AIDC BLOG: Saranan RAND Corporation terpancar Perutusan Hari Natal Anwar Ibrahim

Wednesday, January 7, 2009

Saranan RAND Corporation terpancar Perutusan Hari Natal Anwar IbrahimSaranan RAND Corporation terpancar Perutusan Hari Natal, Anwar Ibrahim


Oleh AIDC

Membaca Perutusan Hari Natal yang ditulis Anwar Ibrahim di dalam blognya pada 24 Disember 2008, terpancar saranan RAND Corporation yang disunting oleh Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz dan Peter Sickle, diterbitkan pada tahun 2007, dengan tajaan Smith Richardson Foundation.

Ketua penyunting, Angel M. Rabasa merangkap Penganalisis Dasar Kanan di RAND Corporation telah memberi penghargaan khusus kepada Anwar Ibrahim dalam proses membantu menyiapkan laporan "Building Moderate Muslim Networks" pada tahun 2007. Anwar digambarkan dalam kata penghargaan laporan itu telah memberi sumbangan berharga dalam menjayakan penerbitan laporan itu yang ketika itu beliau adalah pensyarah pelawat Universiti Georgetown, Amerika.


Angel M. Rabasa yang pernah bertugas di Jabatan Negara dan Pertahanan Amerika telah menyarankan dalam laporannya, diadakan satu Persidangan Muslim Moderat Sedunia di Cordoba di Sepanyol.

Menurut laporan itu, pemilihan Cordoba, di Sepanyol dianggap tempat yang strategik kerana di situ memberi makna simbolik dan kesan sejarah silam kepada seluruh umat Islam.

Menurut Angel M Rabasa lagi di Cordoba nanti akan dilancarkan hari pengisytiharan Muslim Moderat melawan Muslim Salafi atau Ekstrimis atau Konservatif yang kesemuanya dilabel sebagai Muslim Fundamentalis. Rujuk saranan RAND Corporation dalam muka surat 144-145, di bawah tajuk "Launching the Initiative". Klik di sini


Anwar Ibrahim pula dalam Perutusan Hari Natal, dua hari lepas menyeru rakyat Malaysia kembali seperti masyarakat convivencia di Andalusia, Cordoba, Sepanyol kerana jurang antara agama di Malaysia semakin melebar, meskipun sudah 51 tahun merdeka.

Tulis Anwar, "Kita pastinya menyedari negara kita Malaysia yang bebas merdeka 51tahun lalu merupakan sebuah negara yang majmuk. Semenjak dari tarikh negara ini diisytiharkan merdeka sehingga ke hari ini, kita semuanya, baik di Semenanjung mahupun di Sabah dan Sarawak, telah melalui saat-saat sukar juga senang bersama-sama. Akan tetapi, dari ianya mengukuhkan hubungan antara kaum dan agama, sebaliknya jurang di antara kita nampaknya semakin melebar akibat dari beberapa perlaksanaan dasar yang mengabaikan rakyat.

Tulisnya lagi, "saya kira perlulah kita kembali merenung bagaimana masyarakat convivencia di Andalusia yang meyaksikan tiga umat; Islam, Kristian dan Yahudi hidup dalam kerukunan dan membuahkan tamadun gemilang. Sebagai contoh di Andalusia terutamanya di Cordoba waktu itu, bahasa Arab dimartabatkan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar kepada wacana-wacana ilmu, malah penyair Yahudi yang mashyur, Sulaiman Ibnu Gabirol menulis dalam bahasa Arab tanpa perlu dipaksa oleh pemerintah. Benarlah kata Mahmoud Darwish, penyair terkenal asal Palestin, Al-Andalus adalah penyempurnaan impian sebuah puisi. Ianya bukan sahaja tempat yang meraikan kemajmukan malah menjadi pentas percambahan ilmu dan ketinggian budaya"

Membaca Perutusan Hari Natal Anwar Ibrahim, klik di sini


Maksud Tersirat Perutusan Hari Natal Anwar

Membaca perutusan Anwar itu beberapa kesimpulan dapat dibuat.

Pertama; Anwar mendakwa negara Malaysia, walaupun sudah merdeka 51 tahun, tetapi masih gagal dalam hubungan antara agama. Dakwanya jurang antara agama di Malaysia khususnya di antara Kristian dan Islam semakin melebar ekoran daripada dasar-dasar kerajaan yang lebih mementingkan agama Islam. Maksudnya dasar-dasar kerajaan yang berpandukan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan yang menjadikan Islam ialah ugama bagi Persekutuan telah mendominasi agama-agama lain terutamanya Kristian.

Kedua; Anwar tidak gembira dengan monopoli dan kedudukan Islam di Malaysia yang mewakili majoriti rakyat Malaysia. Monopoli Islam ditranformasi dengan penerapan Islam dalam pentadbiran termasuk dalam bidang perundangan sehingga terbentuknya Mahkamah Syariah. Pada pendapatnya sepatutnya jurang perbezaan antara Islam dan Kristian di Malaysia didekatkan, walaupun penganut Kristian hanya mewakili 15 peratus mewakili rakyat negara ini.

Ketiga; Antara bukti jurang antara agama di negara ini semakin melebar, dengan penolakan secara total Dialog Antara Agama, Forum Antara Agama (Forum Memeluk Islam), Kes murtad yang lebih memberi ruang kepada Islam seperti kes Moorty dan penolakan Suruhanjaya Antara Agama (IFC) ditubuhkan di negara ini. Pada pandangan Anwar sepatutnya setiap warganegara diberi kebebasan menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan beragama, seperti mana yang termaktub dalam hak asasi manusia.

Keempat; Menurutnya, Malaysia bukanlah model negara yang terbaik, tetapi model Negara Islam yang terbaik di dunia adalah di Andalusia, Cordoba, Sepanyol yang mempraktikkan "masyarakat convivencia". Beliau menjelaskan takrif "masyarakat convivencia" adalah kehidupan tiga agama Islam-Kristian-Yahudi hidup aman damai dan berjaya membina ketamadunan yang tinggi.

Kelima; Menurutnya lagi model negara Islam tidak perlu menitikberatkan soal pengamalan agama serta perundangan, sebaliknya perlu menumpukan kepada nilai ketamadunan, seni dan budaya. Bahasa Arab boleh dijadikan sebagai bahasa pengantar kerana sekadar bahasa, bukan sebagai bahasa Al Quran, yang menyeru Islam mempratikkan ajarannya. Ini dinukilkan Anwar, "walaupun Cordoba menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, tetapi penyair Yahudi yang termashyur, Sulaiman Ibnu Gabirol menulis dalam bahasa Arab tanpa perlu dipaksa oleh pemerintah". Ini kerana penyair Yahudi itu melihat Bahasa Arab sekadar bahasa ilmu. Ini diperkukuhkan dengan hujah Anwar seterusnya, Mahmoud Darwish, penyair terkenal berasal dari Palestin, menjadikan Andalusia sebagai tempat meraikan kemajmukan dan pentas percambahan ilmu serta ketinggian budaya.

Pandangan John Esposito - masyarakat convivencia - Andalusia, Cordoba

Jika ada yang berpendapat, pandangan Anwar mengenai "masyarakat convivencia, Andalusia dan Cordoba" semata-mata untuk menarik sokongan masyarakat Kristian di Malaysia sempena Hari Natal, sebenarnya anggapan itu silap.

Menurut gurunya, John Esposito, Anwar telah lama bercakap mengenai gagasan "masyarakat convivencia". Ini dirakamkan dalam buku tulisan John Esposito bertajuk "Unholy War: Terror In The Name Of Islam" diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2002.

Dalam buku itu, John Esposito menulis khusus mengenai Anwar dalam bab "Anwar Ibrahim : Global Convivencia".

Bermakna Anwar sudah bercakap mengenai gagasan "masyarakat convivencia" itu sejak dari tahun 80-an dan gurunya membukukan gagasan itu pada tahun 2002.

Menurut John Esposito, Anwar menekankan kepada model "masyarakat convivencia" yang mempratikkan amalan pluralisma dan tolak ansur serta hormat menghormati di antara masyarakat berbilang agama.

Tulisnya, "Masyarakat Convivencia bermaksud masyarakat berbilang agama yang hidup bersama. Model ini ditiru daripada pemerintahan Roger II pada kurun ke dua belas di Sicily dan pemerintahan Islam di Semenanjung Iberian termasuk Toledo, Cordoba dan Granada. Di Iberia, masyarakat Kristian, Islam dan Yahudi tinggal bersama-sama di dalam konteks pergaulan dan pertukaran budaya. Itu adalah zaman kemakmuran dan kejayaan bagi kesenian, sastera, puisi, astronomi dan perubatan. Ramai penganut Kristian digelar Mozarabs kerana mengadaptasi ciri-ciri Arab dalam kehidupan seharian termasuk cara berpakaian, budaya, bahasa serta menggunakan nama-nama Arab"

Tulisnya lagi "Convivencia, bagi Anwar Ibrahim adalah satu bentuk pluralisme Islam, satu visi yang berlainan dari program-program Islamis biasa yang memberi tempat bagi masyarakat bukan Islam. Ia berlandaskan keadilan, persamaan di dalam sosial dan ekonomi. Visi pluralisme tersebut merupakan asas kepada laungan beliau untuk dialog peradaban"

Dalam buku itu juga John Esposito memberi melabelkan Anwar sebagai Muslim Moderat yang berbeza dengan Muslim Konservatif. Muslim Konservatif lebih mementingkan undang-undang Islam serta mengabaikan ketamadunan, ekonomi, ilmu dan hak wanita. Sebaliknya, Anwar sebagai Muslim Moderat, lebih mementingkan Islam yang dinamik mengikut kesesuaian masa dan tempat. Anwar juga menolak peniruan yang konservatif (taqlid) dan memihak kepada analisis bebas serta terjemahan semula (ijtihad), serta percaya bahawa Islam adalah “ satu agama yang bersandarkan kekuatan pada dinamisme dan pembaharuan yang berterusan"


Membaca sejarah silam Islam di Andalusia, Cordoba, Sepanyol


Andalusia adalah nama bahasa Arab "Al Andalus", merujuk kepada Semenanjung Iberian, Sepanyol. Nama Andalusia diberikan oleh Tariq ibni Ziad ketika berjaya mendarat di Gibralta pada 30 April 711. Tariq bin Ziad juga telah berjaya mengalahkan pemerintah asal di bawah cengkaman raja Roderick (Kristian).

Kejayaan Tariq itu menyebabkan lapan ibu kota Andalusia berjaya ditakluki iaitu Cardoba, Granada, Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga dan Sevilla.

Kerajaan Islam berjaya berkuasa di Andalusia selama 800 tahun dari tahun 711 hingga 1492 M. Ketika zaman kegemilangan “Kiblat peradaban” dipegang oleh Cordoba dari abad ke-8 hingga ke-13. Cardoba berjaya melahirkan para ilmuwan seperti Ibnu Thufail (1107-1185), Ibnu Baitar (1190-1248), Ibnu Arabi (1164-1240), Ibnu Bajjah (1082-1138), dan Ibnu Rusyd (1126-1198).

Namun pada 1492 M, kerajaan Islam Andalusia berjaya dihancurkan oleh tentera Kristian Katholik yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Castile.

Saat-saat kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia berakhir di Kota Granada, di bawah Raja Abu Abdullah daripada puak Bani al-Ahmar. Sebelum turun takhta, Raja Abu Abdullah telah 'memeterai perjanjian' dengan kerajaan Kristian Sepanyol, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang melibatkan 67 perkara itu termasuk jaminan keselamatan masyarakat Islam di Sepanyol.

Namun perjanjian itu telah dimungkiri, ribuan umat Islam yg dijanjikan boleh menyelamatkan diri dengan berlayar ke Afrika telah dibunuh beramai-ramai secara kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Detik menyayat hati itu diceritakan secara terperinci dalam buku "al-Ihatah fi Akhbar Gharnatah" (Berita Menyeluruh Mengenai Granada) dan "al-Muqtabas min Akhbar al-Andalus" (Sekelumit Sejarah Andalus), malah seorang ulama terkenal seperti Ibn Hazam menceritakannya dalam kitab mashurnya "al-Fisal fi al-Milal wa al-Nihal".

Kisah ketakutan dan ancaman keselamatan umat Islam di Sepanyol di bawah kerajaan Kristian digambarkan secara terperinci. Ketika itu, umat Islam bersembunyi di dalam rumah masing-masing, tetapi dengan lantang tentera Kristian membuat pengumuman bahawa orang Muslim Granada boleh keluar dari rumah mereka dengan aman bagi membolehkan mereka menaiki kapal untuk berlayar keluar dari Sepanyol.

Tentera Kristian turut memaklumkan keselamatan orang Islam yang ingin meninggalkan Sepanyol terjamin. Ramai umat Islam yg meragui tawaran tentera Kristian itu. Bagaimanapun, selepas umat Islam melihat sendiri kapal yang akan membawa mereka berlabuh di pelabuhan, mereka kemudian mengambil keputusan menerima tawaran itu.

Keesokan harinya, ribuan penduduk Muslim Granada keluar beramai-ramai membawa seluruh barang keperluan mereka pergi ke pelabuhan itu. Bagaimanapun, terdapat juga umat Islam yang tidak mempercayai tawaran tentera Salib itu dan masih bersembunyi. Selepas ribuan umat Islam Sepanyol berkumpul di pelabuhan, dengan pantas tentera Kristian menggeledah rumah yang ditinggalkan mereka dan membakarnya.

Ribuan umat Islam yang berada di pelabuhan pula tergamam apabila tentera Kristian membakar kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka keluar dari Sepanyol. Kapal itu kemudian tenggelam dan umat Islam tidak dapat berbuat apa-apa kerana mereka tidak bersenjata. Kebanyakan mereka adalah wanita dan kanak-kanak.

Selepas menerima arahan raja, ribuan tentera Kristian itu kemudian membunuh umat Islam Sepanyol tanpa perasaan belas kasihan. Jerit tangis dan takbir terdengar tetapi dengan buas tentera Kristian terus membunuh mereka yang tidak berdaya. Seluruh Muslim Sepanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah melimpah di mana-mana. Laut yang biru berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Itulah kisah menyedihkan dalam sejarah umat Islam di Sepanyol yang tidak boleh dilupakan.

Selepas kejadian itu dan memerintah Sepanyol selama 300 tahun, tidak ada lagi tanda atau simbol Islam yang kekal di Sepanyol. Umat Islam juga diugut dan diseksa oleh tentera Kristian Sepanyol. Orang Kristian tidak mahu Islam wujud lagi di negara itu. Oleh itu, terdapat umat Islam sangat tersepit sehingga ada yang terpaksa mengaku Kristian padahal mereka seorang Muslim semata-mata untuk menyelamatkan diri.

Selain kekuatan tentera Kristian, kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia berpunca daripada perbalahan dan permusuhan sesama sendiri sehingga terpecah kepada lebih daripada 20 puak. Antaranya Bani Jahur, Bani ‘Ibad, Bani al-Aftas, Bani Nun dan lain-lain. Dengan wujudnya puak-puak ini, mudahlah musuh Islam merebut kembali tanah mereka kerana mereka mengetahui kelemahan umat Islam. Apa yang menyedihkan terdapat juga umat Islam yang sanggup menjual agama dan negara demi kepentingan peribadinya.

Misalnya, Abu Zaid, gabenor daerah Balansiah. Beliau berpakat dengan Raja Kristian Choinawi untuk memadamkan pemberontakan umat Islam di wilayahnya. Bukan setakat pakatan itu, Abu Zaid juga telah memberikan beberapa kawasan kepada Choinawi serta membayar ‘jizyah’ tahunan kepadanya. Dalam Islam, jizyah mesti dibayar oleh bukan Islam kepada pemerintah Islam, tetapi apa yang dilakukan Abu Zaid terbalik apabila beliau berjanji membayar jizyah kepada Raja Choinawi yang beragama Kristian.

Inilah contoh manusia muslim yang hanya mahu menyelamatkan dirinya dan sanggup memperjudikan nyawa rakyat di bawah jagaannya kepada pihak musuh.

Hari ini, kerajaan Andalusia, Cordoba hanya tinggal dalam lipatan sejarah Islam. Ramai umat Islam tidak mengetahui apa yang telah berlaku di Andalusia. Pihak musuh telah memadamkan sejarahnya. Pihak Islam yang pro musuh pula berusaha membangkitkan sejarah Andalusia versi pluralisme. Kerajaan itu telah hancur dan saki baki kerajaan Islam telah dimusnahkan. Hari ini juga menyaksikan Sepanyol muncul sebagai antara negara Kristian yang terkuat di dunia.

Memahami lanjut saat kejatuhan kerajaan Islam Andalusia, klik di sini


Tesis RAND Corporation dan Anwar kes Cordoba, Sepanyol

Membaca susur galur sejarah di atas, sekarang kita bina tesis kenapakah Angel M. Rabasa dari RAND Corporation mencadangkan Persidangan Muslim Moderat Sedunia diadakan di Cordoba di Sepanyol?

Menurut RAND Corporation, pemilihan Cordoba, di Sepanyol dianggap paling strategik kerana mempunyai makna simbolik yang mendalam ke atas seluruh umat Islam di dunia.

Menurut RAND Corporation lagi di Cordoba nanti akan diadakan satu pengisytiharan peperangan terbuka antara Muslim Moderat melawan Muslim Fundamentalis.

Apakah maksud sebenar saranan Angel M. Rabasa dan RAND Corporation itu ?

Membaca juga Perutusan Anwar Ibrahim sempena Hari Natal, beliau menyeru rakyat Malaysia kembali ke masyarakat "masyarakat convivencia" zaman kerajaan Andalusia dan Cardoba yang telah dimusnahkan.

Dakwa Anwar, masyarakat Malaysia hari ini, kehidupan agama tidak harmoni dan jurang antara Muslim dan Kristian sangat lebar, jadi untuk kembali harmoni, rakyat disarankan kembali ke zaman "masyarakat convivencia"

Semasa zaman "masyarakat convivencia" di bawah pemerintahan Islam, umat Islam, Kristian dan Yahudi digambarkan Anwar hidup secara aman damai serta berjaya membina ketamadunan.

Tetapi realiti hari ini "masyarakat convivencia" sudah tidak wujud di Sepanyol di bawah pemerintahan Kristian. Selepas kerajaan Islam ditewaskan, umat Islam yang tidak berdosa, termasuk wanita dan kanak-kanak telah dibunuh secara kejam.

Jadi wajarkah rakyat Malaysia kembali ke zaman "masyarakat convivencia" yang sudah musnah di Cardoba, Sepanyol, sedangkan kita telah mengetahui penghujung sejarah akhirnya, iaitu kerajaan Islam akan dimusnahkan dan umat Islamnya bakal dibunuh serta simbol agama bakal dihapuskan?


AIDC
26 Disember


Artikel lain berkaitan :

1. Anwar Ibrahim : Global Convivencia - John Esposito

2. Strategi RAND Corporation kaderkan Anwar Ibrahim sebagai Muslim Moderat

3. Agenda RAND Corporation : Antara Anwar Ibrahim & Abdurrahman Wahid, siapa lebih berperanan ?

4. Strategi Rand Corporation, Amerika merosakkan Islam di Indonesia

5. Modus operandi Amerika & RAND Corporation di Indonesia

6. Anwar Ibrahim : Ke mana haluan perjuangan Islam ?

7. Anwar Ibrahim disanjung oleh Majlis Gereja

8. Anwar Ibrahim aktif dailog antara agama

9. Anwar Ibrahim desak kalimah ‘Allah’ patut dibenar kepada Kristian

10. Anwar cadang pindaan akta untuk mudahkan murtad ?


0 comments: