sudah tentu pemerintahan Obama tidak akan membiarkan regim Zionis-Israel membangun penempatan baru di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem.

Tetapi, faktanya pemerintah Amerika terus mendorong perluasan pembangunan penempatan Yahudi di wilayah itu. Ketika melakukan kunjungan ke Jerusalem, Hillary bertemu dengan beberapa tokoh politik, termasuk calon Perdana Menteri Israel yang baru, Benyamin Netanyahu, dan pada saat itu, dengan nada yang tegas Hillary berkata, AS akan tetap melindungi keamanan Israel.

Apakah AS dan Obama masih dapat berfikir jernih dan objektif, khususnya tentang Palestin? AS sangat serius memperhatikan keamanan Israel, akibat serangan roket Hamas, yang dibuat dari besi ‘rongsokan’, yang tidak mempunyai apa-apa kesan, sementara itu senjata yang dikirim AS kepada Israel, berupa pesawat F.16 dan helikopter Apache, serta senjata pembunuh massal lainnya, digunakan untuk membunuh ribuan rakyat awam Palestin, sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari Obama.

Lebih dari 1300 yang mati dan 6000 rakyat Palestin yang luka, serta ribuan bangunan telah hancur, tetapi sama sekali tidak mendapat apa-apa perhatian. Inikah pemerintahan AS yang beradab dan penganut demokrasi?
Jadi, pemeritahan AS, di bawah Obama dan Hillary sebagai operatornya dalam dasar luar Amerika, menunjukkan langkah-langkah yang nampak lebih jelas, mahu menjadikan Gaza sebagai ‘kem konsentrasi’, seperti yang pernah dibuat pada zaman Nazi terhadap orang Yahudi dahulu.

Sekarang korbannya adalah orang-orang Palestin, dan yang menjadi tukang ‘sembelih’nya adalah Israel dan AS.

Tidak mungkin AS akan memperbaiki nasib orang Islam di Palestin, semua itu hanyalah pembohongan besar.

Lihatlah, Knesset (Parlimen) Israel telah dikuasai oleh majoriti orang fasist tulen, dari Parti Likud dan Yisrael Beitenu, yang sangat rasialis dan anti-Arab. Dan, pemimpin baru Israel, selalu mengatakan tidak akan wujud negara Palestin yang berdaulat.
Dan Hillary Clinton selalu mengatakan akan bekerjasama dengan pemerintah Israel baru. Ertinya, tidak perlu bermimpi dengan retorik Hillary tentang cerita dua negara ‘Palestin-Israel’, kerana tidak akan menjadi kenyataan, selagi rejim Zionis-Israel masih bercokoh di tanah Palestin.


AIDC menterjemah artikel swaramuslim.net. Artikel asal klik di sini

Sila klik untuk baca selanjutnya...

Seperti dijangka, pengaruh Soros ICG semakin berpengaruh semasa Presiden Obama

Gareth Evans (kanan), Presiden dan CEO International Crisis Group (ICG) dan Anwar Ibrahim (no 2 dari kanan), Executive Committee ICG Klik di sini.

Oleh Ed Lasky

Blog American Thinker telah berulang kali memberitahu pembaca bahawa prospek George Soros mendapat kuasa lebih di Washington apabila Barack Obama memegang jawatan Presiden. Soros adalah penyokong terawal Barack Obama dan dia telah menggerakkan empayarnya yang mengandungi 527 kumpulan untuk memberikan sokongan mereka kepada Obama.


Pelaburannya (Soros) mungkin berjaya.

Persiapan telah dilakukan walaupun sebelum Pelantikan Rasmi dan sebuah yayasan telah ditubuhkan untuk perubahan dalam dasar luar A.S.

Kumpulan utama dalam rancangan George Soros mungkin International Crisis Group (ICG) : satu kumpulan pemikir dengan kuatnya disokong oleh Soros.

Dia menerima Founders Award (Anugerah Pengasas) daripada mereka, dan bercakap berapi-api tentang usaha-usaha untuk “rakyat Palestin.”

Tidak perlu dikatakan, usaha mereka terhadap "rakyat Palestin" telah mendapat kritikan keras terhadap Israel dan cadangan mereka mengenakan tekanan yang lebih berat kepada Israel.

ICG adalah pusat 'pengkritik' Israel, Robert Malley – di mana dia mengetuai ICG di bahagian Timur Tengah.

ICG juga mempunyai kaitan dengan Zbigniew Brezinski dan Samantha Power – pengembara yang setia dalam perhimpunan 'anti'-Israel.

Ini daripada saluran media CNS :

Sesetengah penganalisis dasar menasihati masyarakat antarabangsa untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel kepada Hamas dalam masa beberapa bulan akan datang, dengan mengemukakan alasan bahawa perdamaian di antara kumpulan- kumpulan Rakyat Palestin adalah penting sekiranya satu perjanjian damai dengan Israel ingin dirundingkan.

Dalam satu laporan terbaru, International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussel menyatakan, A.S. dan European Union (EU) perlu memberikan isyarat mengenai kerajaan perpaduan Fatah-Hamas yang baru, dan mereka tidak perlu secara automatiknya menolaknya atau menyerangnya.

Mereka perlu jelas bahawa mereka akan menilai kerajaan perpaduan seperti itu “bukan berdasarkan komposisinya tetapi tindakannya,” dan A.S., tanpa perlu terlibat secara langsung dengan Hamas, “akan menilai pergerakan Pejuang Islam dengan asas yang lebih pragmatik.”

ICG juga mengatakan bahawa sekiranya Obama menggunakan kempennya untuk terlibat dengan kerajaan daripada negara-negara seperti Iran dan Syria, mungkin ia akan memberikan kesan kepada perdamaian Hamas-Fatah.Seperti yang telah saya tulis berulang kali (“Kedai sehenti Obama untuk Penasihat Dasar Luar”), ICG boleh memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dasar luar Amerika dalam tahun-tahun yang akan datang.

Ketika Barack Obama memilih individu yang agak disenangi untuk menganggotai keselamatan negara dan jawatan tertinggi dasar luar (kecuali Jim Jones sebagai penasihat keselamatan negara yang bekerja di White House dan bertemu Obama setiap hari, berbanding Hillary Clinton yang terdampar di Foggy Bottom), soalan yang masih belum dijawab adalah berapa banyak jawatan dasar luar lain yang belum diisi, tidak dinyatakan dengan jelas kecuali kepada mereka yang pakar tentang dasar luar.

Kesemua nasihat ini mungkin datang daripada ICG.

Kumpulan lain juga melobi Obama untuk mengenakan tekanan yang lebih berat kepada Israel. Sekali lagi, dari CNS :

Laporan terbaru oleh Council on Foreign Relations (CFR) dan Brookings Institution (Institut Brookings), menyatakan bahawa pentadbiran Obama yang akan datang perlu berhenti daripada mendesak Hamas mengikut kriteria Kuartet, selagi Hamas menghormati gencatan senjata dan menerima cadangan damai Arab 2002.

(22 ahli Liga Arab di dalam cadangan yang dimulakan oleh Saudi menawarkan untuk menormalkan hubungan dengan Israel dengan syarat Israel berundur ke sempadan yang didudukinya sebelum Israel menakluki Tebing Barat dan Gaza pada 1967, dan mencari penyelesaian yang adil kepada isu pelarian rakyat Palestin)

Strategi baru yang dicadangkan oleh A.S. untuk mengurangkan insentif kepada Hamas akan menggagalkan rundingan dengan Israel dan memaksa Hamas sama ada menerima satu perjanjian damai atau hilang sokongan rakyat awam Palestin, kata Steven Cook dan Shibley Telhami di dalam laporan CFR-Brookings.

Pada bahagian lain di dalam laporan CFR-Brooking oleh Richard Haass and Martin Indyk, mereka menggesa Obama untuk lebih agresif daripada presiden sebelum ini dalam menggalakkan sokongan rancangan Arab 2002dan menekan Israel untuk mengikuti rancangan Arab melalui komitmen Israel dalam perjanjian sebelum ini dengan Pihak Berkuasa Palestin (PA)

Mereka mengatakan demikian kerana Hamas menguasai Gaza dan menikmati “sokongan sekurang-kurangnya satu pertiga daripada rakyat Palestin,” bermakna sebarang proses perjanjian tanpa Hamas mungkin akan gagal.

Oleh yang demikian, pentadbiran Obama perlu memiliki dasar yang lebih longgar kepada organisasi pejuang Islam.

“Sekiranya gencatan senjata antara Israel dan Hamas berterusan dan perdamaian antara Hamas-PA berlaku, pentadbiran Obama mungkin perlu berbincang dengan kepimpinan Palestin dan memberikan kebenaran untuk hubungan peringkat bawahan di antara pegawai A.S. dan Hamas di Gaza,” tulis Haass and Indyk.


Martin Indyk, bekas duta Amerika ke Israel. Dia merupakan Pengarah Saban Center for Middle East Policy di bawah Institut Brookings (think tank Amerika) yang menganjurkan program US-Muslim World Forum di Doha baru-baru ini.


Martin Indyk merupakan penyokong kuat Obama semasa kempennya dan memberikan jaminan kepada penyokong Israel di Amerika bahawa Obama akan berdiri teguh di belakang Israel.

Dia terlibat dalam kempen ini (untuk mendapat sokongan bangsa Yahudi) sehinggalah minggu terakhir sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, mesejnya berubah. Indyk menyatakan bahawa masa tamatnya “cek kosong” untuk Israel semakin hampir.

Dia dan Brookings Institute – di mana dia adalah Pengarah Saban Center for Middle East Policy (Pusat Saban untuk Dasar Timur Tengah) – menunggu sehingga selepas pilihan raya untuk menyokong tekanan yang lebih berat ke atas Israel dan perubahan dalam pendekatan dasar luar Amerika.

Secara jelasnya, tiada kebenaran dalam memperlihatkan undang-undang atau etika semasa kempen politik.


AIDC menterjemah American Thinker Blog, Ed Lasky . 2008. As predicted, Soros foreign policy influence growing. Artikel asal klik di sini


Artikel lain berkaitan :

. Anwar Ibrahim : International Crisis Group (ICG)

. Hati-hati International Crisis Group (ICG) ada agenda tersembunyi di negara Islam.

. Annapolis Summit : Anwar Ibrahim tandatangan cadangan Dua Negara kepada Presiden Bush

. Israel-Palestin : Barack Obama gagal membaca pemikiran strategik badan pemikir Annapolis Summit

. Pembongkaran Steve Clemons : Anwar Ibrahim terlibat dua organisasi bahaya di Amerika

. Bagaimana Soros, IMF & NED beroperasi gulingkan kerajaan

. The Fenton Report : Siapakah George Soros?

. Anwar dilantik diplomat jemputan (CFR) untuk rosakkan dunia Islam ?

. Berapa banyak gaji Anwar di Amerika ?

. Anwar Ibrahim dan sahabat-sahabat Zionis Amerika Syarikat

. Adakah Anwar berstatus warganegara Amerika ?

. Video NED : Anwar Ibrahim pro – Israel ?

. Anwar Ibrahim antara empat individu paling berkuasa

. Ucapan Anwar di Doha 2009 sokong Israel ?

. Surat terbuka Anwar Ibrahim, CSID, Sister In Islam kepada Presiden Obama tumpu demokrasi dunia Islam

. Negara Islam mesti ikut polisi Presiden Obama kata Anwar IbrahimSila klik untuk baca selanjutnya...